30/10/09

Μοναχός Μωϋσής, Περί του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 30/10/2009

Περί του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος

Του αγιορείτου Μοναχού Μωϋσέως
Εἶναι γεγονός πώς οἱ, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ μηνόςὈκτωβρίου, ἀλλαγές τοῦ προγράμματος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ρ.Σ.Ε.Ε) δημιούργησαν πολλές ἐρωτήσεις, ἀπορίες, προβληματισμούς καί δυσαρέσκειες, γιά νά χρησιμοποιήσουμε ἤπιες ἐκφράσεις.
Στό φιλόδοξο πρόγραμμα, γιά μεγαλύτερη ἀκροαματικότητα τῶν ὑπευθύνων τοῦ ΡΣΕΕ, ἐπῆλθε μία ἄμικτη μίξη• Χρυσοστόμου (καί ὄχι Ἁγίου), Παϊσίου (καί ὄχι Γέροντος), μέ Σ.. Καζαντζίδη καί Ρ. Σακελλαρίου… Οἱ ἀπορημένοι ἀκροατές νομίζουν ὅτι ἄλλαξε θέση στά ραδιοκύματα ὁ σταθμός. Δέν εἶναι πλέον "ἡ ἄλλη φωνή στά FM"...........

Κανείς δέν μπορεῖ ν᾽ ἀρνηθεῖ τό δικαίωμα τοῦ κάθε διευθυντῆ καί ὑπευθύνου γιά ἀλλαγές καί ἀνανεώσεις, ἀλλά νομίζουμε πρός τό καλύτερο. Ὁ σταθμός ἔχει μεταβληθεῖ ἐν πολλοῖς σε ὑψηλό σεμινάριο Θεολογίας. Μίας Θεολογίας ὅμως νεορθόδοξης, κουλτουριάρικης, στοχαστικῆς, ἀσαφοῦς καί νεφελώδους. Πολλή λογοτεχνία, οἰκολογία καί τέχνη. Κανείς δέν λέγει νά μη ὑπάρχει ποικιλία καί ὅτι δέν ὑπάρχουν καί καλές ἐκπομπές.
Οἱ περισσότεροι τῶν ἀκροατῶν εἶναι ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, ἀνήμποροι, ἁπλοί, στίς ἐπαρχίες καί στίς πόλεις. Δέν θά πρέπει νά ἀγνοηθοῦν. Ζητοῦν κατήχηση, διδαχή, παραμυθία, ἐνίσχυση, λύση ἀποριῶν. Μέ τό νέο πρόγραμμα δημιουργοῦνται ἀπορίες καί δέν λύνονται. Παλαιότερα εἶχα γράψει ἕνα ἄρθρο• "ἡ θεολογία τῆς γκρίνιας". Αὐτή ἡ συνεχής κριτική περί πάντων ὅσων συμβαίνουν μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι ἀρκετά κουραστική. Ἄς διατηρηθεῖ σέ κάποια περιοδικά, ἄν εἶναι τόσο ἀπαραίτητη, καί ὄχι στόν ΡΣΕΕ, πού ταπεινά φρονοῦμε θά πρέπει ν᾽ ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνος.
Στίς συνόψεις ἤ τούς συνέκδημους τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀγάπης τοῦ Πάσχα γράφεται σέ διάφορες γλῶσσες μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες. Κάπως ἔτσι διαβάζουν κάποιες νεαρές κυρίες κείμενα Πατέρων καί Γερόντων τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες, μεταξύ λαϊκῶν ἀσμάτων καί μάλιστα μπουζουκιῶν. Ὁ πολύς κ. Χ. Γιανναρᾶς, ὁ κριτής τῆς οἰκουμένης, σέ μιά πρώτη του συνέντευξη στόν μεταλλαγμένο σταθμό εἶπε πώς, οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀντίοικουμενιστῶν εἶναι καραγκιοζιλίκια. Οἱ λόγοι τοῦ κάθε ἀνθρώπου τόν χαρακτηρίζουν. Σέ μιά ἐλεύθερη καί ζωντανή Ἐκκλησία καί σέ μιά δημοκρατική χώρα ἔχουν νομίζουμε λόγο οἱ πάντες. Γιατί οἱ οἰκουμενιστές μποροῦν ἄνετα νά μιλοῦν και οἱ ἀντιοικουμενιστές νά φιμώνονται, τρομοκρατοῦνται καί ἀπειλοῦνται; Ὅσο καί ἀν θέλουν νά δικαιολογήσουν οἱ πρῶτοι τά
πράγματα καί νά σταθοῦν σέ ὁρισμένες ἐκφράσεις καί τακτικές, δέν ἀπαντοῦν ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ λίαν σοβαροῦ θέματος. Ὁ οἰκουμενισμός εἶναι γεγονός πώς ἀποτελεῖ, κατά τόν Ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, παναίρεση.
Ἀλήθεια σᾶς λέγω καί μάρτυς μου ὁ Θεός. Οἱ χριστιανοί μας αἰσθάνονται προδομένοι, ἐγκαταλελειμένοι, συγχυσμένοι και λυπημένοι. Σταμάτησαν ν᾽ ἀκοῦν τόν ΡΣΕΕ. Ἀκοῦνε, ὅπου μποροῦν, τόν σταθμό τῆς "Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας". Ἱερές Μητροπόλεις σκέφτονται νά αὐξήσουν τίς ὧρες τῶν δικῶν τους προγραμμάτων καί νά δημιουργήσουν νέους σταθμούς. Παρακαλῶ ἐπ᾽ οὐδενί μή θεωρηθεῖ ὅτι τά γράφω αὐτά ἐπειδή διεκόπη ἡ δική μου ἐκπομπή στόν ΡΣΕΕ. Δέν γράφω με καμμία χαρά. Γράφω μέ πόνο μεταφέροντας τήν ἔντονη διαμαρτυρία πολλῶν.
Ὑπάρχει μᾶλλον μία καί μόνη ἑρμηνεία στό ἀπρόσμενο αὐτό γεγονός. Στήν ὅλη ὑπόθεση κρύβεται ἕνας κρυφός, λεπτός και βαθύς βαθμός ἐκκοσμικεύσεως. Ἡ μεγάλη ἀγωνία γιά ὑψηλή ἀκροαματικότητα ὁδηγεῖ στην ἀπώλεια τοῦ ἐκλεκτοῦ λήμματος τῶν πιστῶν. Ἴσως ποῦν οἱ ὑπεύθυνοι πώς τώρα αὐξήθηκαν τά ποσοστά ἀκροαματικότητας. Μειώθηκαν ὅμως τά ποσοστά ὀρθοδόξου παραδοσιακότητος καί εὐαισθησίας. Τά λόγια μου αὐτά μεταφέρουν, ὅπως ἀνέφερα, τή λύπη πολλῶν πιστῶν, πού δέν περίμεναν ποτέ μία τέτοια στροφή τοῦ ΡΣΕΕ. Ἄς ἀναλογισθοῦν καλά οἱ ὑπεύθυνοι τήν ἀποκαρδίωση τόσων πιστῶν. Τώρα πλέον δέν μιλᾶμε γιά μια "ἄλλη φωνή στά FM". Οἱ ὑπεύθυνοι φέρουν ἰδιαίτερα μεγάλη εὐθύνη γιά τήν ἔμπνευση αὐτῆς τῆς σοκαριστικῆς ἀλλοτριώσεως, πού προβληματίζει καί σκανδαλίζει…

