19/2/21

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.2.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ Θυσιάζομεν τήν πίστιν διά τόν Ὑπουργόν; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.
➢ Ὁ Σεβ. Κυθήρων προειδοποιεῖ: «Νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τοῦ περυσινοῦ Ἁγίου Πάσχα».
➢ Ἰὸς Κορώνα – Λάθος Συναγερμός; Γράφει ὁ π. Γεώργιος Χάας. Ἕνα ἐπιστημονικὸν βιβλίον ἀποκάλυψις!
➢ «Ἀρχὴ τῶν κακῶν φιλαυτία, τέλος δὲ ὑπερηφάνεια». Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.
➢ Συνωμοσίες καὶ «συνωμοσιολόγοι». Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ἡ Νεορθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Φιλλανδίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Μ. Λοσταράκου, ἀχρείου δούλου τοῦ Χριστοῦ.
➢ Ποῖος διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.
➢ Πρωτειακαὶ στρεβλώσεις λόγῳ “Οὐκρανικοῦ”, ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Παπικούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἀποσύρεται ἀπὸ τοὺς ἑορτασμούς!
➢ Αἶσχος διὰ τὴν Δημοκρατίαν! Ὄνειδος διὰ τὴν ΔΙΣ!
➢ Τυφλοί ὁδηγοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ λατρεία τοῦ «Ἐγὼ» στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Ἐκοιμήθη ὁ Θεοφόρος Πνευματικός τῆς Κύπρου μας (Γέροντας-Ἀββᾶς) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης,  Καθηγητὴς Θεολόγος.
➢ Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
➢ Παγκόσμια λευκὴ ἀδελφότης καὶ πάλιν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Διατὶ ὁ κορωνοϊὸς μετατρέπεται, ἀπὸ ἴωσις εἰς πολεμικὴν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας; Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Ὁμ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)