25/4/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.4.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΩΝ ΤΙΣ ΕΞ «ΑΔΟΥ» ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ; Νὰ προεδρεύη εἰς τὰς Πανορθοδόξους Συνόδους ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα χειροτονίας! Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Νά γίνη ὀνομαστική ψηφοφορία εἰς τήν Βουλήν. Ἐπιστολὴ Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους.
➢ π. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Ἐκεῖνος ποὺ ἐπέρασε ἀπὸ τὸ «Ἄξιος... Ἄξιος...» εἰς τὸ «Ἅγιος... Ἅγιος...». Τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
➢ Ἅγιον Φῶς: Θαῦμα ἤ Τελετή; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη.
➢ Ἀντιεκκλησιαστικὴ ἡ δυσπιστία διὰ τὸ Ἅγιον Φῶς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀμφισβητεῖ καὶ πάλιν τὸ «Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός»! Γράφει ὁ κ.Νικόλαος Ζαχαριάδης, Θεολόγος – Συγγραφεύς, Πρόεδρος τῆς ΠEΘ Ν. Ἠλείας.
➢ Ἡ ἀνάστασις τῆς παθητῆς σαρκὸς τοῦ Κυρίου. Τοῦ Λεοντίου Βυζαντίου.
➢ Δέν εἶναι ἀπαραίτητος ὁ Κων/λεως, διά νά συνεδριάσουν οἱ Προκαθήμενοι. † Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄, † Ο ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι΄, † Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄, † Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄.
➢ Λόγος εἰς τὴν Φωτοφόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης.
➢ Ἡ εἰδωλοποίησις προσώπων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ: Τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, Ζωή, Ἁγιασμὸς καὶ Παντοδυναμία. Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Κήρυκος τοῦ Θείου Λόγου.
➢ Πλησιάζοντες τὰ Πάθη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρὶν ἀπὸ τὴν σύλληψίν Του ἕως τὸ «τετέλεσται». Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Τὸ Πάσχα ἑκατομμύρια πιστοὶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν μπορεῖ νὰ στερηθοῦν τὴν ἐκκλησίαν τους.
➢ «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πηγὴ τῆς παράδοσης».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)