31/12/13

Η Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, Εις την Περιτομήν του Κυρίου
Εις την Α΄ (Ιανουαρίου), εορτάζομεν την κατά σάρκα Περιτομήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Χριστού περιτμηθέντος, ετμήθη νόμος.
Και του νόμου τμηθέντος, εισήχθη χάρις.
Tην κατά σάρκα Περιτομήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν κατεδέχθη να λάβη φιλανθρώπως κατά την προσταγήν του παλαιού νόμου, ίνα αντί της χειροποιήτου και σαρκικής περιτομής, αντεισάξη εις ημάς την αχειροποίητον και πνευματικήν περιτομήν, ήτοι το Άγιον Βάπτισμα. Ταύτην λέγω την του Κυρίου Περιτομήν, παρελάβομεν ημείς οι Χριστιανοί υπό των Aγίων Πατέρων, να πανηγυρίζωμεν κατ’ έτος: καθώς και την πανηγυρίζομεν, λογιζόμενοι ταύτην, μίαν από τας Δεσποτικάς εορτάς διά τον ημάς τιμήσαντα Κύριον, διά μέσου αυτής. Καθώς γαρ ο Κύριος κατεδέχθη διά λόγου μας την ένσαρκον αυτού Γέννησιν,

Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών," Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι θεμιτή σεξουαλική ἐπιλογή, ἀλλά παρέκκλιση καί διαστροφή τῆς φύσεως"

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α 2 0 1 4
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών
Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πρώτη ἡμέρα τοῦ 2014 σήμερα! Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί εὐφρόσυνο γιά ὅλους· τίς οἰκογένειές σας, τήν πατρίδα μας, τόν κόσμον ὁλόκληρο.
Ἡμέρα χαρᾶς ἡ σημερινή ἡμέρα. Θερμές οἱ εὐχές πού ἀνταλλάσσουμε οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι· πληθωρικά καί ὑπεραισιόδοξα συνήθως τά μηνύματα πού διατυπώνουν κάθε λογῆς ἡγέτες.
Αὐτή τήν εὐφρόσυνη ἡμέρα ἐπέλεξε ἡ ταπεινότητά μου γιά νά ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη σας γιά ἕνα κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Καί τό κάνω ὄχι γιά νά μειώσω τήν ἑορτάστική χαρά πού συνοδεύει τήν ἐναλλαγή τοῦ χρόνου, ἀλλά γιατί αὐτό μοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἐπισκοπική μου συνείδηση.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Χρόνος και αιωνιότητα

Χρόνος και αιωνιότητα
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Νέο χρόνο έχουμε και πολλές ευχές ανταλλάσσονται. Χωρίς να το θέλουμε βάζουμε σ' αυτές την έννοια του χρόνου και ζητάμε να είναι πολύς στην επίγεια ζωή μας. Όμως, πλην του χρόνου, υπάρχει και η διάσταση της αιωνιότητας, την οποία μάλλον αγνοούμε, γιατί δεν προβληματιζόμαστε ως προς την ύπαρξή μας. Ζούμε άσκεφτα, ανεύθυνα, εγωιστικά, υλιστικά.

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά

Προς  το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
            Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 
Σήμερα, πρώτη ημέρα του νέους έτους, θέλω με όλη μου την πατρική αγάπη να ευχηθώ σε όλους και όλες σας ο Τριαδικός Θεός μας να είναι όλο το νέο έτος μαζί σας, κοντά σας, να φωτίζη το νου σας, να κατοική στις καρδιές σας.
 Επίσης, Τον παρακαλώ να σας χαρίζη υγεία, σε εσάς και σε όλα τα μέλη της οικογενείας σας, χαρά και ολοκληρωμένη πρόοδο στα σπίτια σας.
 Εύχομαι, ακόμα, να αντιμετωπίσετε με επιτυχία όλα τα προβλήματά σας, τις οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες σας, τις οποίες εδημιούργησε η σημερινή ακαταστασία της χώρας μας.
 Ο Κύριος να χαρίση το νέο έτος ειρήνη και ενότητα στο έθνος μας, και σε εσάς αληθινή ειρήνη, εσωτερική και ψυχική, βαθειά και αναφαίρετη ειρήνη,

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«...Ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, Κύριε. Ἐπιφάνηθι ἡμῖν ἐν τοῖς πλουσίοις σου οἰκτιρμοῖς...Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου... Πάντας ἡμᾶς πρόσδεξαι εἰς τὴν Βασιλείαν Σου, υἱούς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας ἀναδείξας». (Μέγας Βασίλειος)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Χρύσα Μπέτα, Ο νέος χρόνος και εμείς, οι πραγματικά «άθλιοι»

Σκηνή από την ταινία "Άθλιοι"
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ “ΑΘΛΙΟΙ”
 Της Χρύσας Μπέτα, φοιτήτριας
Φτάσαμε, πάλι γιά ἄλλη μιά φορά στήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου, στό ση­μεῖο ὅπου ὁ «γέρος» χρόνος μᾶς ἐγκαταλείπει καί ἕτοιμος νά τόν ἀντι­κα­­ταστήσει εἶναι ὁ νέος χρόνος. Ἄν καταφέρναμε μέ κάποιον τρόπο εἴτε νά τούς ζωγραφίσουμε εἴτε νά τούς παρατηρήσουμε τή στιγμή πού πραγ­ματοποιεῖται ἡ ἀλλαγή αὐτή, τόν γέρο χρόνο θά τόν ἀντιπροσώ­πευε ἕνας ἀξιοπρεπής γεράκος μέ μπαστουνάκι

