26/9/19

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Η νομική πραγματικότητα για τα Θρησκευτικά

Η νομική πραγματικότητα για τα Θρησκευτικά
Του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ
Ως διάδικος στην μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την δικαίωση τεσσάρων αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ 660/2018 926/2018 1749/2019 και 1750/2019 χρεωστώ να διευκρινίσω την νομική πραγματικότητα
που αποκρύπτεται από τους εξαιρέτους αναγνώστες της εγκρίτου εφημερίδος Σας, κατόπιν της δημοσιεύσεως στη στήλη «Διαξιφισμοί» της κ. Μάρνυς Παπαματθαίου, της παρεμβάσεως του πρ. Υπουργού Παιδείας και Βουλευτού κ Νικολάου Φίλη και ειδικώτερα της παραγράφου του: «Με την απόφαση δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση, προκαλούνται προβλήματα συνείδησης και από τα πράγματα θα οδηγηθούμε στη μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε προαιρετικό. Σε αυτή μάλιστα την περίπτωση, εκπρόσωποι και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων θα ζητήσουν να έχουν με δική τους ευθύνη μάθημα ομολογιακό για τα δικά τους παιδιά που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία Έτσι π.χ. οι χιλιάδες Μουσουλμάνοι που ζουν στην Αττική θα διεκδικήσουν την κορανική διδασκαλία για τα παιδιά τους. Προφανώς η κάθε θρησκευτική κοινότητα θα αξιώσει να διορίζει αυτή τους θεολόγους ή τους ιεροδιδάσκαλους και έτσι θα βρεθούμε μπροστά στο ενδεχόμενο επικίνδυνων κατακερματισμών μέσα στο μαθητικό πληθυσμό με την υπόθαλψη θρησκευτικών φονταμενταλισμών και τελικά στην αλλοίωση του σκοπού του δημόσιου σχολείου. Στο επιχείρημα αυτό του κ. Υπουργού που φαίνεται ευλογοφανές, δυστυχώς για τον ίδιο έχει ήδη απαντήσει με νομοθετική του ρύθμιση όταν «διακυβερνούσε» το Υπουργείο Παιδείας την οποία και παραθέτω αυτούσια για τους έγκριτους αναγνώστες Σας από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Νόμος 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ.Α) όπου στο άρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τής Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» και στην παρ. 5 επικαιροποιήθηκαν τα ακόλουθα: «5.Στο άρθρο 16 του Ν 1771/1988 Α΄ 171 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 Β' 86 και 78871/22.3.1962 Β 125 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,0 είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ομοειδώς ισχύουν και για την Μουσουλμανική μειονότητα με τους Ν. 3379/1955, Ν.1566/1985, Ν.4186/2013, Ν.4264/2014, Ν.4351/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω το ΣτΕ σε τέσσερις αποφάσεις του είπε το αυτονόητο επικαλούμενο και τις διατάξεις του άρθρου 4,1 του Συντάγματος για την ισότητα των Ελλήνων ότι, εφ’ όσον ισχύει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του καθορισμού από τις θρησκευτικές τους ηγεσίες, της ύλης και των διδασκόντων για το μάθημα των Θρησκευτικών για Ρωμαιοκαθολικούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους μαθητές, κατ’ αναλογίαν πρέπει να ισχύει και για τους Ορθοδόξους που αντιμετωπίζονται ως άθρησκοι ενώ είναι Ορθόδοξοι πριν μπουν στην μαθησιακή διαδικασία γεγονός πού παρασιωπάται τεχνηέντως από τους επικριτές των αποφάσεων και επομένως αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί οι επικριτές δεν έχουν αντιθρησκευτικό μένος γενικώς, αλλά μόνο αντορθόδοξο μένος. Συνεπώς αυτό είναι το επιδιωκόμενο, το γκρέμισμα της Ελληνορθοδόξου ιδιοπροσωπίας των Ορθοδόξων Ελλήνων και η μετατροπή τους σε άθρησκη, άνευρη, άβουλη, πλαδαρή, συγκεχυμένη καί ομογενοποιημένη μάζα, εύχρηστη για κάθε είδους καταδολίευση τής ελευθερίας της. Μικροί Ορθόδοξοι μαθητές χωρίς κριτική σκέψη και ικανότητα καλούνται να «κατηχηθούν» στα προτάγματα της διαθρησκειακής βουδιστικής οργάνωσης ΑΡΙΓΚΑΤΟΎ πού ταυτίζονται πλήρως με τα καταργηθέντα προγράμματα των κ. Φίλη και Γαβρόγλου ώστε ο προσωπικός Τρισυπόστατος Θεός της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ο αιμοσταγής Θεός του Ισλάμ Αλάχ και ο Θεός του συγχρόνου Ιουδαϊσμού του Ταλμούδ και της Καμπαλά νά είναι ο ίδιος και επομένως το γκρέμισμα τής Ορθοδόξου ιδιοπροσωπίας και του Ορθοδόξου πολιτισμού να είναι απόλυτα επιτυχημένο.
Όμως το επιχείρημα του τ. Υπουργού κ. Φίλη που παρέθεσα ad hoc από το δημοσίευμα Σας και η νομοθετική παρέμβαση με υπογραφή του στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως που Σας καταθέτω νομίζω ότι σε κάθε καλοπροαίρετο αναγνώστη Σας καταδεικνύει «εκφαντορικώς» την νομική πραγματικότητα και πτυχές τής προσωπικότητος του κ. τ. Υπουργού.
ΤΑ ΝΕΑ, 26/09/2019

