16/12/16

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος προς π. Θεόδωρο Ζήση: "Σας εφιστώμεν την προσοχήν όπως του λοιπού παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231-229871, και τηλεομ.231-229861.-
αριθμ. πρωτ. 721.-
Εν Θεσσαλονίκη τη 10-12-2016
Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Θεόδωρον Ζήσην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου
Ιερόν μετοχιακόν Ναόν αγίου Αντωνίου
Της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Εντάυθα
Αιδεσιμολογιώτατε,

Δια του παρόντος ημετέρου εγγράφου και έχοντες υπόψη τας κατά καιρόν, ως και εσχάτως αναφοράς σας, μέσω του διαδικτύου, και τα ομιλίας σας εν τη αιθούση του ιερού μετοχιακού Ναού αγίου Αντωνίου τηςΙεράς Μονής αγίας Θεοδώρας της καθ’ ημάς ΙεράςΜητροπόλεως Θεσσαλονίκης, περί θεμάτων απτομένων της πνευματική δικαιοδοσίας του Σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, ως επίσης και τηςΕκκλησίας της Ελλάδος, και δεδομένου ότι ταύτα πάντα προκαλούν την πνευματικήν σύγχυσιν και διάστασιν των συνειδήσεων των πιστών του πληρώματος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατρικώς και κανονικώς σας γνωρίζομεν τα κάτωθι:
Κατόπιν της υπο ημερομηνίαν 31-3-2008 αιτήσεώς σας, και της σχετικής και νομίμου κανονικής διαδικασίας, απελύθητε κανονικώς εκ της θέσεώς σας ως κληρικού του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, προσεπιδηλούντες την γραμμήν την οποίαν θα τηρήσητε κατά την άσκησιν της ποιμαντικής σας ευθύνης, και εν συνεχεία δια του υπ’ άριθμ. Πρωτ. 84/1-4-2008 κανονικού απολυτηρίου γράμματος συμπεριελήφθητε εις τον ιερόν κλήρον της καθ’ ημάςΙεράς Μητροπόλεως, ως άμισθος κληρικός αυτής.
Κατόπιν παρακλήσεώς σας, σας παρεχωρήσαμεν προσωρινώς τοθυσιαστήριον του ιερού μετοχιακού Ναού του αγίου Αντωνίου, ανήκοντος εις την Ιεράν Μονήν της αγίας Θεοδώρας δια να τελήτε την Θείαν Λειτουργίαν καθ’ εκάστην Κυριακήν και να ομιλήτε προς το εκκλησίασμα δια την πνευματικήν οικοδομήν αυτού και προς σωτηρίαν ψυχών.
Επίσης, διαπιστούμεν εσχάτως, και δη προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης εν Κρήτη συνελθούσης Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και αναγράφεται ανωτέρω, την αναφοράν σας κατά τας ομιλίας σας και μάλιστα μέσω του διαδικτύου εις ενεργείας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και ετέρων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επί τούτοις, πατρικώς σας εφιστώμεν την προσοχήν όπως του λοιπού, με σεβασμόν προς την κανονικότητα και την αγιότητα της κατ’ ανατολάς Ορθοδόξου, Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και την νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας, εις ην και ανήκετε κανονικώς, παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών και εις πρόκλησιν δια την δημιουργίαν «αποτειχίσεων», «σχισμάτων» και «ανταρσιών», δεδομένου ότι το τοιούτον τυγχάνει αντικανονικόν και εκκλησιολογικώς απαράδεκτον.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Το κείμενο της επιστολής από το ιστολόγιο Κατάνυξις

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ποιος σκανδαλίσει τον πιστόν λαόν; Ποιός δημιουργεί σύγχυση στη συνείδηση των πιστών; Μέχρι τώρα ξέρουμε και βλέπουμε ότι αυτό το κάνουν όσοι αναποδογυρίσουν την ιερά παράδοση, την αγιοπατερικη θεολογια και τους ιερούς κανόνες της Άγιας Εκκλησίας, και ασφαλώς μεταξύ αυτών ΔΕΝ βρίσκεται ο σεβαστός ιερέας, θεολόγος και διδάσκαλος της αγιοπατερικής παράδοσης και θεολογίας Θεόδωρος Ζήσης. Αντίθετος ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΕΙ τα πράγματα και λύει την σύγχυση με άριστο τρόπο και κρυστάλλινο λόγο βάση της θεολογίας και κανονικής τάξις της Ορθοδοξου Εκκλησιας.

Ανώνυμος είπε...

Συνιστούμε στους Επισκόπους και ποιμένες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να σταματήσουν να σκανδαλίζουν τον πιστό Ορθόδοξο λαό, επειδή καταπατούν (οι ποιμένες) συστηματικά, μεθοδικά και προμελετημένα τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας που αφορούν στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως και στις σχέσεις με τους ποικίλους εκτός Εκκλησίας αιρετικούς.

* * *

Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Η αξία των ιερών Κανόνων

http://alopsis.gr/η-αξία-των-ιερών-κανόνων-αρχιμ-επιφάνι

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΜΑΝΩΛΗ

Ανώνυμος είπε...

«Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;»

Ανώνυμος είπε...

