9/12/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.12.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Εὐρωπαῖοι καὶ ἀμερικανοὶ εἶναι πράγματι φιλέλληνες; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

➢ Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας διὰ τὸ Κολυμβάρι.
➢ Αἱ τελευταῖαι ἐξελίξεις εἰς τὸ Κυπριακόν. Προβληματισμοὶ καὶ ἀνησυχίαι διὰ τὴν ἐπιδιωκομένην λύσιν. Τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου.
➢ Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας; Μήπως μᾶς ἔχουν πιάσει ἐν τέλει «εἰς ὕπνον βαρούχειον»;
➢ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ. Τοῦ π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.
➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἄρχοντας, τοὺς «Ὑπερασπιστὰς τῆς Πίστεως». Γράφει ὁ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης, Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς.
➢ Κείμενον Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς. Περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου.
➢ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως.
➢ Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρη­τῶν πρός τούς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.
➢ Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ περιέλθη εἰς τὴν Ἱεραρχίαν. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, θεολόγος.
➢ Ὁ ἀγὼν τῆς διπλωματίας καὶ αἱ δύο Ὀρθοδοξίαι τῆς Κούβας. Τοῦ κ. Γ. Γιγουρτσῆ, Καθ/του εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολή.
➢ Θὰ εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)