25/4/10

Ιωάννης Τάτσης, Βολές των οικουμενιστών κατά της αντιπαπικής Ημερίδας της Μητροπόλεως Πειραιώς (και σε ρουμανική μετάφραση)

Βολές των οικουμενιστών κατά της αντιπαπικής Ημερίδας της Μητροπόλεως Πειραιώς
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Με τη συμμετοχή σημαντικότατων εισηγητών πραγματοποιείται την προσεχή Τετάρτη Ημερίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς για το «Πρωτείο» του Πάπα. Η Ημερίδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το «πρωτείο» αποτελεί το θέμα συζήτησης της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικών (Παπικών) που θα συνεχισθεί το Σεπτέμβριο στη Βιέννη. Τα Πορίσματα της Ημερίδας θα αποτελέσουν ασφαλώς σημαντικότατη ορθόδοξη προσέγγιση του ζητήματος.......
Οι οικουμενιστές βλέποντας τις υγιείς δυνάμεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας να συσπειρώνονται βάλθηκαν να δυσφημήσουν την Ημερίδα. Η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια έγινε ήδη χθες από το γνωστό οικουμενιστή θεολόγο Παναγιώτη Ανδριόπουλο που βρήκε «φιλόξενη στέγη» στο φιλοπατριαρχικό amen.gr. Πολλά ανακριβή, άτοπα και ανορθόδοξα ξεφουρνίζει ο κ. Ανδριόπουλος. Είναι ανάξια σχολιασμού όλα αυτά. Θα μείνουμε μόνο σε μία αναφορά του. Λέει ο κ. Ανδριόπουλος:
Για πρώτη φορά Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει μια μεγάλη, καθαρά “αντι-οικουμενιστική” εκδήλωση με προσκεκλημένους ομιλητές τις “κεφαλές” του “αντι-οικουμενιστικού αγώνα”. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ είναι γνωστό ότι έχει υπογράψει την “Ομολογία Πίστεως” που έχει συνταχθεί από τις “κεφαλές” και επανειλλημένως έχει εκφραστεί για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως αιρετική.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι οι οικουμενιστές, και πρώτοι και καλύτεροι οι Φαναριώτες, ενοχλήθηκαν και συνεχίζουν να ενοχλούνται από την υπογραφή της «Ομολογίας Πίστεως» από επισκόπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όσο κι αν δεν τους αρέσει, υπάρχει πλήθος ορθοδόξων επισκόπων που δεν συμμερίζεται τα οικουμενιστικά τους ανοίγματα (και δεν αναφερόμαστε μόνο σε όσους υπέγραψαν την «Ομολογία Πίστεως» αλλά και σε πολλούς άλλους που ποικιλοτρόπως καταδικάζουν τις οικουμενιστικές δράσεις του Πατριάρχη και των ομοφρόνων του).
Η πιο φαιδρή όμως μομφή που απευθύνει ο Ανδριόπουλος προς το Μητροπολίτη Πειραιώς είναι ότι «επανειλλημένως έχει εκφραστεί για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως αιρετική». Αλλ’ όμως ο Παπισμός είναι όχι απλώς χαρακτηριζόμενος ως αιρετική «εκκλησία» αλλά καταδικασμένος από πλήθος Ορθοδόξων Συνόδων και Αγίων Πατέρων ως παναίρεση. Όσοι σύγχρονοι θεολόγοι εισάγουν τη θεωρία ότι ο Παπισμός έχει κάποιες αιρετικές διδασκαλίες αλλά δεν είναι αίρεση δεν είναι παρά οικουμενιστές που ανεπιτυχώς προσπαθούν να συμβιβάσουν τις αιρετικές διδασκαλίες των Παπικών με την αναγνώριση ως «αδελφή Εκκλησία» που τους παρέχουν οι Φαναριώτες και άλλοι οικουμενιστές. Η «Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία» είναι αιρετική. Δεν είναι ο Παπισμός Εκκλησία. Είναι αίρεση που αποκόπηκε από την Ορθόδοξη Μία Εκκλησία με το Σχίσμα. Το Σχίσμα δεν είναι διαχωρισμός των Χριστιανών σε δύο Εκκλησίες (πως είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο Εκκλησίες αφού ένα είναι το Σώμα του Χριστού, Μία η Εκκλησία;). Το Σχίσμα είναι η απόσχιση των Παπικών από την Εκκλησία του Χριστού λόγω των αιρέσεων που διδάσκουν.
Όταν λοιπόν ο Μητροπολίτης Πειραιώς χαρακτηρίζει αιρετική την «Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία» ή μάλλον την παπική κακοδοξία δεν πράττει τίποτε περισσότερο από το να επαναλαμβάνει την αυτονόητη πατερική ορθόδοξη θέση των αγίων και των Συνόδων περί των Παπικών.
______________________________
Ioannis Tatsis:
Săgeţi ale ecumenismului împotriva
Conferinţei anticatolice a Mitropoliei de Pireu
Cu participarea unor iluştri conferenţiari are loc miercurea viitoare Conferinţa Mitropoliei de Pireu despre "Primatul" papei. Conferinţa prezintă un interes deosebit, pentru că primatul constituie tema dezbaterii Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi) care va continua în septembrie la Viena. Concluziile Conferinţei vor constitui cu siguranţă o abordare ortodoxă foarte importantă a chestiunii. Ecumeniştii, văzând că forţele sănătoase ale Bisericii Ortodoxe se strâng, s-au pus să calomnieze Conferinţa. Prima încercare nereuşită a avut loc deja ieri, şi aparţine cunoscutului teolog ecumenist Paraghiotis Andriopulos, care şi-a găsit "acoperiş ospitalier" pe filo-patriarhalul Amen. gr. Multe lucruri inexacte, deplasate şi neortodoxe debitează d-l Andriopulos. Toate acestea sunt nedemne de vreun comentariu. Ne vom limita doar la o singură referinţă a lui. Spune d-l Andriopulos:

