22/11/19

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απαντά για την αναθεώρηση του Συντάγματος σε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜΕΡΑ25

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ν Πειραιε τ 22  Νοεμβρίου 2019
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ ΚΑΙ ΜΕΡΑ25.
Παρηκολούθησα τό κοινοβουλευτικό ργο τς ναθεωρητικς Βουλς γιά τήν ψηφιζομένη τήν Δευτέρα 25/11 ναθεώρηση ρθρων το Συντάγματος καί διεπίστωσα τήν παραπληροφόρηση, τήν πόκρυψη καί τήν στρέβλωση τς νομικς πραγματικότητος καί το σχύοντος νομικο πλαισίου πού συλλύβδην ο 4 κομματικοί σχηματισμοί το ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ καί ΜΕΡΑ25 πεχείρησαν. Εναι πασίδηλο τό γεγονός τι πελθούσα Κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ εχε νορχηστρώσει «πογκρόμ» κατά τς γιωτάτης μν κκλησίας, κινουμένη πό τίς μμονικές δεοληψίες καί μπάθειές της, σως καί πό ξωθεν ντολές το γνωστο διεθνιστικο λόμπυ κατά τς λληνορθοδοξίας, τόσο μέ τήν πρόταση ναθεωρήσεως το ρθρου 3 το Συντάγματος πού διαμόρφωσε καί ψήφισε, σο καί μέ τά 15 σημεα τς γνωστς συμφωνίας κκλησίας-Πολιτείας.
Μέ τήν πρόταση ναθεωρήσεως το ρθρου 3 πού διαμόρφωσε δόλια καί μέ μεθοδεία Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαστρέβλωσε σκοπίμως τίς ννοιες το Κράτους καί το θνους θέτουσα ς πρόταγμα το ρθρου 3 το Συντάγματος, τήν οδετεροθρησκεία, ν ο διατάξεις το ρθρου 3 ρυθμίζουν δικαιοπολιτικά τίς σχέσεις τς λληνικς Πολιτείας μέ τό μόθρησκο θνος τν λλήνων καί τήν κκλησία Του καί τό Οκουμενικό Πατριαρχεο, ς διεθνές Νομικόν Πρόσωπον καί δηλώνουν τόν σεβασμό τς λληνικς Δημοκρατίας πρός τή διαμορφωμένη κατά τό κανονικό δίκαιο σχέση το Οκουμενικο Πατριαρχείου μέ τήν κκλησία τς λλάδος (δογματική νότητα, καθεστώς Νέων Χωρν, Κρήτης, Δωδεκανήσου, λλά καί γίου ρους σύμφωνα μέ τίς εδικότερες προβλέψεις το ρθρου 105). Γιά τήν κρίβεια, τό Σύνταγμα εσάγει δύο διαφορετικά συστήματα σχέσεων Kράτους καί κκλησίας. να σύστημα συνταγματικς ρυθμισμένων σχέσεων (πού ξειδικεύει Νόμος 590/1977) μέ τήν κκλησία τς λλάδος καί να σύστημα μοταξίας μέ τό Οκουμενικό Πατριαρχεο. Τό ρθρο 3 λειτουργε προστατευτικά διά τό Οκουμενικό Πατριαρχεο καί τήν διεθν νομική καί κανονική του θέση, συμπεριλαμβανομένων τν διαίτερων κκλησιαστικν καθεστώτων, στήν λλάδα πού τό φορον εθέως. Μέ να λόγο τό ρθρο 3 το Συντάγματος ρυθμίζει τίς σχέσεις πως ναφέρθηκε κκλησίας καί λληνικο θνους  ναγνωρίζει μέ τόν νομικό ρο τς «πικρατούσης θρησκείας» τό «μόθρησκο» το λληνικο θνους, κ το ποίου προκύπτει καί πηγάζει τό κανονιστικό περιεχόμενο το ρθρου 3 μέ ,τι ατό δικαιοπολιτικς συνεπάγεται (θρησκευτικά σύμβολα, θρησκευτικές ορτές, ργίες, κκλησιοποίηση το θνους, μάθημα θρησκευτικν κατά τίς πιταγές το ρθρου 16.2 το Συντάγματος).
