31/12/15

Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε˙ καὶ Νόμον ἐκπληρῶν περιτομήν, θελήσει καταδέχει σαρκικήν...»
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Εὐλογημένο, εἰρηνικό, χαριτοφόρο καί πλουσιόκαρπο τό νέο σωτήριο ἔτος 2016.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Χριστούγεννα: Αλήθειες και μύθοι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνο
Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγµατοποιεῖ τὸ σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐµφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν ἱστορία. Τὴν ἕνωση τοῦ κτιστοῦ πλάσµατος µὲ τὸν Ἄκτιστο Πλάστη. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰµ ἀπεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡµεῖς θεοποιηθῶµεν» (Μ. Ἀθανάσιος). «Ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. Χρυσόστοµος). Στὴ λογικὴ ἑνὸς ἠθικιστοῦ ὁ ὅρος «θεοποιηθῶµεν», ποὺ χρησιµοποιοῦν Πατέρες, ὅπως ὁ Μ. Ἀθανάσιος, εἶναι σκάνδαλο.

Παρατείνεται έως 31/12/16 η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο

Έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 παρατείνεται η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο με επίκληση της ανάγκης περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

30/12/15

Παρακαταθήκη, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἡ Ἑλλάδα τῶν ὀνείρων μας κόντρα στήν Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς.
Ἦλθε ὁ Χριστός στή γῆ, καί ἐμεῖς τόν ἀπομακρύνουμε μέ μῖσος.
Κρύβουν τήν ἕνωση μέ τούς παπικούς.
«῾Η γενιά τῆς ἀδιαφορίας» (Μέρος Β´)
Ἡ ψήφισι τοῦ ἀπαράδεκτου νομοσχεδίου.
Εἰδήσεις καί Σχόλια
Δείτε το τεύχος 105

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (Μέρος Β')

Δείτε και το Μέρος Α΄

Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Πνευματικὴ ἀφασία

Πνευματικὴ ἀφασία
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχουν ἐκτιµήσει τόν πνευµατικό κίνδυνο τοῦ οἰκουµενισµοῦ.

Λήγει την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης μετάθεσης

Λήγει την Πέμπτη 31/12/2015 η προθεσμία υποβολής αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2016. 

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Οικουμενιστών λεχθέντα (Μέρος Α')


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας, Όσοι βουλευτές ψήφισαν τον κατάπτυστο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης δεν θα γίνονται δεκτοί στη Μητρόπολή μου

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28η Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Ἤδη ἡ ἀνομία καί ἡ διαστροφή ἔγινε, ἀτυχῶς νόμος τοῦ Κράτους. Αὐτό, πού ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦσαν νά τό κρύψουν καί, φυσικά, δέν τό διεφήμιζαν, ἦλθαν τώρα 194 Βουλευτές νά τό ἐπισημοποιήσουν πανηγυρικά καί νά ποῦν στόν Ἑλληνικό Λαό, «χωρίς περίσκεψη, χωρίς αἰδῶ», ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι ἁμάρτημα· καί ὅτι στό ἐξῆς θά μποροῦν καί νά «παντρεύωνται» τά ὁμόφυλα «ζευγάρια».

Ευχές του ΔΣ της ΠΕΘ προς τους Θεολόγους για το Άγιο Δωδεκαήμερο και το Νέο Έτος 2016

Ένα ευλογημένο Άγιο Δωδεκαήμερο φέρνει μπροστά μας δύο ανυπέρβλητης πνευματικής σπουδαιότητας πνευματικά γεγονότα με μία κοινή πνευματική συνισταμένη.
Α) Η Γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού αποκαλύπτει την άπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο και ζητά την έμπρακτη απάντηση και την πνευματική ανάπλαση και ανακαίνιση των Χριστιανών, με την ελεύθερη αποδοχή και βίωση της νέας εν Χριστώ ζωής. «Βασιλεύς των όλων και Κύριος ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι»!

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Θ' Λουκά - Ανάλυση αποστολικής περικοπής


Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης - 22/11/2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

27/12/15

Θρασύβουλος Στανίτσας, "Αἷμα καὶ πῦρ..."


ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗN ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣIN
Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων
Ἦχος πλ. δ´.
Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ· αἷμα τὴν Σάρκωσιν· πῦρ τὴν Θεότητα· ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν. Μέγα τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως. Κύριε δόξα σοι.

Επιφάνιος Στόκος, Η επιβολή της διαστροφής

Η επιβολή της διαστροφής
Επιφανίου Στόκου, Θεολόγου
Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες τον δημόσιο διάλογο που πραγματοποιείται για το περιβόητο ‘’σύμφωνο ελευθέρας συμβιώσεως’’ ανθρώπων του ιδίου φύλου. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ιερό χρέος και εθνικό καθήκον να εκφράσουμε τις σκέψεις μας:

26/12/15

56ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μεγάλου Βασιλείου στην Αθήνα με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»

TIDEONΟ Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» σας προσκαλεί
να τιμήσετε με την παρουσία σας το 56ο Παιδαγωγικό Συνέδριο με θέμα:
«Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί:
  στην Αθήνα τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015,
στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών,
οδός Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2 
Στους ενδιαφερομένους παρέχεται βεβαίωση παρακολουθήσεως του Συνεδρίου.
e-mail Συνεδρίου: paidsynedriomv@gmail.com
Μέσα από την Τράπεζα Ιδεών μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ροή του Συνεδρίου (βιντεοσκοπήσεις, εισηγήσεις, ανακοινώσεις, πορίσματα κλπ).
Δείτε το Πρόγραμμα

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Πρωτομάρτυρας για την αγάπη και την δόξα του Χριστού

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν-
Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου
(Πραξ. στ' 8- ζ' 5, 47-60)
Αρχ.  Ιωήλ  Κωνστάνταρος
Το Αποστολικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στην λατρευτική μας σύναξη είναι αφιερωμένο στην εορτή και μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Μιας ηρωικής μορφής της Πίστεως, που συγκλονίζει κάθε έναν που θα μελετήσει τον ζήλο του, την εμπνευσμένη του ομολογία, αλλά και το ένδοξο  μαρτύριό του για την αγάπη και την δόξα του Χριστού.

25/12/15

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Τα Χριστούγεννα του 1940

Τα Χριστούγεννα του 1940
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Τα Χριστούγεννα του 1940 ήσαν μέσα στον πόλεμο. Τότε που οι Έλληνες βίωσαν τη σε βάρος τους ύπουλη επίθεση των φασιστών της Ιταλίας. Τότε που το άδικο γιγάντωσε τη  θέληση τους και ανέτρεψε τη λογική της στρατιωτικής ισχύος. Τότε μέσα σε δυσκολίες, ταλαιπωρίες και στερήσεις οι Έλληνες έκαμαν Χριστούγεννα με Χριστό. Έγραψε η «Εστία» στις 24 Δεκεμβρίου 1940, στο πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της:

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, "Ο θάνατος και τα μετά θάνατον", παρουσίαση


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
www.impantokratoros.gr &katihisis.blogspot.gr
Αν επιθυμείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο πατήστε εδώ

Παναγιώτης Τσαγκάρης, "Χριστός γεννάται δοξάσατε"


Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Χριστιανικό Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης στα πλαίσια χριστουγεννιάτικης, μουσικής εκδήλωσης της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής "Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος" της Ιεράς Μητροπόλεώς Μυτιλήνης.
Σεβασμιώτατε, άγιε Πρωτοσύγκελλε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί διδάσκοντες και διδασκόμενοι της «Σχολής Βυζαντινής Μουσικής "Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος"», της Μητροπόλεώς μας, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ,

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;

Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Κουρασμένος ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορτές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συμβατικοτήτων, ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ Χριστούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προσέγγισή τους. Οἱ περισσότεροι ἀκόμη καὶ οἱ κατὰ τὰ ἄλλα θρησκευτικοὶ βλέπουμε τὰ Χριστούγεννα σὰν μιὰ μεγάλη οἰκογενειακὴ ἑορτή, ποὺ προσφέρει τὴν εὐκαιρία νὰ ξαναμαζευθεῖ ἡ σκορπισμένη οἰκογένεια γύρω ἀπὸ τὸν Χριστὸ τῆς φάτνης