Pentru prima oară un Mitropolit din Biserica Eladei, organizează o mare manifestare pur "anti-ecumenistă", având invitaţi ca vorbitori pe "capii" luptei antiecumeniste. Se ştie că Mitropolitul Serafim de Pireu a semnat "Mărturisirea de Credinţă" care a fost alcătuită de către "capi" şi în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică.

Cunoaştem foarte bine că toţi ecumeniştii - şi cei din Fanar sunt primii şi cei mai buni, au fost deranjaţi continuu şi sunt deranjaţi de semnarea "Mărturisirii de Credinţă" de către unii episcopi ai Bisericii Ortodoxe. Oricât nu le-ar plăcea, există o mulţime de episcopi ortodocşi, care nu împărtăşesc deschiderile lor ecumeniste (şi nu ne referim doar la cei ce au semnat "Mărturisirea de Credinţă", ci şi la mulţi alţii, care în multe feluri condamnă acţiunile ecumeniste ale patriarhului şi a celor de un cuget cu el.

Însă cea mai ridicolă acuzaţie pe care o adresează Andriopulos Mitropolitului de Pireu este că „în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică". Însă papismul nu a fost caracterizat doar ca "biserică eretică", ci condamnat de o mulţime de Sinoade ortodoxe şi de Sfinţii Părinţi ca panerezie. Toţi acei teologi contemporani, care introduc teoria că papismul are oarecare învăţături eretice, dar nu este erezie, nu sunt decât nişte ecumenişti, care în mod nereuşit încearcă să concilieze învăţăturile eretice ale papistaşilor cu recunoaşterea de „Biserică soră” pe care le-o acordă cei din Fanar şi alţi ecumenişti. Biserica romano-catolică este eretică. Papismul nu este Biserică. Este o erezie care s-a separat de Biserica Ortodoxă cea Una prin schismă. Schisma nu este despărţirea creştinilor în două biserici (Cum pot să existe două Biserici de vreme ce Unul este Trupul lui Hristos, Una este Biserica?) Schisma este îndepărtarea catolicilor (papistaşilor) din Biserica lui Hristos din cauza ereziilor pe care le învaţă.

Aşadar, când Mitropolitul de Pireu caracterizează eretică "biserica romano-catolică" sau mai bine zis reaua-credinţă catolică (papistaşă), nu face nimic altceva decât reiterează poziţia evident patristic-ortodoxă a Sfinţilor şi a Sinoadelor despre catolici.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/04/blog-post_3657.html)/span>

2 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Οι οικουμενιστικιστές, καιρικοί θεολόγοι του σύριζα και των λοιπών αριστερών δυνάμεων, από κοινού με όλους τους πολέμιους της Αγίας Ορθοδοξίας και της φιλτάτης ημών Πατρίδος, μετέρχονται όλα τα μέσα προκειμένου να κατασπιλώσουν τον Άγιο Πειραιώς και όλους όσους αγαπούν την Αγίας μας Ορθοδοξία και την Πατρίδα μας. Είναι, αληθινά, πολύ "αγαπητική" η συμπεριφορά τους! Είναι η πρεσβυωπική αγάπη που βλέπει δήθεν πολύ μακριά, δεν μπορεί όμως να δει κοντά! Τους αφήνουμε στον παροξυσμό τους, παρακαλώντας τον Άγιο Θεό να φυλάττει από κάθε κακό τον Άγιο Πειραιώς και όλους τους αγωνιστές αδελφούς Ορθοδόξους Χριστιανούς.

ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ είπε...

Όλοι στον Πειραιά την Τετάρτη στις 4.30 από όλη την Ελλάδα, από κάθε γωνιά, από κάθε μητρόπολη για να ενισχύσουμε τον αντιοικουμενιστικό αγώνα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα βγεί από όλη αυτή την προσπάθεια.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)