Μέ τό ρθρο 13 το Συντάγματος, πού νήκει στά μή ναθεωρητέα ρθρα, καθιερώνεται ρητς προστασία τς θρησκευτικς συνειδήσεως λων τν λλήνων πολιτν καί σότιμος θέση ατν ναντι το Κράτους σχέτως τς οασδήποτε θρησκευτικς μή παραδοχς των καί δι’ατν καθιερώνεται χι ρχή τς νεξιθρησκείας, πού σημαίνει πλή νοχή, λλά περτέρα ατς, ρχή τς θετικς συμβολς το Κράτους καί τν ργάνων Του σοτίμως πέρ λων τν γνωστν θρησκειν κατά τό Σύνταγμα, (τν θρησκειν πού δέν χουν κρύφια δόγματα καί λατρεία τους δέν ντίκειται στήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά θη) καί πομένως πως θά καταδειχθε μέ τήν παράθεση τν σχετικν νομικν πλαισίων, τό λληνικό Κράτος πό το τους 1885 μέ τήν ναγνώριση ς Δημοσίων πηρεσιν τν Μουσουλμανικν Μουφτειν καί πό το τους 1920 μέ τήν πικαιροποίηση τς ναγνωρίσεως τν Μουσουλμανικν Μουφτειν καί τν σραηλιτικν Κοινοτήτων ς ΝΠΔΔ, εναι πολύτως οδετερόθρησκο. δ κριβς γκειται παραπληροφόρηση, πόκρυψη καί στρέβλωση τν κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ καί ΜΕΡΑ25 διότι παρασιωπον, ποκρύπτουν καί διαστρεβλώνουν τήν φιστάμενη στήν ννομη τάξη τς Χώρας, νομική πραγματικότητα, τι τό λληνικό Κράτος εναι ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ν τό λληνικό θνος εναι ΟΡΘΟΔΟΞΟ. Συνεπς δέν παιτεται οτε πρόταγμα περί οδετεροθρησκείας στό ρθρο 3, οτε ρμηνευτική δήλωση, διότι ρθόδοξη κκλησία εναι χωρισμένη πό τό λληνικό Κράτος καί φίστανται διακριτότατοι ρόλοι, γι’ ατό λλωστε τό λληνικό Κράτος νομοθετε λεύθερα ες βάρος το δόγματος καί το θους τς κκλησίας (Πολιτικός γάμος, ποποινικοποίηση μοιχείας καί παρά φύσιν σέλγειας, νομιμοποίηση μβλώσεων, πολιτική κηδεία, καύση νεκρν, ατόματο διαζύγιο, σύμφωνο συμβίωσης κόμη καί τν «παδν» τς νατροπς τς νθρώπινης ντολογίας, ποποινικοποίηση κακόβουλης βλασφημίας κλπ). παραπληροφόρηση, συνίσταται στό γεγονός τι δέν ξηγεται στό λαό μας φισταμένη νομική κατάσταση, τι δηλαδή κκλησία εναι ΝΠΔΔ μόνο πρός τίς νομικές Της σχέσεις καί τι ο Μουσουλμανικές Μουφτεες στήν λλάδα εναι Δημόσιες πηρεσίες, δηλ. σέ προνομιακή κατάσταση ναντι τς κκλησίας καί τι ο σραηλιτικές Κοινότητες καί τό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο εναι σαύτως ΝΠΔΔ. Κατά τατα χωρισμός κκλησίας Πολιτείας πού «εαγγελίζονται» ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ (μέ τήν ρμηνευτική δήλωση πού ζητ), ΚΚΕ, καί ΜΕΡΑ25 σημαίνει οσιαστικς τήν κατάργηση τς νομικς προσωπικότητος Δημοσίου Δικαίου τν Νομικν Προσώπων τς κκλησίας, ν τήν δια στιγμή θά παραμείνουν Δημόσιες πηρεσίες ο 3 Μουσουλμανικές Μουφτεες τς Θράκης καί ΝΠΔΔ ο σραηλιτικές Κοινότητες καί τό Κεντρικό σραηλιτικό Συμβούλιο. πομένως λαός μας δέν ρωτται γι’ατήν τήν συγκεκριμένη λλαγή, λλά γιά κάποιον διευκρίνιστο «χωρισμό» πού κ το Συντάγματος εναι δη δεδομένος. Καί δ παντομε στό πρώην Πρόεδρο τς Βουλς γαπητό κ. Βούτση.