Ο Π. ΖΗΣΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε κε Άνθιμε, ευλογείτε! Το 1974 ζώντος του προκατόχου σας, μακαριστού Κωνσταντίου, ηρωικής μορφής της Καβάλας, των Καλαβρύτων και της Αλεξανδρουπόλεως σπεύσατε και καταλάβατε όλως αντικανονικώς το θρόνο του αγίου εκείνου ανδρός. Μετά πολλά έτη εγκαταλείψατε την ακριτική Αλεξανδρούπολη και διά μεταθεσεως (είναι γνωστά τα φρικτά επιτίμια που προβλέπουν οι σχετικοί ιεροί κανόνες) "περιεπτύχθητε την πάγκαλον νυμφην του Θερμαικού", ίνα μνησθώμεν του μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη φράση εξ αφορμής άλλης, ομοειδούς περιπτώσεως.
Εν συνεχεία κινήσατε τη διαδικασία του διωγμού εις βάρος του ομολογητού και αγωνιστού κληρικού π.Νικολάου Μανώλη.
Κατά την τελευταία συνέλευση της Ιεραρχίας ρεπορτάζ σας φέρει, ομού μετά του μητροπολίτου Περιστερίου, όχι μόνο να υπεραμύνεσθε της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου αλλά και να ζητείτε από τον αρχιεπίσκοπο να μην επιτραπεί εν συνόδω σχετική συζήτηση!!! Δεν είδαμε να προβήκατε σε κάποια διάψευση του εν λόγω ρεπορτάζ.
Και εσχάτως υποπέσατε στο ολίσθημα να απευθύνετε την απαράδεκτη αυτή επιστολή σε δύο εκλεκτούς, ομολογητές και αγωνιστές ιερείς.
Κατόπιν όλων αυτών, δεν νομίζετε ότι προκαλείτε το Θεό; Δεν σκέπτεσθε λιγάκι ότι είσθε προβεβηκώς τη ηλικία; Σύνετε σεβασμιώτατε! Σύνετε και πάψτε να προκαλείτε άλλο Θεό και πιστό κλήρο και λαό! Ανακρούσατε πρύμνα σεβασμιώτατε!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Τι μας λετε?Σκανδαλιζει ο π Ζησης?Ευλογημενε χρειαζεται να ακουσω τον πΖηση για να σκανδαλισθω?Οταν βλεπω ο ιδιος τος πατριαρχη , συχνοτατα να αγκαλιαζχεται με τον παπα , να συμπροσευχεται με καθε καρυδιας καρυδι, βουδιστες, πυρολατρες, προτεσταντισες ιερειες ,ισλαμιστες να παιρνει βραβεια αναμνηστικα απο τον αρχισυναγωγο της Ν. Υορκης.Τι εξευτελισμος?Αφησε στο πατωμα πρωτα το υποτιθετεμενο βραβειο και απο εκει το ανασηκωσε και του το εδωσε υποκρυπτοντας περιφρονηση.Αυτο που ελεγε ο αγιος Κοσμας.Να μην ψωνιζετε χριστιανοι μου απο τους Εβραιους γιατι ειτε θα το φτυσουν ειτε θα το μαγαρισουν ουρησουν, αυτο που αγοραζετε.Εκεινο που μας σκανδαλιζει με σας μητροπολιτα Ανθιμε ειναι , πως αφησατε την ιερα σας μητροπολι Αλεξανδρουπολεως [ οπ οπου συμφωνα με τους κανονες της ορθοδοξου εκκλησιας, σας συνδεουν αρρηκτα ισοβια δεσμα οπως στον γαμο] ΚΑΙ ΕΙΣΠΗΔΗΣΑΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ πραγμα που απαγορευτε ρητα απο την εκκλησιαστικη μας ταξη την οποια συχνα επικαλεισαθαι στα εοπιχειρηματα σας .

Ανώνυμος είπε...

Και εμεις σας εφιστωμεν την προσοχην εδω και χρονια αλλα στου κουφου την πορτα...μακαρι να υπηρχαν και αλλοι ιερεις οπως ο π.Ζησης...

Ανώνυμος είπε...

Χρειάζεται προσοχή και διάκριση, να μήν κάνουμε κακό από υπερβολικό ζήλο.
(Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Ανώνυμος είπε...

Όχι απειλές αλλά πολλά μπράβο αξίζουν ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης.

Ευριπίδης

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ανάξιος και καθαιρετέος εκείνος ο επίσκοπος ος θα αγγίξη τους πατέρες Θεόδωρον και Νικόλαον. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Καλῶς ἔλεγε ὁ μακαρίτης καί ἀνεπανάληπτος Καθηγητής τῆς Δογματικῆς στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: Τό πρόβλημα τό μεγάλο στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἄλλο παρά οἱ Ἐπίσκοποί Της! Αὐτό ἐπιβεβαιώνει ὁ κ. Ἄνθιμος. Ἡ ἐπιστολή του πρός τόν π. Θεόδωρο Ζήση δυστυχῶς ἀποκαλύπτει τήν ἀδυναμία καί τήν ρηχότητά του. Κρίμα! Ἐπειδή τό τέλος φυσικῶ τῶ λόγω εἶναι ἐγγύς πρέπει ἄν θέλει νά διασώσει τό κῦρος του, ὅσο ἀπέμεινε, νά διορθώσει τήν ἐνέργειά του γιά νά ἔχει καλή ἀπολογία στό φοβερό βῆμα τοῦ Κυρίου, ὅπου ἡ τάυτισή του μέ τόν Οἰκουμενιστή Πατριάρχη θἆναι μή γένοιτο εἰς κρίμα καί κατάκριμα!

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτη κάθε ενέργεια φίμωσης των ιερέων Θεόδωρου Ζήση και Νικολάου Μανώλη.

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

μαραμένος άνθος κατήντησε ο Θεσσαλονίκης Ν.Μ., Αθήνα

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)