Φώτης Κόντογλου, Τὸ βλογημένο μαντρί

Κάθε χρόνο ὁ Ἅγιος Βασίλης τὶς παραμονὲς τῆς Πρωτοχρονιᾶς γυρίζει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, καὶ χτυπᾶ τὶς πόρτες γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τὸν δεχτεῖ μὲ καθαρὴ καρδιά. Μία χρονιὰ λοιπόν, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ τράβηξε. Ἤτανε σὰν καλόγερος ἀσκητής, ντυμένος μὲ κάτι μπαλωμένα παλιοράσα, μὲ χοντροπάπουτσα στὰ ποδάρια του καὶ μ᾿ ἕνα ταγάρι περασμένο στὸν ὦμο του. Γι᾿ αὐτὸ τὸν παίρνανε γιὰ διακονιάρη καὶ δὲν τ᾿ ἀνοίγανε τὴν πόρτα. Ὁ Ἅγιος Βασίλης ἔφευγε λυπημένος, γιατὶ ἔβλεπε τὴν ἀπονιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ συλλογιζότανε τοὺς φτωχοὺς ποὺ διακονεύουνε, ἐπειδὴς ἔχουνε ἀνάγκη, μ᾿ ὅλο ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ κανέναν, κι οὔτε πεινοῦσε, οὔτε κρύωνε.

Μέγας Βασίλειος και «Santa Claus»

Μέγας Βασίλειος και «Santa Claus»
του Χριστάκη Ευσταθίου
Η πρώτη μέρα του νέου έτους συνδέεται με μια μεγάλη μορφή. Εκείνη του Μεγάλου Βασιλείου. Με την παρουσία της έρχεται να δώσει ένα ξεχωριστό νόημα, ενσωματωμένο στο γενικότερο κλίμα του Δωδεκαημέρου, από το οποίο αποκρυπτογραφούνται αλήθειες διαχρονικές. Αλήθειες που δίνουν ποιότητα στονχρόνο και εκβάλλουν εκεί όπου το πέρασμά του παύει να είναι μια πορεία προς την φθορά. Με υψηλή πνευματική εμβέλεια, εκτός από τη γνώση πολλών επιστημών,

Κωνσταντίνος Χολέβας, Η κληρονομιά του 2013 στα εθνικά θέματα

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 2013 ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Η τελευταία ημέρα του χρόνου προσφέρεται για έναν σύντομο απολογισμό στα Εθνικά Θέματα. Δηλώνω ότι είμαι φύσει αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο τα μεν θετικά να αξιοποιηθούν περισσότερο, τα δε αρνητικά στοιχεία να διορθωθούν. Ιδού τί εννοώ:
Στα θετικά από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς περιβάλλοντος καταγράφω τις κινήσεις των κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου στον ενεργειακό τομέα.

Χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στο ΛΕ΄ Συνέδριο της Παγκύπριας Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων (Π.Ε.Ε.Θ.)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ.
Ἡ ὥρα τούτη τῆς πνευματικῆς αὐτῆς σύναξης καί τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ συνεδρίου τῆς ΠΕΕΘ εἶναι ὥρα ἀναπόλησης ἀλλά καί χρέους.
Εἶναι ἡ ὥρα πού στρέφουμε χρεωστικά τά βλέμματα τῆς ψυχῆς μας πενήντα χρόνια πίσω, στήν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα κατά τήν ὁποία σαράντα Θεολόγοι, μέ τίς ψυχές πεπληρωμένες μέ ἔνθεο ζῆλο καί ἔχοντες βαθύτατη συνείδηση τῆς ἐν Κυρίῳ ἀποστολῆς τους, ἵδρυσαν τήν Παγκύπρια Ἕνωση Ἑλλήνων Θεολόγων.
Στόχος καί ὅραμά τους νά συνδράμουν τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στή σωτηριολογική της ἀποστολή καί νά μορφώσουν Χριστό στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῆς νέας γενεᾶς.

Πρωτοχρονιά: Μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου

Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
Ο Άγιος Βασίλειος, γεννημένος το 330μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου από γονείς ευγενείς με δυνατό χριστιανικό φρόνημα, έμελλε να γίνει Μέγας πνευματικός διδάσκαλος και κορυφαίος θεολόγος και Πατέρας της Εκκλησίας, αφού η χριστιανική του ανατροφή και η πνευματική του πορεία τον οδήγησαν στην Θεία θεωρεία του Αγίου Ευαγγελίου, και στην αυστηρή ασκητική ζωή, παράλληλα με το ποιμαντικό, παιδαγωγικό και φιλανθρωπικό του έργο.
Ο πατέρας του Βασίλειος ήταν καθηγητής ρητορικής στη Νεοκαισάρεια και η μητέρα του Εμμέλεια απόγονος οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στην οικογένεια εκτός από το Βασίλειο υπήρχαν άλλα οκτώ παιδιά. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, ο Όσιος Ναυκράτιος ασκητής και θαυματουργός, η Οσία Μακρίνα και ο Άγιος Πέτρος, Επίσκοπος Σεβαστείας.
Τα πρώτα γράμματα, τού τα δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα.

Άγιοι με την προσευχή τους ακινητοποιούν μοχθηρούς ανθρώπους που ετοιμάζονταν να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις

Ἐρώτηση:
Στήν ἀπάντηση τοῦ ἐρωτήματός μου «Πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοὶ σὲ καιρὸ πολέμου;» ἡ ὁποία δόθηκε στήν ἱστοσελίδα σας, λέει στόν ἐπίλογο « Ὡστόσο δέν ἀμφισβητεῖ κανείς θαυμαστές ἐξαιρέσεις θεϊκῶν ἐπεμβάσεων ὅπου πράγματι ἅγιοι ἄνθρωποι μέ τήν προσευχή τους πρός τόν Χριστό, τήν Παναγία ἤ τούς ἁγίους ἀκινητοποίησαν, κοκκάλωσαν μοχθηρούς ἀνθρώπους πού ἑτοιμάζονταν νά διαπράξουν ἐγκληματικές πράξεις. Αὐτό δέν ἀναιρεῖ τά παραπάνω».
Ξέρετε τέτοια περιστατικά;
Ἀπάντηση:
Κατ᾿ ἀρχήν ἡ θεία Χάρις πού κατοικεῖ στόν ἔσω ἄνθρωπο μπορεῖ νά ἐνεργεῖ μέ τό λόγο ἤ μέ τήν κίνηση (σχῆμα Σταυροῦ ὅπως ἔκανε ὁ ἅγ.Συμεών ὁ διά Χριστόν Σαλός) ἤ μέ τή σκιά ἀκόμη (ἀπ. Πέτρος).
Ἡ ἔμφαση ὅμως πρέπει νά δίνεται στήν ἐσωτερική στάση καί ὄχι στή ματιά. Παρά ταῦτα παραθέτουμε μερικά ἐνδεικτικά περιστατικά :
1) Ἀναφέρεται στόν βίο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη ὅτι ὅταν κάποτε πῆγαν τρεῖς ληστές γιά νά τόν κλέψουν στό κελλί του,

Ο Πάπας Φραγκίσκος «πιο καλοντυμένος άνδρας της χρονιάς», σύμφωνα με το Esquire

Μια ασυνήθιστη επιλογή έκανε το περιοδικό Esquire, ανακηρύσσοντας τον Πάπα Φραγκίσκο ως τον «πιο καλοντυμένο άνδρα της χρονιάς». 
Οι διακρίσεις για τον προκαθήμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε «πρόσωπο της χρονιάς» από το περιοδικό Time, καθώς και από το Advocate, ένα από τα πλέον γνωστά περιοδικά προάσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων.

«Οι ενδυματολογικές του επιλογές δείχνουν τον χαρακτήρα του» λέει ο ειδικός Μαρκ-Ιβαν Μπλάκμαν. «Θυμάμαι στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', που φορούσε εκείνα τα κόκκινα παπούτσια…

30/12/13

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ επί τη πρώτη του νέου έτους 2014

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Χρόνου εἶναι ἕνα ὁρόσημο πού μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀνταλλάξουμε εὐχές, δῶρα, χαιρετισμούς, μηνύματα. Ὁ καινούργιος χρόνος δέν ἔχει ἀκόμη δείξει τά χαρακτηριστικά του κι ὅμως τόν περιμένουμε ὅλοι μας γεμᾶτοι ἐλπίδες κι ἐμπιστοσύνη.
Εἶναι τόσο ἀπόλυτη καί γενική ἡ αἰσιοδοξία μας αὐτή, πού θά νόμιζε κανείς ὅτι κάποιος μᾶς ἔχει ἐκ τῶν προτέρων διαβεβαιώσει ὅτι μέ τόν καινούργιο χρόνο ὅλα θά πᾶνε καλύτερα.
Διερωτᾶται λοιπόν κανείς δικαιολογημένα : Ποῦ ὀφείλεται ὅλη αὐτή ἡ βεβαιότητα, αὐτή ἡ ἀνεπιφύλακτη αἰσιοδοξία;
Ἀσφαλῶς θά ρίξει λίγο φῶς στήν ἀπορία μας ἐάν θυμηθοῦμε πῶς ἀντιλήφθηκαν τόν χρόνο οἱ ἄνθρωποι μέχρι σήμερα. Ἐνῶ γιά τό μέτρημα τοῦ χρόνου ὑπῆρξε σχετικῶς γρήγορα μιά πανανθρώπινη συμφωνία, ὥστε ὁπουδήποτε κι ἄν βρισκόμαστε νά διαθέτουμε τά ἴδια ὄργανα μετρήσεως, δηληδή τά ρολόγια, γιά τήν ἀντίληψη περί χρόνου δέν ἐπεκράτησε μιά μονάχα ἄποψη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά δύο.

To σκληρό ισλάμ (Ερντογάν) εναντίον του... σκληρότερου, αλλά ψιμυθιωμένου (Γκιουλέν)

To σκληρό ισλάμ (Ερντογάν) εναντίον του... σκληρότερου, αλλά ψιμυθιωμένου (Γκιουλέν)
Του Ιωάννη Θ. Μάζη, καθηγητή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εις την Μέσην Ανατολήν ευρισκόμεθα εις μίαν εξαιρετικώς κρίσιμον γεωστρατηγικήν κατάστασιν όπου τα συνεχή λάθη του κ. Νταβούτογλου, υιοθετούμενα από τον κ. Ερντογάν, αυξάνουν πλέον και τα εσωτερικά μέτωπα εις “την φίλην, γείτονα και σύμμαχον” Τουρκίαν.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (Μέρος 6ον) - Η ιερατική αμφίεση


www.impantokratoros.grkatanixis.blogspot.gr
Δείτε και Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (Mέρος 1ον , Μέρος 2ονΜέρος 3ονΜέρος 4ον, Μέρος 5ον)

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα στην εορτή της Σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου


26/12/2013
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

Κωνσταντίνος Χολέβας, Η παγκοσμιότητα της Αρχαίας Ελληνικής

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) μού έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω ότι τα Αρχαία Ελληνικά εκτιμώνται περισσότερο εκτός Ελλάδος παρά εντός. Οι ανακοινώσεις που έγιναν από ξένους και Έλληνες επιστήμονες έδωσαν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ειδήσεις:
Στην Ισπανία λειτουργούν πολλά κλασσικά Λύκεια όπου τα Ισπανόπουλα μαθαίνουν πολύ καλά τα Αρχαία Ελληνικά.