24/12/15

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου

Εν Δελβινακίω τη 25η Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.  Πρωτ. 101
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  187η
ΘΕΜΑ: «Ο λίθος ο πατάξας την εικόνα εγενήθη όρος μέγα και επλήρωσε πάσαν την γην» (Δανιήλ β  35).
             Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Όταν μελετάμε το ιερό και θεόπνευστο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα τα κείμενα των Προφητών, βλέπουμε ότι το κέντρο όλων σχεδόν των προφητειών είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Οποίος υπήρξε "ο Μέγας Αναμενόμενος". Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, συγκεκριμένα, αναφέρεται το όνειρο του βασιληά Ναβουχοδονόσορος.

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, Προσπαθούν να καταργήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, την προσευχή, τις χριστιανικές εκκλησιαστικές εορτές από τα σχολεία

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά
Προς τους Πανοσιολογιωτάτους Ιεροκήρυκας, Ευλαβεστάτους Ιερείς, Οσιωτάτους Μοναχούς και Μοναχάς και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
«Χριστός επί γης…».
Και πάλι εφέτος η μητέρα μας Εκκλησία – μέσα σε έναν κόσμο που ζει τη σύγχυσι, τη θόλωσι, την αποστασία∙ σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ταραχή, από φιλαυτία και καχυποψία, από φόβο και αγωνία για το μέλλον – με μητρική αγάπη, διακηρύσσει προς όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους, ότι «Χριστός επί γης».

O Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων

Ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης για την Κυριακή προ των Χριστουγέννων

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχόλια στην επικαιρότητα (17/12/2015)


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

Ηρακλής Ρεράκης, Τα Χριστούγεννα, η Ορθοδοξία και η απόπειρα πνευματικής μετάλλαξης της ελληνικής παιδείας

«Τα Χριστούγεννα, η Ορθοδοξία και η απόπειρα πνευματικής μετάλλαξης της ελληνικής παιδείας»
Ηρακλής Ρεράκης, καθηγητής Παιδαγωγικής –Χριστιανικής παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Αυτές τις μέρες εορτάζουμε το μεγάλο γεγονός της Ορθοδοξίας, που άλλαξε την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Οικουμένης, δηλαδή την Ενανθρώπιση του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Στη χώρα μας και φέτος ο λαός μας εορτάζει την εξ αγάπης έλευση του Χριστού «ίνα σώση τον άνθρωπον».

23/12/15

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

    • «Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον βλέπω˙ ποιμένες μοῦ περιηχοῦσι τὰ ὦτα..., Ἄγγελοι ᾄδουσιν , Ἀρχάγγελοι μέλπουσιν, ὑμνεῖ τά Χερουβείμ, δοξολογεῖ τά Σεραφείμ, πάντες ἑορτάζουσι, Θεόν ἐπί γῆς ὁρῶντες καί ἄνθρωπον ἐν οὐρανοῖς...» 
    • (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁλόκληρος ὁ Χριστιανικός κόσμος, ἡ γῆ καί ὁ Οὐρανός, Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, κατά τήν ἅγια αὐτή νύκτα τῶν Χριστουγέννων,

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Σὲ κάθε ἐποχή, μὰ ἰδιαίτερα σὲ στιγμὲς μεγάλης κοινωνικῆς παρακμῆς, συναντοῦμαι πολλὰ πρόσωπα (φιλοσόφους, ποιητές, πολιτικούς, ἐπαναστάτες) νὰ καταγγέλουν τὴν καθεστηκυία τάξη καὶ νὰ ἐπαγγέλονται ἕνα κόσμο νέο, ἕνα κόσμο καλύτερο, στὸν ὁποῖο δὲν θὰ χωρᾶ τίποτα ἀπὸ τὰ παλαιὰ δεινὰ καὶ πάθη. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε πὼς δὲν πάει καὶ πολὺς καιρὸς ποὺ καὶ στὸ τόπο μας, τὸ κεντρικὸ σύνθημα τοῦ δημοσίου διαλόγου ἦταν ἡ φράση «νὰ τελειώνουμε μὲ τὸ παλιό».

