13/12/17

Ευχές του ΔΣ της ΠΕΘ προς Θεολόγους, εκπαιδευτικούς, μαθητές για το Άγιο Δωδεκαήμερο και το Νέο Έτος 2018

πεσκέψατο μς, ξ ψους  Σωτρ μν,
νατολ νατολν,
κα ο ν σκότει κα σκι, ερομεν τν λήθειαν•
κα γρ κ τς Παρθένου τέχθη  Κύριος.
«Ἐξαποστειλάριο τῆς Ἑορτῆς τῆς
τοῦ Χριστοῦ  θείας  Γεννήσεως –
Ἦχος  γ'. Αὐτόμελον»
Οἱ Χριστιανοί ἑορτάζουμε καὶ φέτος τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὅπου, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, «ἄνθρωπος ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁἄνθρωπος» (PG 52, 789).

Τὸ λυτρωτικὸ αὐτὸ γεγονός, ὅτι «οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ» βρήκαμε τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, καλούμαστε νὰ ὑποδεχθοῦμε ταπεινὰ στὶς καρδιές μας καὶ νὰ τὸ μαθητεύσουμε στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης.
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων εὔχεται ὁλόψυχα στοὺς Θεολόγους καθηγητὲς καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς/τριες τῆς χώρας μας, καθὼς καὶ στοὺς οἰκείους τους, εὐλογημένα Χριστούγεννα, χαρούμενο, εἰρηνικό, δημιουργικὸ καὶ ἐν Χριστῷ τὸ Νέο Ἔτος 2018!
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)