101 συνταξιοδοτήσεις Θεολόγων από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δημοσιεύτηκαν ήδη στο ΦΕΚ οι συνταξιοδοτήσεις 101 Θεολόγων που πραγματοποιήθηκαν από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του έτους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και άλλοι Θεολόγοι ενώ πιθανόν αναμένεται η δημοσίευση και άλλων συνταξιοδοτήσεων Θεολόγων στο ΦΕΚ.
Δείτε τα ονόματα των Θεολόγων που συνταξιοδοτούνται και τις περιοχές στις οποίες υπηρέτησαν:

28/12/13

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, "Ο Λόγος σάρξ εγένετο για να κάμει τον άνθρωπο δεκτικό της θεότητος"

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν
(Γαλ. Α΄ 11-19)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
e-mail: ioil.konitsa@gmail.com
Όταν ο πιστός σκέπτεται και συνειδητοποιεί, όσο το δυνατόν το γεγονός της θείας ενανθρωπήσεως, χαίρει, αλλά και συγκλονίζεται. Είναι κάτι το οποίο και η πλέον τολμηρά φαντασία, αδυνατεί να συλλάβει. Μπροστά λοιπόν σ' αυτό μυστήριο της Θεϊκής συγκατάβασης και αγάπης, το καλύτερο που έχει να κάνει ο μικρός άνθρωπος, είναι να ταπεινωθεί και να προσαρμοσθεί στο πανάγιο και σωστικό θέλημα του Θεού.

26/12/13

Γεώργιος Κρίππας, Το ατομικόν δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας της Εκκλησίας να καθορίζη η ίδια την ύλη του ΜτΘ (Β΄-τελευταίον)

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡIΖΗ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗΝ ΤΟΥ ΜτΘ
(2ον.–Τελευταον)
Το κ. Γεωργίου Η. Κρίππα, Διδάκτορος Συνταγματικο Δικαίου
9) Πέραν τῶν συνταγματολόγων τὰ ἴδια δέχονται καὶ οἱ ἀναφερόμενοι εἰδικῶς εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν συγγραφεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπισημαίνουμε τὴν Uta Hildebrandt23, τῆς ὁποίας τὸ ἐν ὑποσημειώσει παραπεμπόμενο ἔργο ἀφορᾶ εἰδικῶς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀναφέρει ὅ,τι καὶ οἱ προηγούμενοι συγγραφεῖς, προσθέτει δέ, ὅτι εἰδικώτερον ἡ ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει νὰ περιέχει ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς ἀλήθεια.

Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες (Β΄)

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
μασονική προώθηση το Οκουμενισμο
το Μοναχο Σεραφείμ
3. Παραλληλία Μασονίας καί Οἰκουμενισμοῦ
Ἡ σύγκριση τῆς ζωῆς καί δράσεως τῶν φερομένων ὡς Μασόνων Κληρικῶν μέ τήν πρόοδο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρουσιάζει ἀξιοσημείωτες παραλληλίες καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἐκ μέρους ὅσων μάχονται κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ παραλληλίες αὐτές φανερώνουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν ἀποτελεῖ προσωρινό θεολογικό πειραματισμό συγκεκριμένων ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν, οὔτε ἐρωτοτροπία γεω-πολιτικῶν προεκτάσεων συγκεκριμένων προσώπων (πού δῆθεν θά ἐκλείψει, ὅταν οἱ κεφαλές τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀπέλθουν ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ)· δεικνύουν ἀντιθέτως ὅτι ὑπάρχει ἐπιμελἠς σχεδιασμός τῶν Στοῶν, γιά τή σύγκραση ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν·

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Πίστις: Η βάσις της αγάπης

ΠΙΣΤΙΣ: Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ο ΠΙΣΤΟΣ ἄνθρωπος ἔχει ἕνα μοναδικὸ πλεονέκτημα σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἄπιστο καὶ ἄθεο. Ὅ,τι σκέφτεται, ὅ,τι ἐπιθυμεῖ καὶ ὅ,τι ἐπιδιώκει εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἀσυμβίβαστος μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο καὶ ὁ ἀφοσιωμένος στὸ Θεό. Ἡ πίστη του εἶναι τὸ σταθερὸ πνευματικὸ θεμέλιο. Πάνω σὲ αὐτὴ χτίζει, μὲ αὐτὸ καὶ κάθε του προσπάθεια ἔχει ἄμεση ἐπιτυχία. Καὶ στὶς περιπτώσεις ἀκόμα, ποὺ φαίνονται ὅτι ἀποτυγχάνει, τελικὰ ἔχει ἐπιτυχίες.
Ἡ πίστη εἶναι ἡ βάση τῆς ἀγάπης. Μεγάλη ἀπώλεια δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται, ὅταν ἡ ἀγάπη μειωθεῖ, γιατί αὐτὸ εἶναι κάτι, ποὺ εὔκολα ἐπανορθώνεται.

25/12/13

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά

Προς τους Παν/τους Ιεροκήρυκας, Ευλαβεστάτους Ιερείς,
Οσιωτάτους Μοναχούς και Μοναχάς
και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»!
Τέκνα εν Κυρίω σαρκωθέντι αγαπητά,
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καλεί όλους μας αυτή την αγία και μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων, να δοξάσουμε τον Σαρκωθέντα Κύριο και Θεό μας. Και εμείς, πιστά τέκνα της μητρός μας Εκκλησίας, που θέλουμε να ζήσουμε συνειδητά την εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Χριστού μας, με θερμή πίστι, αγάπη και ευγνωμοσύνη, γονατίζουμε εμπρός στη φάτνη και ολόψυχα δοξάζουμε τον Νηπιάσαντα Κύριο.
Μας οδηγεί σήμερα στην καρδιακή δοξολογία η άπειρη αγάπη Του και η άκρα ταπείνωσίς Του. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν» (Ιω. γ , 16).
Άμετρη η αγάπη του Τριαδικού Θεού μας για τον άνθρωπο.