Ο Μητροπολίτης Πειαραιώς Σεραφείμ στην "Ανατροπή" για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος για την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων

Νίκος Φίλης, Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στα σχολειά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


Το κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

Υπερψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Τα "ναι", τα "όχι" και οι απόντες

Τριχοτομημένη εμφανίστηκε η ΝΔ και διχοτομημένοι οι ΑΝΕΛ, στην ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών.
Κατά την ονομαστική ψηφοφορία (που προκάλεσαν ΝΔ, ΠαΣοΚ, Ποτάμι και Χ.Α.), 19 «γαλάζιοι» βουλευτές υπερψήφισαν -μεταξύ αυτών ο προσωρινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ι. Πλακιωτάκης,

Ψήφισμα εφημερίων Μητροπόλεως Κονίτσης για το σύμφωνο συμβίωσης

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐπαρχιῶν Πωγωνίου καὶ Κονίτσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, στὴν μηνιαία Σύναξή μας (14 καὶ 16 Νοεμβρίου),

Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους για το σύμφωνο συμβίωσης


ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/2807
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 8η/21η Δεκεμβρίου 2015
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Εξοχώτατον
Υπουργόν Δικαιοσύνης
κύριον Ν. Παρασκευόπουλον
Εις Αθήνας
Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν τας ευχάς της καθ᾽ ημάς Ιεράς Κοινότητος επί ταις επικειμέναις εορταίς των Χριστουγέννων και του νέου έτους.

Η συνωμοσία της σιωπής για το γάμο των ομοφυλοφίλων και η εγκληματική ψήφος σε βάρος αθώων ψυχών

Σὲ μιὰ ὕστατη προσπάθεια, καθὼς τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο ὁδεύει πρὸς ψήφιση στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς μας μὲ φρικώδεις προτάσεις, ὅπως τὴν κατάργηση τοῦ ἀδικήματος τῆς παρὰ φύσιν ἀσέλγειας ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνήλικους, σᾶς γνωστοποιοῦμε τὶς συγκλονιστικὲς καταθέσεις ἐνηλίκων παιδιῶν ὁμοφυλόφιλων οἰκογενειῶν ποὺ δόθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς μεγάλης δίκης ποὺ στὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς ἀπασχόλησε τὶς Η.Π.Α.

Φώτης Μιχαήλ, Τα Χριστούγεννα ως αφορμή για πνευματικό προβληματισμό

Τα Χριστούγεννα ως αφορμή
για πνευματικό προβληματισμό
Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ 
Κα τεκεν τν υἱὸν ατς τν πρωτότοκον, κα σπαργάνωσεν ατόν, κα νέκλινεν ατν ν τ φάτν, 
διότι οκ ν ατος τόπος ν τ καταλύματι. (Λουκ. β,7)
Κανένα πανδοχείο και κανένας συγγενής δεν φιλοτιμήθηκε  να προσφέρει στον Νεογέννητο Χριστό τόπο για φιλοξενία.

21/12/15

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Το σύμφωνο συμβίωσης θεσμοθετεί την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 22/12/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ ψήφισι τοῦ ἀπαραδέκτου νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις» ἀπό τό Ἐθνικό Κοινοβούλιο, ἀπό τά δῆθεν ἀντισυστημικά κόμματα (;), προδήλως πρῶτον ἀντιβαίνει στήν πολιτισμική μας ταυτότητα ἡ ὁποία ἑδράζεται καί ἐπί τοῦ πανιερωτάτου θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας πού διαχρονικά ὁρίζεται σάν συνάφεια ἀνδρός καί γυναικός καί συγκλήρωσι τοῦ βίου παντός, θείου καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία (Μοδεστῖνος).

