26/1/20

Στο ΦΕΚ ο νόμος με τη διάταξη που ορίζει τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4653/2020 με θέμα "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις". Στο άρθρο 56 περιέχονται οι αλλαγές με τις οποίες η 30η Ιανουαρίου επανέρχεται ως ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)