24/12/13

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Αριθ.  Πρωτ.  94
Νύκτα  Χριστουγέννων 2013
Εν τω ιερώ Επισκοπείω
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   169η
ΘΕΜΑ: «Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον» (Ιωάν. α  ,11)
             Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Αιώνες περίμεναν οι άνθρωποι τον Σωτήρα του κόσμου, όπως έλεγαν οι σχετικές προφητείες. Κι’ όταν ήλθε ο καιρός, που είχε ορίσει η Θεία Πρόνοια, γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας,  απλά και αθόρυβα ο Μέγας Αναμενόμενος. Ήταν, όμως, τουλάχιστον περίεργο, ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γεννήθηκε μέσα σ’ ένα στάβλο, αφού για τον μνήστορα Ιωσήφ και για την Παρθένο Μαριάμ «ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι».

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Νῦν Ἄγγελοι χαίρουσι, νῦν ποιμένες περιαστράπτονται, νῦν ἀστήρ ἐξ Ἀνατολῶν τρέχει πρός τό μέγιστον Φῶς καί ἀπρόσιτον˙ νῦν μάγοι προσπίπτουσι, καί δωροφοροῦσι, καί τόν πάντων Βασιλέα γινώσκουσι...» (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, PG 35, Λόγος ιθ', παραγρ. ιβ', σ.1057)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θανάσιμο λάθος Ορθοδόξων εξαιτίας των Οικουμενιστών

ΘANAΣIMO ΛAΘOΣ OPΘOΔOΞΩN
EΞ AITIAΣ TΩN OIKOYMENIΣTΩN
Tο Nικολου ω. Σωτηροπολου
     O Oκουμενιστς, παναιρετικο, ντιπατερικο κα πανθρησκειακο, ενε ο χειρτεροι αρετικο λων τν αἰώνων, στω κα ν ενε πσκοποι, ρχιεπσκοποι κα Πατριρχες, κα παρουσιζωνται ς ντιπρσωποι το Xριστο, το νανθρωπσαντος Θεο, κα κπρσωποι τῆς Ἐκκλησίας του, καὶ λειτουργοῦν καὶ τελοῦν λαμπρότατες Ἀκολουθίες, καὶ λέγουν καὶ τονίζουν καὶ ὑπερτονίζουν, ὅτι εἶνε εἰς τύπον καὶ εἰς τόπον Xριστοῦ. Στὴν πραγματικότητα εἶνε οἱ πρωτοστάτες τῆς προφητευμένης μεγάλης ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων χαλεπῶν καιρῶν μας. Kαὶ μὲ τὰ φρονήματά τους καὶ τὶς ἐνέργειές τους, παραλλήλως βαίνοντες πρὸς τοὺς Nεοεποχῖτες καὶ Nεοταξῖτες, προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. Kαὶ ἂς μὴ φανῇ ἀπαράδεκτος ὁ λόγος, τὸν ὁποῖο θὰ χρησιμοποιήσωμε γιὰ Oἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες.

Tροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας

Από το Υπουργείο Παιδείας εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης «Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας» η οποία αναφέρει:
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 197335/Δ1
Σας διαβιβάζουμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην τροποποίηση της Υ.Α. απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σας αναφέρουμε τα εξής:
Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (Μέρος 5ον) - Ποια είναι η προπαρασκευή της Θείας Λειτουργίας


www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr
Δείτε και Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (Mέρος 1ον , Μέρος 2ονΜέρος 3ον, Μέρος 4ον)

100 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 100 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό από ποιες ειδικότητες/κλάδους θα προέρχονται οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μόνιμου διορισμού.
Να σημειωθεί ότι έχουν επίσης εγκριθεί 112 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Κωνσταντίνος Χολέβας, Χριστούγεννα με βιβλία εθνικής αυτογνωσίας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Με ευφροσύνη καρδιάς οι Χριστιανοί προσδοκούμε να βιώσουμε το άρρητο μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Κυρίου. Και επειδή αυτές οι ημέρες για αρκετούς Έλληνες συνδέονται με την αγορά και μελέτη βιβλίων, προτείνω σήμερα δύο εξαιρετικά πονήματα σχετικά με την εθνική μας αυτογνωσία. Πολλοί διερωτώμεθα πώς επιβίωσε το Έθνος κατά την Τουρκοκρατία, πώς μορφώθηκαν οι υπόδουλοι, πώς διατηρήθηκε η συνέχεια του Ελληνισμού. Η προσπάθεια της αποδομητικής σχολής των ιστορικών που αμφισβητούν το Έθνος και την Εκκλησία ευτυχώς βρίσκει απαντήσεις.
Το πρώτο βιβλίο που έχω μπροστά μου περιέχει τα Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που οργάνωσε τον Οκτώβριο του 2012 η Εκκλησία της Ελλάδος και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος. Έχει τίτλο: «Ιστοριογραφία και Πηγές για την ερμηνεία του 1821» και εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια


22/12/2013
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

23/12/13

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Κάτω ἀπό τήν ὀδύνη καί τό ἄγχος τῆς καθημερινότητος τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἀποκτᾶ ἐπικαιρότητα συγκλονιστική : Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, παίρνει τήν μορφή τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά κάνει τή γῆ οὐράνιο βασιλεία. Γιά νά γίνει ὁ ἀπρόσιτος καί μακρινός Θεός τῆς Δημιουργίας Ἐμμανουήλ, δηλαδή «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἔτσι, Θεός καί ἄνθρωπος ὄχι ἁπλῶς συνοικοῦν στή σκηνή τοῦ κόσμου, ἀλλά ἑνώνονται ἀχώριστα στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς «ὑποστατικῆς ἑνώσεως» εἶναι ἁπλές καί συγκλονιστικές συγχρόνως. Μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, μαθαίνουμε ὄχι ἁπλῶς πόσο φιλάνθρωπος, ἀλλά πόσο ἄνθρωπος εἶναι ὁ Θεός μας. Κι ἐπίσης μαθαίνουμε ὄχι μόνο πόσο πολύτιμος καί ἱερός, ἀλλά πόσο θεϊκός, πόσο «Θεός κατά χάριν» εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο πού ἐθέωσε ὁ Θεός ἀναλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση, ἔρχεται νά τόν ἐξαφανίσει ὁ συνάνθρωπός, του δαιμονιζόμενος.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Τι σημαίνει "ο Θεός οργίζεται"


