18/6/10

Απαγορεύονται επί τριετίαν αι χειροτονίαι νέων κληρικών

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 18/6/2010
Εἰς τὸ ὄνομα τῆς καταρρεύσεως τῆς οἰκονομίας
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Η Κυβέρνησις ἐπεκτείνει τὴν πολιτικὴν λιτότητος καὶ θυσιῶν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀπαγορευθοῦν αἱ χειροτονίαι νέων Κληρικῶν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμὸς δὲν ἀντέχει τὴν μισθοδοσίαν νέων Κληρικῶν......
Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν φρονοῦμεν ὅτι οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται ὀφείλουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν χρόνον ἕως τοῦ Σεπτεμβρίου καὶ νὰ κάμνουν ὅσας περισσοτέρας δύνανται χειροτονίας. Νὰ ληφθῆ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι αἱ χειροτονίαι θὰ εἶναι ἀπαγορευτικαὶ διὰ τρία ἔτη, διὰ λόγους «περικοπῶν τῆς σπατάλης». Ὑπογραμμίζεται ὅτι διὰ πρώτην φορὰν λαμβάνεται τοιαύτη ἀπόφασις ἀπὸ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὑπὸ τοῦ Κράτους. Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἀπόφασις προσβάλλει τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία σώζει ψυχὰς καὶ ἔχει μεταβληθῆ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς μεγάλον φιλανθρωπικὸν Ὀργανισμόν.
Ἡ ἀπόφασις εἶναι προσ βλητική, διότι οὐσιαστικῶς ἐμ φανίζει τὴν Ἐκκλησίαν πολυδάπανον ὀργανισμὸν μὲ ὑπερπληθώρα κληρικῶν, τοὺς ὁποίους μισθοδοτεῖ τὸ καταρρέον κράτος. Ἐλπίζομεν ἡ ἀπόφασις νὰ μὴ συνδέεται μὲ ἐκβιαστικὰς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν εἴτε τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἴτε τὴν ἀγρίαν φορολογίαν της μὲ παράλληλον τερματισμὸν τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν. Ἡ Κυβέρνησις ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς χειροτονίας Κληρικῶν ἐπὶ τριετίαν, θὰ πρέπη νὰ λάβη μία σειρὰν μέτρων ἐναντίον τῆς σπατάλης τοῦ Κράτους. Ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας κληρικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως τοῦ Κράτους, ἀλλὰ ἡ σύνθεσίς της παραμένει μεγάλη, διαθέτει ἑκατομμύρια διὰ δεξιώσεις, διὰ ταξιδάκια ἀναψυχῆς, χρησιμοποιεῖ τὰ πολυδάπανα πρωθυπουργικὰ – ὑπουργικὰ ἀεροπλάνα, πληρώνει δεκάδας συμβούλους ὑπουργῶν καὶ πληρώνει πολλαπλασίως περισσότερα διὰ τὰ κινητά των τηλέφωνα, τὴν μετακίνησίν των, τὰ ἔξοδα παραστάσεώς των κ.λπ.. Πιστεύομεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δράση ἐπωφελῶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Τοῦτο σημαίνει:
1ον) Νὰ χειροτονήση ἕως τοῦ Σεπτεμβρίου ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρους κληρικούς.
2ον) Νὰ διαθέση ἀπὸ τὰ ἀποθεματικά της χρήματα διὰ νέας χειροτονίας, διότι αἱ ἀνάγκαι εἶναι μεγάλαι• ὑπάρχουν νέοι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν κληρικοί, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν εἴτε, διότι οἱ Ἱεράρχαι ἀνέβαλον διὰ ἀργότερον τὴν χειροτονίαν εἴτε,
διότι ὑπῆρχον προβλήματα εἰς διαφόρους Ἱερᾶς Μητροπόλεις.

11 σχόλια:

Διανοητής είπε...

Χαμός....νὰ βάλει τὸ χέρι Τοῦ ὁ Θεὸς γιατί δὲν μᾶς βλέπω καλά......

Ανώνυμος είπε...

Μήπως κατα την προαναφερόμενη τριετία η Εκκλησία θα μπορεί να χειροτονεί νέους κληρικούς αμισθί;;;;
Αν ναι, μήπως είναι καιρός να φανεί ποιός γίνεται κληρικός για το μισθό και ποιός έχει πραγματική κλήση;;

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαγορεύσει τις χειροτονίες. Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα της Εκκλησίας. Άλλο χειροτονία και άλλο δημόσιος υπάλληλος, ακόμη και παπάς. Αυτό ας το καταλάβουν και η κυβέρνηση και οι παπάδες, νυν και μελλοντικοί.

Διανοητής είπε...