Οι επείγουσες "αναγκαιότητες" της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Εν Πειραιεί τη 21η Δεκεμβρίου 2015
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(Σχόλιο σε εισήγηση Καθηγητού)
       Στις πολλές πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύγκληση της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»,

20/12/15

Γιάννης Αμανατίδης, Δεν υπάρχει καμία σκέψη για κατάργηση της πρωινής προσευχής στα σχολεία

«Άδειασε» τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία προ ημερών ζήτησε την κατάργηση της πρωινής προσευχής στα σχολεία, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμμανατίδης.
Ο κ. Αμανατίδης, σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Kontranews δηλώνει ότι «Δεν υπάρχει καμία σκέψη για την κατάργηση της πρωινής προσευχής στο σχολείο»

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, Επάρατη κατάσταση το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια


AIXMHTV

Σία Αναγνωστοπούλου: Να μη μπαίνει εθνόμετρο στα σχολικά βιβλία Ιστορίας

«Τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να πάψει να μπαίνει σε καλούπια εθνόμετρου η έρευνα και η άποψη των επιστημόνων για την Ιστορία και όπως αυτή διδάσκεται στο σχολείο. Στην Ελλάδα εθνική ιστορία θεωρείται ό,τι κάποιοι έχουν επιβάλει.

Άλλα αντ' άλλων η διδασκαλία θεολόγου εκπαιδευτικού για τον Δεδεκαετή Ιησού

Βλασφημία!
Ἀναγνώστης τοῦ Περιοδικοῦ μας μᾶς ἐνημέρωσε γραπτῶς γιὰ τὸ παρακάτω συμβάν, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε αὐτήκοος μάρτυς:
Σὲ σχολικὴ τάξη μαθητῶν Β΄ Γυμνασίου θεολόγος καθηγητὴς παραδίδει τὸ μάθημα γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ δωδεκαετοῦς Κυρίου στὸ Ναὸ καὶ τὴν παραμονή του σ᾽ αὐτόν. Στὸ τέλος ρωτᾶ τὰ παιδιὰ τί νομίζουν ὅτι φανερώνει ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ στὴν ἐναγώνια ἀναζήτηση τῆς Μητέρας του καὶ τοῦ Ἰωσήφ

17.784 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας την τελευταία εξαετία

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 18/12/2015
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης για την Κυριακή ΙA΄ Λουκά


Εκκλησία και Κόσμος, 13/12/2015
atlas tv

19/12/15

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Η δύναμη της Πίστεως

Αποστολικό Ανάγνωσμα
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
(Εβρ. ια' 9-10, 32-40)
Αρχ. Ιωήλ  Κωνστάνταρος
Υπάρχουν κάποιες ψυχές που η ζωή τους αποτυπώνει χαρίσματα και αγώνες. Η Βιβλική όμως μορφή του Πατριάρχου Αβραάμ εκπροσωπεί σε όλο της το μεγαλείο την πίστη. Την ευλογία της Πίστεως στον Θεό με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται και ιδίως την αταλάντευτη πορεία προς την απόλυτη εφαρμογή του θείου θελήματος.

18/12/15

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Ναυάγιο στη Διορθόδοξη Επιτροπή

Ναυάγιο στη Διορθόδοξη Επιτροπή
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ναυάγιο υπήρξε στη Διορθόδοξη Επιτροπή για τη σύνταξη του Κανονισμού εργασιών της Πανορθόδοξης Συνόδου. Η αποτυχία των δεκατεσσάρων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών να καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα επί θέματος όχι ουσίας, δείχνει τη δυσκολία που υπάρχει στο να πραγματοποιηθεί η Πανορθόδοξη Σύνοδος. Οι πιθανότητες έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Ανησυχητικές θέσεις Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων για το μάθημα των Θρησκευτικών