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλέπω καμιά ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ στα πεπραγμένα των Ιεραρχών που οδήγησαν τα Μάθημα των Θρησκευτικών σε αυτό το σημείο, με τις δικές τους ενέργειες.

Ανώνυμος είπε...

Οι νόμοι στους οποίους παραπέμπετε, Σεβασμιώτατε, αφορούν αποκλειστικά σε μειονοτικά σχολεία. Σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, οι μουσουλμάνοι, ισραηλίτες, ρωμαιοκαθολικοί κλπ., καθώς επίσης και οι άθεοι, μέχρι σήμερα δεν έχουν το δικό τους μάθημα.
Τι πετύχατε λοιπόν; Άνοιξε η πόρτα ώστε από αύριο να έχουν όλοι, σε κάθε σχολείο της Ελλάδας πια και όχι μόνο στα μειονοτικά, το δικό τους μάθημα. Με πρώτους και καλύτερους τους άθεους. Τι δεν καταλαβαίνετε Σεβασμιώτατε;
Γιατί δεν ζητήσατε ακύρωση των διατάξεων που αφορούν στις μειονότητες και ζητήσατε ακύρωση των προνομίων του θρησκευτικού μαθήματος γενικής παιδείας; Μεταχειρίζεστε το μάθημα των Θρησκευτικών σαν να είναι ένα μάθημα «μειονότητας».
Θα μείνετε στην ιστορία, μαζί με τον καθηγητή Ρεράκη, ως οι πρωταγωνιστές της συρρίκνωσης των Θρησκευτικών και της πανηγυρικής εισόδου στο ελληνικό σχολείο του «πολυ-θρησκειακού» μαθήματος.
Οι άθεοι πανηγυρίζουν! Δεν το βλέπετε Σεβασμιώτατε;

Ανώνυμος είπε...

Οι θεολόγοι που διδάσκουν Θρησκευτικά είναι απόφοιτοι των θεολογικών μας Σχολών και των ομοταγών τους στο εξωτερικό. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν στον πίνακα αναπληρωτών των δημοσίων σχολείων ορθόδοξοι θεολόγοι; Καμιά! Πού είναι λοιπόν η ανισότητα;
Εάν ενοχλούσε αυτό το σημείο ας ζητούσε ο Σεβασμιώτοτος να θεσπιστεί ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στον πίνακα αναπληρωτών πτυχιούχοι ορθόδοξων θεολογικών σχολών, κατ' εξαίρεση να προτείνει η Εκκλησία, κατ' αντιστοιχία με τις μειονότητες. Αυτό και μόνο. Και όχι να "ξεπατωθεί" το μάθημα για να έρθει στα ίσα με το καθεστώς των μειονοτικών.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητρ. Πειραιώς και νομικά γνωρίζει και καλούς δικηγόρους έχει και διάθεση να στηρίξει το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα και προθυμία να καλύψει τα έξοδα των απαραίτητων προσφυγών.
Ευτυχώς υπάρχει κι αυτός που δεν στηρίζει με λόγια αλλά με συγκεκριμένες πράξεις και σχέδιο τον αγώνα για ορθόδοξο μάθημα.

Ανώνυμος είπε...

Το "πανθρησκειακό" μάθημα πέθανε... Ζήτω το "πολυ-θρησκειακό" μάθημα!

Ανώνυμος είπε...

Η διδασκαλία πολλών παράλληλων ομολογιακών μαθημάτων στα ελληνικά σχολεία είναι τεχνικά πολύ δύσκολη και για τούτο η απαίτηση του ΣτΕ για "ισότιμο μάθημα" δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ας μην πασχίζουν οι ακυρωθέντες να θριαμβολογήσουν ότι δήθεν επειδή το δικό τους μάθημα ακυρώθηκε τώρα θα επικρατήσουν πολλά παράλληλα μαθήματα.