πιπροσθέτως πελθοσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν δόλια πρότασή της στόχευε νά πιτύχει τήν παγία θέση τς ριστερς τι διάταξη το ρθρου 3 χει μόνο διαπιστωτικό καί χι κανονιστικό περιεχόμενο, μέ τι ατό δικαιοπολιτικς συνεπάγεται (κατάργηση συμβόλων, πομείωση θρησκευτικν ορτν, πεκκλησιοποίηση το θνους). τυχόν ψήφιση ατς τς τρομακτικς λλαγς, στίς σχέσεις κκλησίας-Πολιτείας θά νοιγε τόν δρόμο καί ατή ταν μεθόδευση το ΣΥΡΙΖΑ, στά γνωστά στρατευμένα ργανα πού ποτελον καλοπληρωμένες ργανώσεις «σφραγίδα» το συστήματος, πως το Open Society Foundation το κ. G. Soros λ.χ., νά προσφύγουν στό δικαστικό σύστημα καί νά γκρεμίσουν  τό να μετά τό λλο τά σύμβολα καί τά προτάγματα τς λληνορθοδοξίας, στε τελικά νά καταργηθε μέ δικαστικές ποφάσεις, ν τος πράγμασι, τό ρθρο 3 καί νά μετατραπε σέ πλή διαπιστωτική δήλωση. λλωστε ατός, εναι «μύχιος» πόθος τς ριστερς, πως κφράζεται πό τήν διανόηση της καί τήν σχετική ρθρογραφία της.
Στό σημεο ατό χρεωστομε νά επωμε τι τό διο δόλια ταν καί Συμφωνία κκλησίας-Πολιτείας πού μετέβαλε τήν ποχρέωση τς λληνικς Πολιτείας, γιά τήν μισθοδοσία το Κλήρου ναντι τς διαρπαγείσης τεραστίας κκλησιαστικς περιουσίας, σέ πιχορήγηση μέ προφαν στόχευση τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτικν ποθέσεων το Λουξεμβούργου, νά τήν καταργήσει ς ντικειμένη στό νωσιακό Δίκαιο περί νταγωνισμο καί ταυτόχρονα κκλησία νά χει παραιτηθε τν κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ποζημιώσεώς Της, μέ τρισεκατομμύρια ερώ μέ δύο ποφάσεις το Ερωπαϊκο Δικαστηρίου νθρωπίνων Δικαιωμάτων το Στρασβούργου, γιά τήν διαρπαγεσα περιουσία 429 Μονν καί τήν διαρπαγεσα κκλησιαστική περιουσία ως τό 1939, πως δόλια ταν καί μετονομασία τς πιχορήγησης, σέ φηρημένη ποζημίωση χωρίς τήν συνομολόγηση νάλογης ποινικς ρήτρας.
ν συνεχεί ναφέρομε τι ΝΠΔΔ εναι δυνάμει τν διάξεων το Ν. 2345/3.7.1920 (ΦΕΚ 148Α) ς τίθεται καί σχύει μέ τόν Νόμο 3069/31.3.1924 (ΦΕΚ  71Α) καί τν διατάξεων το Ν. 1920/4.2.1991 (ΦΕΚ 11Α) ο Μουσουλμανικές Μουφτεες ο ποες εναι Δημόσιες πηρεσίες μέ τήν διάταξη το ρθρου 7 το Ν. 1920/4.2.1991 καί ο Μουφτδες μέ τήν διάταξη το ρθ. 1 παρ. 7 το διου Νόμου διορίζονται καί παύονται μέ Προεδρικό Διάταγμα κδιδόμενο, μετά πό πρόταση το πουργο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δυνάμει τν ρθρ. 4 καί 5 το διου νόμου «ο διοριζόμενοι Μουφτδες καί ο τοποτηρητές εναι δημόσιοι πάλληλοι, κατέχουν θέση Γενικο Διευθυντή καί λαμβάνουν ποδοχές Γενικο Διευθυντή μέ βασικό μισθό τόν προβλεπόμενο γιά τό νώτερο μισθολογικό κλιμάκιο (1ο ) το Ν. 1505/1984», « Μουφτής σκε δικαιοδοσία μεταξύ Μουσουλμάνων λλήνων πολιτν τς περιφερείας του πί γάμων, διαζυγίων, διατροφν, πιτροπειν, κηδεμονιν, χειραφεσείας νηλίκων, σλαμικν διαθηκν καί τς ξ διαθέτου διαδοχς φ’ σον ο σχέσεις ατές διέπονται πό τόν ερό μουσουλμανικό νόμο».