Ανησυχητικές θέσεις Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων
για το μάθημα των Θρησκευτικών
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Οι δεκατέσσερις από τους συνολικά δεκαοκτώ Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων της πατρίδας μας κυκλοφόρησαν πρόσφατα κείμενο που αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Στόχος του κειμένου η προώθηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Ως γνωστόν τα Προγράμματα αυτά οδηγούν σε μια εκ βάθρων αλλαγή του περιεχομένου του θρησκευτικού μαθήματος και για τούτο έτυχαν τα τελευταία χρόνια αυστηρής κριτικής από θεολόγους, κληρικούς, ακόμη και επισκόπους

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Από την Ορθοδοξία στον Οικουμενισμό η μεγάλη ανατροπή του 20ου αιώνα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 20οῦ ΑΙΩΝΑ
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
1. Ἐξαπλώνεται ἀνεμπόδιστα ὁ Οἰκουμενισμός
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη·

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἀνάγκη ἐπιστροφῆς εἰς τὸν Θεόν

Ἀνάγκη ἐπιστροφῆς εἰς τὸν Θεόν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν κάνει ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀρνοῦνται τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀκολουθοῦν πιστά τά ὅσα τούς ὑπαγορεύει ὁ διάβολος. Καυχῶνται γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τήν ἠθική καί ἱκανοποιοῦν τά ἁμαρτωλά τουςπάθη. Εἶναι φιλήδονοι, φιλόδοξοι καί φιλάργυροι. Ἀδικοῦν, ἁρπάζουν καί βιαιοπραγοῦν.Μέ τόν τρόπο αὐτό νομίζουν ὅτι θά διαμορφώσουν τήν ἰδανική κοινωνία!

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων

ΔΗΛΩΣΗ
για το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης
Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικολάου
17.12.2015
Για άλλη μια φορά, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μάλιστα με την μορφή του κατεπείγοντος, επιχειρείται η ψήφιση ενός νομοσχεδίου παντελώς ξένου προς τα επικρατούντα ήθη, εντελώς ασυμβίβαστου προς την κοινή λογική, ιδιαίτερα προκλητικού για τον θεσμό της οικογένειας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

16/12/15

Νίκος Φίλης, Το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών

Απάντηση σε Αναφορά του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου που μεταβίβασε στη Βουλή δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται στη μη νόμιμη κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία έδωσε ο Νίκος Φίλης. Στην Απάντηση τονίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην αναβάθμιση του περιεχομένου και του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών και ότι το Υπουργείο παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο για το μάθημα αυτό.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Αλλάζουν όλες οι αστυνομικές ταυτότητες

Στην αλλαγή όλων των αστυνομικών ταυτοτήτων προχωρά το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, γεγονός που δρομολογεί ήδη ειδική επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το συγκεκριμένο σχέδιο.
Όπως είπε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το κόστος για κάθε Ελληνα πολίτη υπολογίζεται σε περίπου 10 ευρώ.

Καταψηφίζουν οι ΑΝΕΛ το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών

Ενώ αρχικά οι ΑΝΕΛ είχαν επιφυλαχθεί ως προς την στάση τους έναντι του συμφώνου συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, τελικώς επέλεξαν να το καταψηφίσουν «δοκιμάζοντας», για άλλη μια φορά, τις αντοχές του κυβερνητικού σχήματος συνεργασίας.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 16/12/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ κατάθεσι στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο καί ἡ συζήτηση στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Βουλῆς καί μάλιστα μέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος πού κατά τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει νά ἔχει ψηφισθῆ πρό τῶν Χριστουγέννων, τοῦ νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις» μέ τήν σύμφωνη κατ’ἀρχάς γνώμη τῆς πλειοψηφίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως (Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι, Ἕνωση Κεντρώων)

15/12/15

Πρεσβ. Αθανασίου Μηνά, «Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου...»

«Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου, οὐ πρέσβυς, οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος σεσαρκωμένος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ κραυγάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε[1]».
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΜΗΝΑ
Εἶπεν ὁ Κύριος, ὅλες οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων θά συγχωρηθοῦν, ἡ δέ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν θά συγχωρηθεῖ εἰς τόν αἰῶνα. «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν· ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως»(Μάρκ., κεφ.γ΄,στ.28-29).

