26/11/20

ΙΕΠ: Αξιολόγηση προσόντων υποψήφιων εκπονητών Υπομητρώου 5 (για τα Θρησκευτικά)

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/19-11-20 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τo Υπομητρώo 5 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)