27/4/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.4.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον. Ἐπέτειος χαρᾶς ἢ ὀδύνης; ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ καὶ ΜΟΝΑΧΩΝ.

➢ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΙ ΜΑΣΟΝΟΝ! Στ. Τσομπανίδης: «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δι’ ὅλους καὶ εἰς ὅλας τὰς Ἐκκλησίας»! (Ὁμιλία 20ῆς Ἀπριλίου).
➢ Τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
➢ Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει τήν ἀληθινήν Δημοκρατίαν. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.
➢ Σχέδιον παρακάμψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης διὰ τὰ Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Οἱ βάρβαροι τῶν βαρβάρων στοχεύουν εἰς τὸ Καστελόριζον. Τοῦ κ. Γ. Κ. Τραμπούλη.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.
➢ Ἀπάνθρωπος σκληρότης καί ἀξιοκατάκριτος χλιαρότης. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρβέλος.
➢ Αἱ ρίζαι τῆς ὁμολογημένης ἀθεΐας. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, Θεολόγος.
➢ «Παιδοθεσία» ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια. Τοῦ κ. Δημητρίου Δημηνᾶ, Δικηγόρου.
➢ «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ»
➢ «Ὄνομα» καί «πρᾶγμα» ἤ αἱ ἔννοιαι «ὑπόστασις» καί «πρόσωπον».
➢ Οἱ οἰκουμενισταὶ εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀπωλείας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)