9/9/09

Συμπροσευχές και άδεια καθίσματα στο συμπόσιο της Ρώμης

Ολοκληρώθηκε το διαχριαστινικό συμπόσιο για τον ιερό Αυγουστίνο στη Ρώμη στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Συμπροσευχές με τους παπικούς και άδεια καθίσματα αποδεικνύουν την πλήρη επιτυχία του συμποσίου! Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το amen.gr δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε περισσότερους από 30-40 ακροτατές των εργασιών του συμποσίου. Οι περισσότεροι ήταν οι ίδιοι οι ομιλητές του συμποσίου. Η πλειοψηφία των παρακολουθούντων ήταν καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ και ελάχιστοι άλλοι. Εμφανής η απουσία ακόμη και των παπικών παρόλο που το συμπόσιο έγινε στη Ρώμη.
Δυστυχώς το συμπόσιο δεν είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα αφού υπήρξε συμμετοχή των συνέδρων σε παπική λειτουργία με τον καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου μάλιστα ξεκάθαρα να συμπροσεύχεται διαβάζοντας το αποστολικό ανάγνωσμα σε παπική «λειτουργία». Ουσιαστικά δεν επρόκειτο παρά για μια συνάντηση ελάχιστων πανεπιστημιακών, Ορθοδόξων και παπικών στην έδρα του παπισμού τη Ρώμη.
Τέτοια συνέδρια όμως.......


κανέναν δεν πείθουν ούτε για το επιστημονικό τους κύρος ούτε πολύ περισσότερο μπορούν να ληφθούν στα σοβαρά οι αποφάσεις τους που δεν είναι παρά μέρος των οικουμενιστικών προσεγγίσεων με τους παπικούς, κινήσεις όμως που είναι αντίθετες τόσο με τη θέληση του πιστού λαού όσο –και κυρίως- με το ορθόδοξο πατερικό πνεύμα.
Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ στην ιστοσελίδα του δημοσιεύει τις εισηγήσεις των συνέδρων. Μια σύντομη ματιά αποκαλύπτει την παπική εμμονή στην αίρεση και τις οικουμενιστικές αποκλίσεις κάποιων καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ. Μέσα στις επόμενες μέρες θα προχωρούσε στην επισήμανση κάποιων από τα προβληματικά σημεία που περιέχονται στις παραπάνω εισηγήσεις για να φανεί ξεκάθαρα ότι τέτοιου είδους συμπόσια μάλλον προωθούν τον οικουμενισμό παρά υπηρετούν την Ορθόδοξη θεολογία.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΥΑΓΙΟ!

Ανώνυμος είπε...

και στα ρουμανικα

Rugăciuni în comun şi scaune goale la Simpozionul de la Roma

S-a încheiat Simpozionul Intercreştin despre Sfântul Augustin de la Roma, a cărui co-organizator a fost şi Catedra de Teologie Dogmatică a Universitătii Aristotelice din Tesalonic.
Rugăciunile în comun cu romano-catolicii şi scaunele goale dovedesc succesul deplin al Simpozionului!
În fotografiile pe care le-a publicat amen.gr nu am putut număra mai mult de 30-40 auditori ai lucrărilor Simpozionului. Majoritatea erau însişi conferenţiarii Simpozionului. Cei mai mulţi dintre cei care l-au urmărit erau profesorii Catedrei de Teologie Dogmatică din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic şi foarte puţini alţii. Este evidentă şi absenţa chiar şi a romano-catolicilor cu toate că Simpozionul s-a desfăşurat la Roma. Din păcate, Simpozionul nu a avut doar un caracter ştiinţific, de vreme ce a existat participarea conferenţiarilor la o „liturghie” catolică, cu profesorul Miltiade Constantinos rugându-se împreună cu ei, participând în mod concret la rugăciunea în comun, când a citit pericopa apostolică în cadru „liturghiei” catolice.
În esenţă, nu a fost vorba decât de întrunirea unor foarte puţini profesori universitari, ortodocşi şi catolici, în reşedinta papalităţii - la Roma. Însă astfel de congrese nu conving pe nimeni nici de autoritatea lor ştiinţifică, şi – mai mult - nici nu pot fi luate în serios hotărârile lor, care nu sunt decât parte a apropierilor ecumeniste faţă de catolici, acţiuni care sunt contrare atât voinţei poporului credincios, cât şi - în principal - duhului ortodox patristic.
Catedra de Teologie Dogmatică din Cadrul Universiţătii Aristotelice din Tesalonic pe pagina sa de internet publică alocuţiunile congresiştilor. O privire rapidă descoperă persistenţa catolică în erezie şi devierile ecumeniste ale unor profesori ai Catedrei de Teologie Dogmatică din Cadrul Universiţătii Aristotelice din Tesalonic. În următoarele zile vom purcede la semnalarea unora dintre punctele problematice care se află în alocuţiunile de mai sus pentru a se arăta clar că astfel de simpozioane mai mult promovează ecumenismul decât să slujească teologia ortodoxă.
(traducere din neogreacă de ieromonahul Fotie după http://thriskeftika.blogspot.com/2009/09/blog-post_4124.html)

Ανώνυμος είπε...

http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2009/09/10/rugaciuni-in-comun-si-scaune-goale-la-simpozionul-de-la-roma/

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)