5/4/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 6.4.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ «Ἐσταυρώθης δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν». Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη †.

➢ «Η ΖΩΗ ΗΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ». Ἡ Ζωή δέν εἶναι Χρόνος καί χρονικά διαστήματα, «οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται» ἀλλά «Φῶς», «τό Φῶς τό Ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
➢ «Οἱ σκέψεις καί ἡ καρδιά τῶν Πανελλήνων στούς ἀπαχθέντες ἀξιωματικούς». Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως: «Μὰ δὲν ντρέπονται ὅσοι τὸ ἔκαναν αὐτό;».
➢ Ὑποβιβάζουν τὴν Ἀνάστασιν οἱ νέοι Φάκελοι. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ψήφισμα Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικά.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Χώρας, ποὺ ἐγέννησε τὴν Δημοκρατίαν, ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμόση τὸ Σύνταγμα, ὑπονομεύων τὴν Δημοκρατίαν! Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, θεολόγου.
➢ Ἡ κρατικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως.
➢ Ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, μὲ τὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Προσωπικὴ μαρτυρία διὰ τὸ Σκοπιανόν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας, Πτυχιοῦχος Θεολογίας καὶ Παντείου.
➢ Ἐπιστήμονες καὶ φόβος Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
➢ Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ Σου σωτηρίαν, δώρησαι Σῇ Ἐγέρσει. Τοῦ κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη.
➢ Μαρτυρία περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη (†).
➢ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ συνανάστασις τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Δ. Μπερδαλής, τ. Ἐπιθ. Ἐκπ/σεως, Φιλόλογος- Θεολόγος.
➢ Ποῦ τὴν πᾶνε... τὴν Ἑλλάδα; Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, τέως Λυκειάρχου, Θεολόγου - Φιλολόγου.
➢ Ἡ κρατικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως.
➢ Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται καί οἱ ταγοί της φιλονικοῦν!
➢ Τὸ ἐθνικὸν καὶ ἀληθὲς θὰ τὸ κρίνη ἡ Κυβέρνησις; Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)