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013
www.impantokratoros.gr &; katanixis.blogspot.gr

Μήνυμα Χριστουγέννων Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013
Ὁ Μητροπολίτης
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε »!
Μέ αὐτό τό πανηγυρικό ἄγγελμα ἀρχίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τόν λόγο του γιά τήν ἑορτή, τονίζοντας μετά: «Καί ἐγώ θά φωνάξω μέ δύναμη γιά τή σημασία τῆς ἡμέρας, ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται, ὁ Λόγος γίνεται ὑλικός, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ὁ ἀναφής ψηλαφιέται, ὁ ἄχρονος ἀρχίζει,Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερα ὁ ἴδιος καί στούς αἰῶνες».

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Τα Χριστούγεννα, ο Παπαδιαμάντης και ο Σαραντάρης

Τα Χριστούγεννα, ο Παπαδιαμάντης και ο Σαραντάρης
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Κάθε Χριστούγεννα στη σκέψη των Ελλήνων δεσπόζει φυσικά η υπερφυής Γέννηση του  Θεανθρώπου Χριστού, που χώρισε την Ιστορία στα δύο και σφράγισε την ανθρωπότητα ως Σωτήρας, Λυτρωτής και Πρότυπο ζωής. Ο Σκιαθίτης Γέροντας  των γραμμάτων μας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη μετάφραση του της Ζωής του Χριστού, του Φριδερίκου Φάρραρ ( Εκδόσεις Δόμος), έβαλε σ’ αυτήν το προσωπικό του ύφος και  μεταφέρει  έτσι  τον ταπεινό τρόπο με τον οποίο τα Ευαγγέλια περιγράφουν το υπέρλογο γεγονός:
«Τα Ευαγγέλια, πάντοτε φιλαλήθη, με την θέλγουσαν εκείνην απλότητά των, ήτις είναι η σφραγίς της ειλικρινούς και απροσποιήτου αφηγήσεως, αναφέρουν το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού άνευ σχολίων.

22/12/13

Μοναχός Μωυσής, Χριστού Γέννα

Χριστού Γέννα
Γράφει ο μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης
Ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τα Χριστούγεννα είναι η μητρόπολη των εορτών, κατά τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πρωταγωνιστούν ο Χριστός και η Παναγία. Ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο. Έλαβε σώμα ανθρώπου ο Θεός κι έγινε Θεάνθρωπος. Εισέρχεται ο Θεός στον κόσμο ταπεινά. Ο άσαρκος σαρκώνεται και ο αόρατος γίνεται ορατός, κατά τους αγίους μας. Γίνεται φτωχός για να πλουτίσω εγώ.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Τελικά πόσοι είναι οι Βορειοηπειρώτες;

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ;
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, της Οργανώσεως της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, Βασίλης Μπολάνος παρουσίασε προ ολίγων ημερών μία ενδιαφέρουσα καταγραφή αριθμητικών και ποιοτικών στοιχείων. Συγκεκριμένα η ΟΜΟΝΟΙΑ αμφισβήτησε την απογραφή πληθυσμού και εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων που διενήργησε προ δύο ετών η αλβανική κυβέρνηση και πραγματοποίησε μία δική της απογραφή. Οι ελληνικής εθνικής συνειδήσεως Αλβανοί υπήκοοι, όπου κι αν κατοικούν, εκλήθησαν να απογραφούν είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς (μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας).

21/12/13

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, «Προεορτάσωμεν Χριστού τα γενέθλια»

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Προ της Χριστού Γεννήσεως
(Εβρ. ΙΑ' 9-10, 32-40)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
e-mail: ioil.konitsa@gmail.com
Ήδη φθάνουμε στη μεγάλη εορτή. «Προεόρτιος ημέρα σήμερον της ενανθρωπήσεως Χριστού του Θεού»! Όπως ψάλλει και η Αγία μας Εκκλησία.
Έτσι λοιπόν, όλα τα μέλη του Σώματος «προεορτάσωμεν Χριστού τα Γενέθλια». Αυτό δηλ. που δε θα μπορούσε ποτέ άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις να διανοηθεί.
Όμως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν έχει μόνο ιστορία. Έχει και προϊστορία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος πρόσωπο της χρονιάς για περιοδικό των ομοφυλοφίλων

.
Το περιοδικό των ομοφυλοφίλων Advocate αναγνώρισε τον Πάπα Φραγκίσκο ως τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή το 2013 για τη ζωή των ομοφυλόφιλων. Σύμφωνα με το περιοδικό, η αναγνώριση αυτή του Πάπα Φραγκίσκου οφείλεται στη μετριοπαθή στάση που κρατά απέναντι στα θέματα ατόμων αυτών.
Στο εξώφυλλο της σχετικής έκδοσης σημειώνεται και η φράση του Πάπα:«Αν ένας άνθρωπος είναι γκέι, αναζητά το Θεό και έχει καλή θέληση, ποιος είμαι εγώ για να τον κρίνω;».

Ο Γκιουλέν καταράστηκε τον Ερντογάν

Γκιουλέν
Την ώρα που ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν ξηλώνει την ηγεσία της αστυνομίας («έφαγε» και τον αστυνομικό διευθυντή Κωνσταντινούπολης), εκείνη συνεχίζει απτόητη τις συλλήψεις και το πρωί του Σαββάτου. Συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση άλλους δυο γιους ισάριθμων υπουργών καθώς και τον γενικό διευθυντή της κρατικής τράπεζας «Halkbank». Ετσι, ο πόλεμος μεταξύ του Τούρκου πρωθυπουργού και του Φετουλάχ Γκιουλέν μαίνεται αμείωτος.