διες ρυθμίσεις σχύουν στήν λληνική ννομη τάξη καί γιά τίς σραηλιτικές κοινότητες μέ τούς Ν. 2456/2.8.1920 (ΦΕΚ 173Α), Ν. 1657/15.1.1951 (ΦΕΚ 20Α) καί Ν. 3817/7.3.1958 (ΦΕΚ 36Α) στούς ποίους ρίζεται στό ρθρο 1 το Ν. 2456 «Ες ς πόλεις κατοικοσι μονίμως πλείονες τν 20 σραηλιτικν οκογενειν  καί λειτουργε Συναγωγή δύναται νά δρυθ διά Β. Διατάγματος σραηλιτική Κοινότης ναγνωριζομένη ς ΝΠΔΔ», στό ρθ. 9 το διου Νόμου «κάστης κοινότητος προΐσταται θρησκευτικς ες ρχιραβνος, διοριζόμενος καί πολυόμενος διά Β. Διατάγματος προτάσει τς κοινότητος». Στό ρθ. 12 διαλαμβάνεται «Θρησκευτικό Δικαστήριο φέρον τόν τίτλον Μπεθ-ντίν» καί διοριζόμενον πό το Ραββινικο Συμβουλίου ποφαίνεται πί...τν περιπτώσεων τς συστάσεως καί διαλύσεως το γάμου μεταξύ σραηλιτν, τν προσωπικν σχέσεων τν συζύγων συνεσττος το γάμου, περί διατροφς συζύγων καί τέκνων, περί ποδόσεως τς προικός καί τν παραφέρνων συνεπεί διαζυγίου φ’ σον α σχετικαί ξιώσεις πορρέουν κ το ερο ουδαϊκο νόμου».
Στόν Α.Ν. 367/7.6.1945 (ΦΕΚ 143Α) στά ρθ. 5 καί 6 «συνιστται Κεντρικόν σραηλιτικόν Συμβούλιον το ποίου τά μέλη διορίζονται δι’ ποφάσεως το πουργείου Θρησκευμάτων καί Παιδείας» καί στόν Ν. 1657/1951 διαλαμβάνεται στό ρθ. 3 παρ. 2 « γενικός ρχιραββνος λλάδος ... διορίζεται καί πολύεται προτάσει το νω συνεδρίου διά Β.Δ. προκαλουμένου πό το πουργο Θρησκευμάτων καί θνικς Παιδείας», σχέτου ντος τι λόγ τς μειώσεως τν λλήνων πολιτν σραηλιτικς πίστεως νεκεν το φιαλτικο λοκαυτώματος πού διέπραξαν ο γκληματίες Ναζί μέ πνευματικό φαλτήριο τόν Ρουνικό παγανισμό το ρμητικο τάγματος τς Θούλης καί τόν περάνθρωπο το φρονος Νίτσε καθώς καί τς μεταναστεύσεως στό νεοπαγές τό 1948 Κράτος το σραήλ, ο νωτέρω διατάξεις φίστανται μέν λλά πολειτουργον σον φορ στήν συγκρότηση τν Ραββινικν Δικαστηρίων.
