30/5/10

Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου Γουμένισσας, Συγχαρητήριο μήνυμα στο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο (şi în traducere în limba română)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
CHINOVIA CUVIOSULUI NICODIM AGHIORITUL
DIN GOUMENISSA (GRECIA):
MESAJ DE FELICITARE
CĂTRE MITROPOLITUL ATANASIE DE LEMESOU
Sfânta Chinovie
CUVIOSUL NICODIM
Pentalofos
613 00 Goumenissa
Nr. prot.: 232 În Pentalofos,
Lunea Sfântului Duh,
24 mai 2010


Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Lemesou Atanasie
Sfântul Andrei nr. 306
Τ.Θ. 56091
3304 Lemesos – Cipru


Înaltpreasfinţite Părinte, Vă cerem sfintele rugăciuni şi arhiereştile binecuvântări ale Înaltpreasfinţiei Voastre.
Cu bucurie mare ne-am bucurat foarte după ce am citit interviul Înaltpreasfinţiei Voastre publicat pe internet în ziarul «Φιλελεύθερος». Am slăvit pe Dumnezeu pentru buna şi frumoasa mărturisire pe care aţi dat-o cu îndrăzneală şi înţelepciune. Veselitu-s-a duhul nostru, văzând în Înaltpreasfinţia Voastră cum un episcop ortodox se ridică la înălţimea circumstanţelor, rupe tăcerea şi-şi susţine turma cea necăjită şi scandalizată în credinţa ei strămoşească. În sfârşit, un glas ortodox al unui episcop ortodox! Şi desigur, respirând mireasma pustiei athonite.
Sfinţitu-s-a gura Înaltpreasfinţiei Voastre prin această bună şi frumoasă mărturisire. Odihnit-aţi mulţimile călugărilor şi ale credincioşilor, care suferă văzând repetatele atacuri umilitoare pe preacuratul Trup al Domnului, Biserica de Dumnezeu întemeiată. Întărit-aţi în inima turmei care este cu adevărat credinţa Părinţilor ei şi aţi îndepărtat cu bărbăţie pâcla ereziei.
Dar în mod deosebit aţi ales ca interviul să fie dat la pomenirea celor 13 cuvioşi mucenici din Kadara, care au fost martirizaţi de către latini (romano-catolici), iar interviul acesta s-a publicat în ziua Cincizecimii. Într-adevăr, o nouă Cincizecime am trăit!!! Duhul Sfânt V-a mişcat pe Înaltpreasfinţia Voastră spre buna mărturisire şi ne-a răcorit pe noi, cei ce am citit preadulcele cuvinte ale Înaltpreasfinţiei Voastre, cu roua Harului Său. O oază în pustia absenţei mărturisirii ortodoxe la nivelul forurilor internaţionale.
Vă mulţumim călduros şi ne rugăm ca Duhul Sfânt să vă sprijine şi să vă întărească şi pe mai departe în articularea cuvântului mărturisitor, oriunde şi oricând e nevoie.
Cerându-Vă rugăciunile, noi, toţi fraţii Sfintei Chinovii, sărutăm cinstita dreaptă a Înaltpreasfinţiei Voastre.

Stareţ,
Arhimandritul Hrisostomos
şi fraţii mei în Hristos


(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_508.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)