«Αφορισμός» με πλαστογραφία!

Κύπρου Χρυσόστομος Α΄
Ο αφορισμός (λέει ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος) είναι άκυρος διότι φέρεται να με αφόρισε η Εκκλησία της Κύπρου ενώ αυτό δεν είναι αληθές. Γι’ αυτό με κάλεσε ο Κύπρου, αναστατώθηκε ο άνθρωπος. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δεν μπορούσε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να πατήσει σε τουρκικό έδαφος και έστειλε δύο αντιπροσώπους, ένα επίσκοπο του πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τον Άκκρας Πέτρο και ένα επίσκοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελο. Αλλά στην ημερησία διάταξη της Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου ήταν το θέμα του πατριάρχου Ιεροσολύμων, δεν υπήρχε θέμα Σωτηροπούλου. Αυτό το θέμα το έθεσε εκτάκτως ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και οι αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Κύπρου έλαβαν μαζί με τους άλλους την απόφαση του «αφορισμού», χωρίς να τους έχει εξουσιοδοτήσει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου,

20/12/13

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θεολογική και ιστορική κριτική της εισηγήσεως του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην παπική ημερίδα (ΣΤ΄-τελευταίον)

Ἐν Πειραιεῖ 20-12-2013
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟ
(ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄- τελευταίον)
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

ΙΖ) Οἱ σχέσεις τοῦ παπισμοῦ μέ τίς ἐξωχριστιανικές θρησκεῖες
Σύμφωνα μέ τόν Σεβ. κ. Ἰγνάτιο, «τό θέμα τῆς σχέσεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες ἀντιμετωπίζεται σέ ἄλλα κείμενα τῆς Συνόδου, ἀλλά καί αὐτό διέπεται ἀπό τό πνεῦμα εἰρηνικῆς προσεγγίσεως καί διαλόγου, μακριά ἀπό διάθεση συγκρούσεως καί πολεμικῆς».

Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 13-23 Ιανουαρίου 2014.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί στο Τμήμα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Γεώργιος Κρίππας, Το ατομικόν δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας της Εκκλησίας να καθορίζη η ίδια την ύλη του ΜτΘ (Α΄)

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡIΖΗ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗΝ ΤΟΥ ΜτΘ
1ον
Το κ. Γεωργίου Η. Κρίππα, Διδάκτορος Συνταγματικο Δικαίου
ς γνωστν τ τομικ δικαίωμα τς θρησκευτικς λευθερίας ναγνωρίζεται σ λους τος πολίτες (ρθρον 13 το Συντάγματος, ρθρον 9 τς Ερωπ. Συμβ. νθρ. Δικαιωμάτων ρθρον 10 τς Ερωπαϊκς Χάρτας νθρωπίνων Δικαιωμάτων) εδικώτερον ες λα τ φυσικ πρόσωπα κα βεβαίως κα ες τ νομικ πρόσωπα, πο εναι φορες το ν λόγ τομικο δικαιώματος, πως εναι ο κκλησίες κα ο θρησκευτικς ργανώσεις.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θεολογική και ιστορική κριτική της εισηγήσεως του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην παπική ημερίδα (E΄)

Ἐν Πειραιεῖ 19-12-2013
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟ
(ΜΕΡΟΣ E΄)
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
ΙΔ) Ἀγάπη καί ἀλήθεια
Στήν εἰσήγηση τοῦ Σεβ. κ. Ἰγνατίου εἶναι διάχυτες οἱ ἀναφορές του στήν ἀγάπη, τόν οἰκουμενιστικό ἀγαπισμό, πού πρέπει νά ἔχουμε πρός τούς ἄλλους, τούς αἱρετικούς καί τούς ἀπίστους, ἡ ὁποία, ὅμως, ἀγάπη χωρίζεται ἀπό τήν ἀλήθεια.

19/12/13

Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες (Α΄)

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
Ἡ μασονική προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Α΄ Μέρος. Εἰσαγωγικά
«Ἀπό ὅλες τίς τέχνες πού οἱ Μασόνοι ἐπαγγέλλονται,
τούς διακρίνει εἰδικῶς ἡ τέχνη τῆς μυστικότητος» [1]
(G. Oliver, ἐπιφανής Μασόνος ἱστορικός)
Εἰσαγωγή
Ἡ ἰδέα τῆς μασονικῆς ἰδιότητος τῶν Κληρικῶν, καί μόνον ἀκουόμενη, ξενίζει τόν πιστό ὀρθόδοξο λαό καί τοῦ εἶναι ἀπεχθής· καί δικαίως ! Διότι ὅταν κάποιος Ὀρθόδοξος γνωρίσει καλῶς τήν ἐσωτερική οὐσία τῆς μασονικῆς θρησκείας, πού εἶναι ἡ συγκρητιστική μαγεία τοῦ «ἐσωτερισμοῦ» της, δέν μπορεῖ παρά νά νιώσει ἀποστροφή καί νά συναισθανθεῖ τήν τεράστια πνευματική ἀπειλή της. Ὁ ἁπλός λαός μας θέλει τους Κληρικούς του συμπαθεῖς πρός πάντας, φωτεινούς, εἰλικρινεῖς, πνεόντας πνευματικόν πῦρ κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πλάνης, ἐναρέτους, ἄν ὄχι ἁγίους· ἡ Μασονία, ὅσο καί ἄν χρησιμοποιεῖ τά ψιμύθια τῆς φιλανθρωπίας καί τοῦ εἰρηνισμοῦ, ὑποκρύπτει ὅλα τά ἀντίθετα.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Γνώσεις και επιθυμίες