Είμαστε Ελλάδα, όχι Γερμανία.

Πολλοί μουσουλμάνοι μαθητές κυρίως από την Αλβανία και από αλλού παρακολουθούν ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα, δεν παίρνουν απαλλαγές ούτε πρόκειται να ζητήσουν μουσουλμανικό μάθημα. Επιδιώκουν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, όχι την απομόνωση. Κάποιοι μάλιστα βαπτίζονται Χριστιανοί.

Ανώνυμος είπε...

Τι λέτε τώρα; άλλες αποφάσεις του ΣτΕ θα εφαρμόζονται και άλλες δεν θα εφαρμόζονται; Τα λέτε αυτά εσείς, οι υπέρμαχοι της "συνταγματικότητας";
"Ούτε πρόκειται να ζητήσουν"; Δεν τα ξέρετε καλά! Για παράδειγμα, μπείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αθέων. Ήδη ζητάνε το δικό τους μάθημα. Αυτό ζήτησαν και με την προσφυγή τους κι δικαιώθηκαν. Και μάλιστα να γράφεται αυτό το μάθημα από τους ίδιους! Το ίδιο ακριβώς ζήτησε και ο άγιος Πειραιώς! Κάθε ομάδα να έχει τους δικούς της εκπαιδευτικούς και τη δική της ύλη!
Ξέρετε πόσες πανεπιστημιακές σχολές περιμένουν να πάρουν επαγγελματικά δικαιώματα για την ουδετερόθρησκη ηθική; Πρώτοι και καλύτεροι βεβαίως, οι νομικοί (ΠΕ13) που ψάχνουν ώρες στο σχολείο. Μόνο να μην το αποφασίσει η κ. Κεραμέως!

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε Ελλάδα, όχι Γερμανία;
Δεν καταλάβατε ότι το "γερμανικό" μοντέλο ζήτησαν ξεκάθαρα από το ΣτΕ όσοι προσέφυγαν και μάλιστα το κέρδισαν δια των αποφάσεων. Τώρα δεν το θέλετε;
Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος μιλούσε κάποτε για το περιβόητο "γερμανικό" μοντέλο.

Ανώνυμος είπε...

Δεν το κατάλαβες καλά οικουμενιστά 26 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:22 μ.μ.!

Το πανθρησκειακό μάθημα πέθανε... Ζήτω το Ορθόδοξο μάθημα!
Εμείς οι Ορθόδοξοι πανηγυρίζουμε για το Ορθόδοξο μάθημα!

Εσείς οι οικουμενιστές κλαίτε που πέθανε το πανθρησκειακό μάθημα και υποκρίνεστε ότι κλαίτε διότι δήθεν θα έρθει ο πολυ-θρησκειακό μάθημα.

Ρωμιός


Ανώνυμος είπε...

Το μάθημα των Θρησκευτικών το "ξεπάτωσαν" τα πανθρησκειακά Θρησκευτικά των Θρησκειολογιστών και όχι ο Μητροπολίτης Πειραιώς και η Π.Ε.Θ.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς και η Π.Ε.Θ. αναζωογόνησε το μάθημα των Θρησκευτικών!

Ρωμιός

Ανώνυμος είπε...

Το είπαμε και το ξαναλέμε. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΡΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα το καταλάβουν και όσοι σήμερα χαίρονται αρκετά σύντομα.

Ανώνυμος είπε...

Η Ένωση Αθέων είναι μία τόσο ολιγάριθμη ομάδα, κυρίως δικηγόρων, που μετά πολλής δυσκολίας μπορεί πλέον να βρει γονείς μαθητών στις τάξεις της ώστε να έχουν έννομο δικαίωμα προκειμένου να κάνουν τις προσφυγές που επιθυμούν.
Αν ίσχυε ποτέ "ισότιμο μάθημα" θα απαιτούνταν προφανώς ελάχιστος αριθμός μαθητών για να υπάρξει αυτό. Άθεοι περισσότεροι από ένας - δύο σε μία τάξη δεν πρόκειται να βρεθούν.
Το πρόβλημα είναι ότι οι προοδευτικοί τάχα θεολόγοι συμμαχούν ατύπως με τους αθέους χρησιμοποιώντας ίδια με εκείνους επιχειρηματολογία! Κατάντια;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μου την απαλλαγή θα τη ζητήσουν οι ορθόδοξοι όχι οι άθεοι. Ό, τι και να λέμε τώρα δεν έχει νόημα. Περίμενε λίγο και μετά θα το καταλάβετε. Κοντός ψαλμός ...

