4/1/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.1.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΟΧΙ «ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ», ΑΛΛΑ «ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ». «Ἡ ἀνυπακοή στούς οἱουσδήποτε «πρωτειομανεῖς» εἶναι γιά τούς πιστούς Ὀρθοδόξους καθῆκον ἱερό καί ἀπαράβατο». Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Δύο ἐπικίνδυνα ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ἐν ἐξελίξει! Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου.
➢ Ἐπίσκοποι τοῦ παρασκηνίου ἤ μὲ συναίσθησιν τοῦ χρέους; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη.
➢ Εἶναι τὸ Φανάρι ὁ αἰώνιος θρόνος τοῦ Θεοῦ; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ὅταν ἡ νέα «Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας γίνη Πατριαρχεῖον... Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
➢ «Ἡ Ἁγία τῶν Φώτων ἡμέρα». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.
➢ Μία ἀπρόσμενος χριστουγεννιάτικη ἐπίσκεψις εἰς Ἀθήνας. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Συγγραφέως-Ἀρθρογράφου.
➢ Ἔκκλησις τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων.
➢ Μητροπολίτης Φλωρίνης: «…, Ἐπιφανίου Κιέβου». Ἀναγνωρίζετε Σχισματικούς, Σεβασμιώτατε;
➢ Ψήφισμα τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης διὰ τὴν μελετωμένην τροποποίησιν τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν μισθοδοσίαν τῶν Ἱερέων.
➢ Τί πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήση τὸ 2019;
➢ Ὁ Κύριος προστατεύει τοὺς εὐσεβεῖς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Περὶ λειτουργικοῦ χρόνου. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.
➢ «Λόγος εἰς τὰ Ἅγια Φῶτα». Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου.
➢ Διὰ «παραβίαση ὅλων τῶν ἐν ἰσχύι ἱερῶν κανόνων» καταγγέλλει ὁ Μόσχας τὸ Φανάρι!
➢ Πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Θ. Κ. Κετσέας, Ἰατρός.
➢ Ἀξιοποιοῦμε σωστὰ τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μας; Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν πολυτέκνων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)