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀγνοοῦν ὅτι ἡ στενὴ σχέση μὲ τὸ Θεὸ εἶναι πηγὴ ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ ζήσουν τὴν ἀνώτερη πνευματικότητα, χωρὶς νὰ περιφρονήσουν καὶ τὶς καθημερινὲς ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι κληρικοὶ δὲν δίνουν τόση σημασία, ἀφοῦ περιορίζονται σὲ ἁπλὲς καὶ γενικόλογες παραινέσεις καὶ ἀποφεύγουν νὰ ἀναλύσουν τὰ βαθύτερα αἴτια τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλοι παράγοντες. Γιὰ νὰ δείξω τὴ ματαιοπονία τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων, θὰ σημειώσω δύο παραδείγματα. Τὸ πρῶτο ἀναφέρεται στὶς γνώσεις καὶ τὸ δεύτερο στὶς ἐπιθυμίες. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἐρευνᾶ καὶ γνωρίζει διάφορα πράγματα, τόσο διαπιστώνει ὅτι ὑπάρχουν πολὺ περισσότερα ἄγνωστα. Βρίσκεται πάντα σὲ συνεχῆ ἀναζήτηση. Αὐτὸ κυρίως συμβαίνει, ὅταν δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ Θεὸ καὶ προσπαθεῖ μόνος του νὰ κατακτήσει τὶς νέες γνώσεις.

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 20.12.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ «Δὲν θὰ φθάσωμεν εἰς κοινὸν Ποτήριον μετὰ τῶν παπικῶν, ἐὰν δὲν παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις των». Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἀπαντᾶ μέ δύο νέας ἐπιστολάς εἰς τόν Παπικόν «Ἀρχιεπίσκοπον» Κυκλάδων καί Αἰγαίου.

Ανακοινωθέν Μητροπόλεως Πειραιώς για τον εορτασμό της 8ης και 9ης Οικουμενικής Συνόδου

Πειραιεύς 16 Δεκεμβρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Εἶναι ἐγνωσμένον τοῖς πᾶσι, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Συνοδικῆς περιόδου 2010-2011 ἐψήφισε ὡς θέματα τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὑποβολήν προτάσεων πρός τήν Γραμματεία τῆς μελλούσης νά συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν τυπικήν ἀναγνώρισι τῆς Οἰκουμενικῆς περιοπῆς ὡς Η΄καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἐν Κων/πόλει συνελθουσῶν κατά τά ἔτη 879-880 καί 1341-1351 μ.Χ. ὄντως Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὅτι κατά πρόδηλον παράβασι τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαλκιδεύθη ἡ συγκεκριμένη διαδικασία καί ἐτέθη εἰς τάς περιωνύμους «καλένδας».

54ο Παιδαγωγικό Συνέδριο : «Οι σύγχρονες θεσμικές κρίσεις υπό το φως της πολιτείας και των διδαχών του πατρο-Κοσμά Αιτωλού»

Ο Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» σας προσκαλεί
να τιμήσετε με την παρουσία σας το 54ο Παιδαγωγικό Συνέδριο με θέμα:
«Οι σύγχρονες θεσμικές κρίσεις υπό το φως της πολιτείας
 και των διδαχών  του πατρο-Κοσμά Αιτωλού»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί:
στην  Αθήνα
την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013,  στο Ἀμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2, Ἀθήνα, Στάση Μετρό: «Εὐαγγελισμός»
       και στη Θεσσαλονίκη
το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014,  στο Αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Διακονία), οδός Ν. Πλαστήρα 65, Χαριλάου, τηλ. 2310397700 
  Στους ενδιαφερομένους παρέχεται  βεβαίωση παρακολουθήσεως του Συνεδρίου.
 Μέσα από την Τράπεζα Ιδεών μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ροή του Συνεδρίου 
(αναμετάδοση, εισηγήσεις, ανακοινώσεις, πορίσματα κλπ).

18/12/13

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, «Βγάζοντας τα Θρησκευτικά από τη ζωή μας, υιοθετείται η θεωρία ότι δε μας χρειάζεται ο Θεός»

Μαθητές της Έκτης τάξης δημοτικούς των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Στο πλαίσιο του προγράμματος συναντήσεων των μαθητών με ανθρώπους του πνεύματος, που λειτουργεί στο σχολείο, οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να επισκεφθούν τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τους 54 μαθητές της έκτης τάξης δημοτικού, τους ευχήθηκε να έχουν υγεία και όρεξη για διάβασμα, γιατί έτσι θα αποκτήσουν γερές βάσεις για το μέλλον.

Όχι στο σύμφωνο συμβίωσης από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

image with the sign of the Greek Church«Οἰκογένεια καί κοινωνία σέ κρίση σήμερα»
Αριθμ Πρωτ. 5225
Διεκπ. 2370
Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2013
Εγκύκλιος 2945
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνῆλθε τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο ἐν μέσῳ καί πάλι ποικίλων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων, σέ μία καμπή κρίσιμων ἀνακατατάξεων.

Εορτασμός 8ης και 9ης Οικουμενικής Συνόδου την Β΄ Κυριακή των Νηστειών

Με δύο ποιμαντορικές εγκυκλίους ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναλύει θεολογικά τους λόγους και την καθιέρωση εορτασμού των Η΄ και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων κατά τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών. Διαβάστε τις εγκυγκλίους:

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θεολογική και ιστορική κριτική της εισηγήσεως του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην παπική ημερίδα (Δ΄)

Ἐν Πειραιεῖ 18-12-2013
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟ 
(ΜΕΡΟΣ Δ΄)
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. γγελος γγελακόπουλος,
φημ. . Ν. γίας Παρασκευς Νέας Καλλιπόλεως Πειραις
Η) Οἱ θρονικές ἑορτές καί οἱ ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων
Ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος στήν εἰσήγησή του κάνει λόγο γιά τίς θρονικές ἑορτές καί τίς ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων. Λέει : «Καθιερώνεται τακτική ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν κατά τίς ἐτήσιες θρονικές ἑορτές τους καί σέ ἄλλες εὐκαιρίες».
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)