Νομίζω πὼς δὲν ἰσχύει αὐτό, γιατί πληροφορηθήκαμε ἀπὸ Μητροπολίτη ποὺ ρώτησε μέσω τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ Ὑπουργεῖο Ἀθεΐας καὶ ἀγραμματοσύνης καὶ τὸ διέψευσαν...

Ανώνυμος είπε...

θεωρώ την είδηση αυτή απλά ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ. Τέτοια υποκρισία εκ μέρους του κράτους νομίζω ότι είναι πρωτοφανής και προσβάλει βάναυσα την Εκκλησία.

π. Κωνσταντίνος είπε...

Συμφωνώ με τον Μάριο, άλλο το ιερό μυστήριο και άλλο η μισθοδοσία του κράτους. Νομίζω πως θα πρέπει εμείς οι ιερείς να μπορούμε να απασχολούμαστε με βιοποριστικό επάγγελμα...

Ανώνυμος είπε...

Αν συμβεί αυτό για την εκκλησία,γι-
ατί να μη συμβεί και για το κράτος;
Δηλαδή επί μίαν τριετίαν να διακο-
πεί ΚΑΘΕ πρόσληψη και να πορευθεί με τους 400 χιλιάσες και πλέον τεμ-
πέληδες,που διαθέτει!Όποιος δε δεν μπορεί να δουλέψει να κλωτσοπετιέ-
ται και στη θέση του να προσλαμβά-
νεται άλλος,αλλά ακριβώς στη θέση του!Τώρα σε ό,τι αφορά την κλίση ή
το δημοσιουπαλληλίκι και το μισθό
θα πρέπει να ξέρει ο σχολιαστής πως
κι ο παπάς είναι άνθρωπος με ανά-
γκες και οικογένεια.Εκείνοι,που θα πρέπει να πάψουν να μισθοδοτούνται
-και βρίσκονται σε μεγάλες θέσεις και με παχυλούς μισθούς- είναι οι ΑΓΑΜΟΙ,που θα πρέπει να τρέφονται στις μονές της μτανοίας των κι όχι να είναι αρχιμανδρίτες χωρίς ΜΑΝΔΡΑ!!

επαναστατης είπε...

δεν ειμαι κατοικος ελλαδας αλλα θεωρω απραδεκτο οι παπαδες να πληρωνονται απο το κρατος.η εκκλησια εχει πολλα λεφτα και οφειλει να τα δινει στους υπαλληλους τους αφου δεν τα δινει στον φτωχο κοσμο.δεν ειναι θεαρεστο εργο τα χρηματιστηρια ουτε τα ξενοδοχεια ουτε και το καψιμο δασων .

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ είπε...

Ανόητε ανώνυμε 20 Ιουνίου 2010 12:27 μ.μ.
μάθε

1ον. Το κράτος έχει καταληστέψει την εκκλ.περιουσία.

2ον. Ό,τι είναι μύθος τα όσα λέγονται για την εκκλ.περιουσία.

3ον. Ό,τι συμφωνήθηκε ως αντάλλαγμα για τα πάρα πολλά οικόπεδα φιλέτα που έχει ΔΩΡΙΣΕΙ η Εκκλησία στο κράτος και έχουν χτιστεί τα πιο γνωστά ιδρύματα κοινωφελή και δημόσια, συμφωνήθηκε ως μικρό αντάλλαγμα να δίνει το κράτος τους μισθούς στους κληρικούς. Κάτι το οποίο δεν είναι τίποτα απολύτως μπροστά σ' αυτά που έχει δώσει-δωρίσει η Εκκλησία στο κράτος.

Αν θέλει το κράτος να σταματήσει την μισθοδοσία των κληρικών θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει τα εκατοντάδες φιλέτα οικόπεδα που του έχουν δωρηθεί απο την Εκκλησία.

Ακρετά πια με τους αντίχριστους πολιτικούς κυρίως της αριστεράς που ζητούν να αρπάξουν τα πάντα απο την Εκκλησία!

Ανώνυμος είπε...

Τελικα ισχυει η απαγορευση ή μηπως ειναι φημες?

Ανώνυμος είπε...

Η αποστολή Ελλήνων τραγουδιστών στη eurovision και οι λίαν δαπανηρές καρναβαλιστικές παρελάσεις θα διακοπούν για αυτά τα τρία χρόνια...;Αυτά δεν είναι έξοδα;Το τζαμί που θα χτίσουν δημοσία δαπάνη σε χώρο του Πολεμικού μας Ναυτικού στην Αθήνα δεν είναι έξοδα;Ή μήπως η ελληνική Πολιτεία σκέφτεται να αρχίσει εφεξής να χρηματοδοτεί και την ανέγερση ορθόδοξων ναών για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δραχμή;Η υποκρισία έχει και τα όριά της...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)