8/4/21

Παρακαταθήκη, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καί σάν πρῶτα ἀνδρειωμένη, χαῖρε ὤ χαῖρε ἐλευθεριά!
Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν.
«Χαρά πού τὤχουν τά βουνά» Ποιμαντ. Ἐγκύκλιος Μητρ. Κυθήρων
Ἡ πορεία γιά τή φιλοπατρία καί τήν ἀληθινή ἐλευθερία
Ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος
Τό Ἅγιον Ὄρος στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
Θ. Κολοκοτρώνης: Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς
Ἀθανάσιος Διάκος: Μοναχός - Ἥρωας – Μάρτυρας
Ἡ σφαγή τῆς Χίου
Δόμνα Βισβίζη: Ἡ Θρακιώτισσα καπετάνισσα τῆς Ἐπαναστάσεως
Λόγος ἐπιτάφιος εἰς τόν Κυβερνήτην Καποδίστριαν
Ἡ Ἁγιασμένη Ἐπανάσταση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)