Ανώνυμος είπε...

Μπορούσατε να διδάξετε ό,τι θέλατε. Ουδείς σας ενόχλησε. Τώρα καταστρέψατε τα πάντα.

Ανώνυμος είπε...

Ακόμα και να πούμε ότι το μάθημα θα γίνει των παράλληλων ομολογιακών μαθημάτων ΑΚΟΜΑ και τότε είναι μεγάλο κέρδος, αφού τουλάχιστον για τους Ορθόδοξους μαθητές θα διδάσκεται καθαρό Ορθόδοξο μάθημα.

Ανώνυμος είπε...

Αν η κυβέρνηση αρχίσει να ρωτά με δηλώσεις για τη συμμετοχή στα Θρησκευτικά, όπως υποπτεύονται πολλοί και της δώσατε το πρόσχημα, τότε του χρόνου κιόλας ο τελευταίος των ορθοδόξων σας ας κλείσει και την πόρτα.

Ανώνυμος είπε...

Το μαθημα το κανανε de facto προαιρετικο και πανηγυριζουν,οι"ορθοδοξοι"!!! Σε πεντε χρονια απο σημερα δε θα υπαρχουμε ως κλαδος. Βγαλαμε τα ματια μας μονοι μας. Ερχεται η καταστροφη και μερικοι μιλανε αφοριστικα και με ταμπελες, "οι οικουμενιστες", "οι καιριτες" "οι εξωγηινοι"... Α.Α

Ανώνυμος είπε...

Όσοι προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες εδώ και εκεί ας μην ξεχνούν ότι οι προσφυγές στο ΣτΕ ήρθαν αναγκαστικά λόγω των νέων Προγρ. Σπουδών που εκπονήθηκαν από κλειστές ομάδες θεολόγων ίδιας νοοτροπίας, με αποκλεισμούς της συντριπτικής πλειονότητας του θεολογικού κόσμου και εφαρμόστηκαν από την πρόθυμη για έργα αποχριστιανισμού κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Φταίνε όσοι ζήτησαν από το ΣτΕ να πει το συνταγματικό; Και δεν φταίνε όσοι έφτιαξαν αντισυνταγματικά και παράνομα Θρησκευτικά; Θα τρελαθούμε;

Ανώνυμος είπε...

Προσπαθούν να μας τρελλάνουν οι Συριζαίοι και μερικοί οικουμενιστές ή Καιρίτες σαν τον 9:53 μ.μ., για να δικαιολογηθούν!

Ανώνυμος είπε...

Μετά τις παντελώς αχαρακτήριστες προσφυγές θρησκευτικά τέλος. Τα λόγια είναι περιττά. Ούτε ομολογιακά ούτε ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Θα έχουν τη μοίρα των κατηχητικών στις ενορίες. Δηλαδή μηδέν. Μακάρι ο Καιρός να συντονιστεί και να εργαστεί πραγματικά για ένα θρησκειολογικό μάθημα χωρίς ημίμετρα όπως ήταν λεγόμενα νέα προγράμματα. Η όποια κατήχηση ούτε πενταετία δε βγάζει στο σχολείο.Θα βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις σε αυτό. Είναι μονόδρομος η απαίτηση μιας σοβαρής θρησκειολογίας απόλυτα ουδετερόθρησκης. Όσοι χαιρονται με το ΣτΕ ας μείνουν να διδάξουν τα απομεινάρια.

Ανώνυμος είπε...

Τον πείραξε η αλήθεια τον ανώνυμο 9:53 μ.μ. διότι θα ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες που προσπαθεί να μας πει ότι είναι κάτι εξωπραγματικό και ότι δεν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες!

Ανώνυμος είπε...

Το να ασκούν κριτική οι Καιρίτες για την απόφαση του ΣτΕ και τα αποτελεσματά της είναι σαν να ασκούν κριτική οι εμπρηστές στους πυροσβέστες γιατί δε σβήνουν καλά τη φωτιά που αυτοί άναψαν.

Ανώνυμος είπε...

26 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:57 μ.μ.: Επιτέλους, τα προσωπεία έπεσαν. Ιδού, ένας ακόμη αρνητής της μοναδικότητας - τουλάχιστον - της Χριστιανικής αποκαλύψεως, ρόλο που θα τον ζήλευε κι ο Νικολό Μακιαβέλλι. Εν άλλοις λόγοις, ένας επιπλέον λιποτάκτης και καταδότης του αγώνα των Συναδέλφων του Κλάδου του.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)