«Πόλεμος» μεταξύ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ για την πρωινή προσευχή στα σχολεία

«Πόλεμος» μεταξύ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχει ξεσπάσει με αντικείμενο την προσευχή στα σχολεία, αναδεικνύοντας και τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές που χωρίζουν τα δύο κόμματα της κυβέρνησης.

Μιχελογιαννάκης :"Ναι στην προσευχή και στα θρησκευτικά"

Τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα των θρησκευτικών στα σχολεία αλλά και για την κατάργηση της πρωινής προσευχής καταθέτει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχελογιαννάκης τάσσεται κατά της κατάργησης της προσευχής

Προδιαγεγραμμένη η αποτυχία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λόγω οικουμενισμού

Ἐν Πειραιεῖ 15-12-2015
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΕΝΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἡ ἀναθεώρηση, ἐπαναδιατύπωση καί ἐπικαιροποίηση τῶν κειμένων
Ἔργο τῶν προσφάτων Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, πού πραγματοποιήθηκαν στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης, ἦταν ἡ ἀναθεώρηση,

Φρικτοί όρκοι - Ερεβώδη μυστικά (Γ΄)

Αποκαλύψεις  ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ στον Ορθόδοξο Τύπο
ΦΡΙΚΤΟΙ ΟΡΚΟΙ – ΕΡΕΒΩΔΗ ΜΥΣΤΙΚΑ
Γιατί δίδονται στις Στοές οι φοβεροί όρκοι;
Ποια είναι τα “βαρύτιμα” μυστικά που θέλουν να “κρύψουν” οι μασόνοι;
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είχε ποτέ “Ιερές Εξετάσεις”, δεν πιέζει κανέναν.

14/12/15

Όλα τα κόμματα υπέρ του συμφώνου συμβίωσης ομοφυλοφίλων εκτός από Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ

Με τη ρητή διαβεβαίωση του υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα προχωρήσει αν χρειαστεί, σε περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η απαγόρευση υιοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια, ολοκληρώθηκε η πρώτη συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Υπό άκρα μυστικότητα η προετοιμασία της Συνόδου

Υπό άκρα μυστικότητα η προετοιμασία της Συνόδου
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Υπό άκρα μυστικότητα προετοιμάζεται η Πανορθόδοξη Σύνοδος. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο,τιδήποτε στα ΜΜΕ θα συνεδριάσει  για τρεις ημέρες,  από την προσεχή Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, η Ειδική Επιτροπή επί του κρισίμου θέματος του Κανονισμού διεξαγωγής της Συνόδου το προσεχές έτος. Οι συνεδριάσεις θα διεξαχθούν σε πολυτελές ξενοδοχείο βορείου προαστείου των Αθηνών.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλόφιλων

Άρχισε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Μικρές αυξήσεις στο μισθό 314.000 δημοσίων υπαλλήλων

Αποσύνδεση του βαθμού από τον μισθό, “ξεπάγωμα” των μισθολογικών ωριμάνσεων και αλλαγή κλιμακίου ανά διετία ή τριετία ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2016

Κατάργηση της πρωινής προσευχής και μάθημα Θρησκειολογίας προτείνει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

"Κατάργηση της πρωινής προσευχής, µετατροπή του µαθήµατος των θρησκευτικών σε θρησκειολογία µε δυνατότητα απαλλαγής των µαθητών από αυτό". Στη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ανήκει η παραπάνω πρόταση. Αυτή περιλαμβάνεται σε ένα μεγαλύτερο κείμενο που περιέχει τις θέσεις της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία.

12/12/15

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απαλλαγή μειονοτικών μαθητών από το μάθημα της διδασκαλίας του Κορανίου

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σχετικά με την απαλλαγή μειονοτικών μαθητών από το μάθημα της διδασκαλίας του Κορανίου
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Με βάση την εγκύκλιο 12773/Δ2 από 23-01-2015 του ΥΠΑΙΘ ορίζεται ότι: «παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών».
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)