ψηφισθεσα πό τήν προτείνουσα Βουλή ναθεώρηση τν ρθρων 13 παρ. 5, 33 παρ. 2 καί 59 παρ. 1 καί 2 διά τήν καθιέρωσι το πολιτικο ρκου καί κατάργηση τς προαιρετικότητος στήν ρκοδοσία αρετν καί δημοσίων λειτουργν στόχευε προδήλως στήν ποσύνδεση τς κκλησίας πό τό Δημόσιο βίο καί στήν πομείωση νός κ τν βασικν στοιχείων τς θνικς ταυτότητος πού εναι τό «μόθρησκο». Προσέβαλε μως καταφώρως τήν ννοια το σεβασμο τς θρησκευτικς λευθερίας το ρθρου 13 το Συντάγματος, διότι πέβαλε στούς νθέους αρετούς καί δημοσίους λειτουργούς λληνες πολίτες, τήν διά το Συντάγματος δημοσία δήλωση ς ντολογικο τους θεμελίου, χι τς πίστεώς τους στό θεο καί ερό, λλά στόν αυτό τους. πιβολή ατή ποτελε παραβίαση το ρθρου 13 το Συντάγματος καί το ρθρου 9 τς ΕΣΔΑ. πως τυγχάνει παράδεκτο νά ποχρεοται θεος πού θεωρε ς ντολογικό του θεμέλιο τόν αυτό του, δηλαδή τήν τυχαία συνάρμοση τν κυττάρων του κ τς ποίας μυστηριωδς προκύπτουν μεταφυσικαί ννοιαι ς τιμή καί συνείδηση, νά δηλώνει τό θεο καί τό ερό, οτω καί νθεος νά ποχρεοται νά ρκοδοτε στόν αυτό του.
ψηφισθεσα πό τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρόταση ναθεωρήσεως το ρθρου 21 το Συντάγματος πού εθέως πομειώνει καί ξαφανίζει τήν ννοιαν τς οκογένειας ς πρωταρχικο κυττάρου το θνους καί το προσδίδει μόνο «λιστικόν» περιεχόμενον, ποσυνδέον τήν ννοια τς οκογενείας ς θεμελίου τς συντήρησης καί προαγωγς το λληνικο θνους πως σήμερα προβλέπεται, εναι παράδεκτος καί προσβλητική διά τήν διοπροσωπία το λαο μας, λλά ταυτόχρονα καί δολιοτάτη διότι θελε νά πραγματώσει τήν δεοληψία τς ριστερς διά τό διεθνιστικό κοσμοείδωλο, πού τήν κφράζει καί τήν συνέχει. λλωστε, λοι ο τς Κυβερνήσεως διακηρύσσουν τι εναι Διεθνιστές καί τι ασθάνονται ποστροφή γιά τόν θνισμό, το ποίου τήν ννοια διαστρέφουν τεχνηέντως, ταυτίζοντάς τον, μέ τήν παθογένεια το θνικισμο causa τς συγκεκριμένης προτάσεως ταν νά παύσει δεσμός οκογενείας καί θνους, ς πρωταρχικο κυττάρου καί θεμελίου τς συντήρησης καί προαγωγς του, στε νά «νοιχθε» τό Δημόσιο Ταμεο το Κράτους, στήν πιδότηση καί πιχορήγηση λλοεθνν οκογενειν, πού κατά χιλιάδες ποικίζουν τήν χώρα, στε νά λλαγε θνοτική καί θρησκευτική της μοιογένεια, λοποιώντας τεροχρονισμένα, τό σχεδιασμό το Τουρκοαιγυπτίου μπραήμ Πασ 200 χρόνια μετά τατα, ποος σχεδίαζε τήν μεταφορά τν ναπομεινάντων λλήνων στήν Αγυπτο καί τήν γκατάσταση δ φελλάχων, στε νά «ριζώσει νέα ράτσα» πως λεγε.
Κατόπιν λων τν νωτέρω ποδεικνύεται τι ο ψηφισθεσες προτάσεις το ΣΥΡΙΖΑ πό τήν προτείνουσα Βουλή γιά τήν ναθεώρηση τν νωτέρω ρθρων το Συντάγματος καθώς καί ο θέσεις το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ καί τς ΜΕΡΑΣ25 καταδολιεύουν τήν νομική πραγματικότητα τς Χώρας, παραπληροφορον τόν λαό μας καί προσβάλλουν τόν Νομικό μας Πολιτισμό.
                                                  + Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ χρήσιμη και αναγκαία ανακοίνωση , η ανακοίνωση του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)