28/1/24

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ για την εορτή των Τριών Ιεραρχών (2023-2024)

 Μαρούσι, 24-01-2024 

 Αρ. Πρωτ. : Φ1/7931/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024 

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και εκκλησιασμός. 

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. 

Επισημαίνεται ότι είναι σε ισχύ η με αρ .πρωτ. 1008/ΓΔ4/05-01-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΖETTA M. ΜΑΚΡΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)