14/9/09

Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Επιστολή -υπογραφή στην "Ομολογία Πίστεως" (μεταφρασμένο και στα ρουμανικά)

Το περιοδικό "Θεοδρομία" (Απρίλιος - Ιούνιος 2009) δημοσιεύει τις Επιστολές Μητροπολιτών και άλλων προσωπικοτήτων του εκκλησιαστικού χώρου που υπέγραψαν την "Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού". Σήμερα δημοσιεύουμε την Επιστολή του Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ με την οποία προσυπογράφει την Ομολογία Πίστεως.
.
Κύθηρα 15η Μαΐου 2009
.
Προς
Την Διεύθυνσιν του Περιοδικού
«ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ»
Τ.Θ. 1602 - 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
.
Αιδεσιμολογιώτατε και σεβαστέ μοι Καθηγητά π. Θεόδωρε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μετά πολλής πνευματικής χαράς και ψυχικής αγαλλιάσεως έλαβον και διεξήλθον απνευστί το περισπούδαστον και εμπνευσμένον κείμενον της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του Οικουμενισμού».
Συμφωνώ καθ' απαντά τα σημεία τής Ορθοδόξου ταύτης ομολογίας και εκθύμως «όλη ψυχή καί καρδία» την προσυπογράφω. Θα με ανέπαυε έτι περισσότερον.......

, εάν εις την ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (σελ. 18, παρ. 3) προσετίθετο και η καταδίκη του Αρειανισμού, ο οποίος δεν επιβιώνει μεν μέχρι σήμερον υπό την αρχικήν του μορφήν, αλλ' αποτε¬λεί τον πυρήνα της διδασκαλίας και το υπόβαθρον των αυτοαποκαλου¬μένων «μαρτύρων του Ιεχωβά», οίτινες σπείρουν διαρκώς ζιζάνια εις τον αγρόν του Κυρίου μας.
Συγχαίρων ολοψύχως την Σύναξιν Ορθοδοξων Κληρικών και Μο¬ναχών δια την θεοφιλεστάτην αυτήν πρωτοβουλίαν, παρακαλώ θερμώς να μου επιτραπή το κειμενον αυτό να καταχωρισθή εις την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων δια τον καταρτισμόν και την πνευματικήν οικοδομήν του ποιμνίου μου.

Επί δε τούτοις διατελώ,
Μετ' Αναστάσιμων αδελφικών ευχών

Ο Κυθήρων Σεραφείμ
Σημείωση blog
Ζητούμε συγγνώμη γιατί η μεταφορά του κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή δεν διατηρεί τα πνεύματα και μετατρέπει το κείμενο σε μονοτονικό
__________________________________________________
14.09.2009

Mitropolitul Serafim de Kithire:

Scrisoarea cu semnătura pentru
„Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului”

Periodicul „Theodromia” (aprilie-iunie 2009) publică scrisorile mitropoliţilor şi ale altor personalităţi din spaţiul eclezial care au semnat „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului”. Astăzi publicăm scrisoarea Mitropolitului Serafim de Kithire prin care semnează „Mărturisirea de credinţă”.


Kithire, 15 mai 2009

Către conducerea
periodicului „Theodromia”
T. Θ. 1602-54124 Tesalonic

Preaînvăţate şi respectabile părinte profesor Teodore,
HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu multă bucurie duhovnicească şi veselie sufletească am primit şi am parcurs pe nerăsuflate textul foarte important şi insuflat al Sinaxei Clericilor şi Monahilor Ortodocşi şi anume „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului”.
Sunt de acord cu toate punctele aceste mărturisiri ortodoxe şi o semnez cu osârdie „din tot sufletul şi din toată inima”. M-ar fi odihnit încă şi mai mult dacă în Rezumatul Mărturisirii (pagina 18, paragraful 3) s-ar fi adăugat şi condamnarea arianismului, care deşi nu supravieţuieşte până astăzi sub forma sa iniţială, dar constituie nucleul învăţăturii şi substratul celor ce s-au intitulat „Martori ai lui Iehova”, care seamănă permanent neghine în ogorul Domnului nostru.
Felicitând din tot sufletul Sinaxa Clericilor şi Monahilor Ortodocşi pentru această iniţiativă plăcută lui Dumnezeu, rog călduros să mi se permită ca acest text să fie postat pe pagina de internet a Sfintei Mitropolii a Kithirelor pentru luminarea şi zidirea duhovnicească a turmei mele.

Cu acestea,
închei cu frăţeşti urări pascale

† Serafim al Kithirelor
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)