13/9/12

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τις απόψεις της ΔΗΜΑΡ για τη μισθοδοσία του κλήρου (2)

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Δημοσιοποιηθέντος τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 12ης Σεπτεμβρίου στό Διαδίκτυο πού ἀφοροῦσε στήν πρόταση τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Φώτη Κουβέλη καί τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. γιά τήν συμπερίληψη στά ἰσοδύναμα μέτρα πού προτείνει γιά τήν κάλυψη τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ τῶν 11,6 δισεκατομμυρίων Εὐρώ, πού ἐπιβάλει ἡ Τρόϊκα ὡς ἀπόλυτη προϋπόθεση γιά τήν συνέχιση τῆς στηρίξεως τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς ἀναλήψεως τοῦ 50% τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, δέχθηκα ἱκανές τηλεφωνικές κλήσεις μελῶν τοῦ κόμματος τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. μέ τίς ὁποῖες προσεπάθησαν νά μέ πείσουν ὅτι καί ὁ Πρόεδρος κ. Φώτης Κουβέλης καί τό κόμμα του ἀναγνωρίζουν τό διαχρονικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί σέβονται τήν πολυσχιδεστάτη προσφορά της. Ἡ πρότασίς τους ἀποτελεῖ προσπάθεια γιά τήν ἐξεύρεση τρόπου ἀνακούφισης τῶν ἀσθενεστέρων τάξεων. Ἐπ’ αὐτῶν τούς ὑπέβαλα τίς κατωτέρω θέσεις μου τίς ὁποῖες καί δημοσιοποιῶ διά προφανεῖς λόγους:

1. Ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀποδείξει καί ἀποδεικνύει καθημερινῶς urbi et orbi ὅτι ὁ λόγος τοῦ Δομήτορός Της Κυρίου «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. ΚΕ 40) τήν καθορίζει ὀντολογικῶς καί ἀποτελεῖ τόν γνώμονα τῆς ὀρθοπραξίας Της, γι΄ αὐτό ἀπορρέει ἀπό τήν πνευματικότητά της ὡς ὑποχρέωσις ἡ ἐπιτέλεσις πολυσημάντου κοινωνικοῦ καί ἀγαπητικοῦ ἔργου συναλληλίας. Ἡμερησίως χιλιάδες μερίδες προσφέρονται στά συσσίτιά Της καί χιλιάδες συνάνθρωποι ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς παραδοχῆς, ἐθνοτικῆς συνείδησης καί τόπου καταγωγῆς εὑρίσκουν στοργική ἀνακούφιση στό πρόβλημα τῆς ἐπιβιώσεώς τους.
2. Ἡ πρότασι τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. δέν ἀποτελεῖ ἁπλή πρόταση μειώσεως τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, μειώσεως ἡ ὁποία ἔχει ἐπισυμβεῖ ἤδη ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐντεταγμένοι στό ἐνιαῖο μισθολόγιο καί ἔχουν ὑποστεῖ μισθολογικές μειώσεις ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά ἀντιθέτως ἀποτελεῖ τορπίλη στήν συμβατική ὑποχρέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔναντι τῆς ποικιλοτρόπου ὑφαρπαγῆς τοῦ 96% τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
3. Ἡ πρότασι τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. εἶναι ἐν γνώσει τους πρακτικῶς ἀνέφικτη διότι καί οἱ Ἱ. Μητροπόλεις καί ἡ Κεντρική Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας ἀδυνατοῦν οἰκονομικῶς νά ἀνταπεξέλθουν στήν ἐπιβάρυνση πού προτείνεται. Ὡς κόμμα εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ πού διεκδικεῖ τήν σοβαρότητα καί τήν ὀρθότητα τῶν πολιτικῶν του θέσεων, μπορεῖ νά μᾶς καταθέσει τήν σχετική του οἰκονομοτεχνική μελέτη πού πιστοποιεῖ τήν σχετική δυνατότητα τῆς Ἐκκλησίας; Ἤ ὁ στόχος εἶναι παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διακηρύξεις ὁ εὔσχημος διωγμός τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν ἱερατικῶν οἰκογενειῶν;
4. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ παρ’ὅτι δέν ἐπιθυμῶ νά νοσφίζομαι πολιτικές θέσεις νά ἀντιπροτείνω στόν Ἐντιμότατο κ. Φώτη Κουβέλη καί τήν ΔΗΜ.ΑΡ. ἕνα ἄμεσο ἰσοδύναμο μέτρο πού ἄν ἔχει τά πολιτικά «κότσια» θά πρέπει αὐθωρεί νά καταθέση στήν σημερινή τρικομματική Κυβέρνηση καί συγκεκριμένα νά προσκαλέσουν ἄμεσα τόν Πρέσβυ τῆς Ρωσσικῆς Ὀμοσπονδίας καί νά ἱκανοποιήσουν τό διαχρονικό αἴτημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας ἐκμισθώνοντας γιά 99 χρόνια τό Νεώρειο τῆς Σύρου, πού σήμερα δραματικά ὑπολειτουργεῖ ὥστε νά ἐπισκευάζει ἐκεῖ τά πλοῖα του ὁ Ρωσσικός στόλος. Ἔχει ἐντόνως διαδοθεῖ ὅτι τό μίσθιο μπορεῖ νά φθάνει καί τά 100 δισεκατομμύρια Εὐρώ. Αὐτό ἤ ὅσο καί ἄν εἶναι τό μίσθιο, ἀποτελεῖ πράγματι ὑπερισοδύναμο μέτρο συναρτώμενο μέ ἐκπληκτική ἔκβαση τῶν γεωπολιτκῶν πραγμάτων τῆς περιοχῆς μας, τήν αὐτόματη κατάργηση τοῦ casus beli τῆς γείτονος Τουρκίας καί τήν ἄνετη ἀνακήρυξη τῆς περίφημης ΑΟΖ. Ἐρωτᾶται ὁ ἀντισυστημικός κ. Κουβέλης ἔχει αὐτός καί τό κόμμα του τό πολιτικό θάρρος νά ὑποβάλῃ τέτοια πρόταση ἀνεξάρτητης ἀληθινά πολιτικῆς δράσης; Καί βέβαια δέν ἀναφερώμεθα στήν ἀπαίτηση τῶν Ἑλλήνων γιά τήν διεκδίκηση στά Εὐρωπαϊκά φόρα τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καί τοῦ κατοχικοῦ δανείου ἀπό τήν ἑνωμένη πλέον Γερμανία. Ἰδού λοιπόν ἡ «Ρόδος» κ. Κουβέλη καί ἀγαπητοί τῆς ΔΗΜ.ΑΡ.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να υποθέσουμε ότι και η Ρεπούση αναγνωρίζει το διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας και τη πολυσχιδέστατη προσφορά της;
Ούτε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια και συνέπεια δεν έχετε, ψευτοαριστεροί της πεντάρας. Για γέλια είστε.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Προσυπογράφω ανεπιφυλάκτως το δεύτερο, επίσης εξαίρετο κείμενο του Σεβασμιοτάτου και Αγωνιστού Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, κράζοντας: πολλά και ευλογημένα τα έτη σου Δέσποτα!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)