6 σχόλια:

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Άριστο το σχόλιο του π. Μωυσή. Όταν τα λέμε λαικοί δεν μας ακούν. Τώρα που τα λέει ο σεβάσμιος Γέρων θα τον ακούσουν; Μακάρι.

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Ορθότατες οι παρατηρήσεις του Οσιολογιώτατου π. Μωυσή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν είναι απλά "αχυράνυρωπος" του Βαρθολομαίου και εφαλτήριο των οικουμενιστικών του σχεδίων.

Ούτε μόνο πολύτιμος σύμμαχος της κυβέρνησης για να επιβάλει τον πλήρη απογαλακτισμό της Ελλάδας από την πίστη και την παράδοσή μας.

Είναι παράλληλα "μαικήνας" των νεωτεριστών και των Νεορθοδόξων.

Το θέμα του ραδιοσταθμού της Εκκλησίας πρέπει να αχθεί στην προσεχή σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Παναγιώτη Τελεβάντο, χωρίς διάθεση καμμία κολακείας, η γραφίδα σας χαροποιεί ιδιαίτερα τους πιστούς διότι συνεχώς τονίζετε πικρές αλήθειες!

Θα προτείναμε να δημιουργήσετε δικό σας blog ώστε τα κείμενα που γράφετε κατα καιρούς σε διάφορα blog's να είναι και συγκεντρωμένα εκεί. Και παράλληλα να συνεχίσετε την συνεργασίας σας με εκλεκτά blog's όπως είναι αυτό και οι "ΑΚΤΙΝΕΣ"!

Συγχαρητήρια και πάλι!

Ένας πιστός

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Ευχαριστώ μεν για τα λόγια αγάπης του ανώνυμου.
Νομίζω όμως ότι δεν έχω τίποτα σπουδαίο να πω που να αξίζει τη δημιουργία ιδιαίτερης ιστοσελίδας.

Ευχαριστώ τους καλούς αδελφούς των Θρησκευτικών, Επόμενοι, Ακτίνων και άλλων ιστοσελίδων για την ευγένεια και αγάπη να φιλοξενούν τα άρθρα και τα σχόλια μου.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα άρθρα σας και τα σχόλια σας, είναι εξαιρετικά και σημαντικά δεν είναι σωστό να χάνονται μέσα στις διάφορες ειδήσεις και άλλα άρθρα των ιστολογίων αλλά πρέπει να ξεχωριστούν και τεθούν σε ιδιαίτερο ιστολόγιο.

Εσείς μπορεί να μην τα θεωρείτε σπουδαία όπως λέτε, όμως εμείς τα θεωρούμε και είναι σπουδαία!

Επιμένω στην πρότασή μου.

Και απευθύνω και μια άλλη πρόταση στους αγαπητούς Διαχειριστές του παρόντος ιστολογίου παράλληλα: πρέπει και το ιστολόγιο αυτό να ξεχωρίσει τα δικά άρθρα του που είναι σημαντικά και να δημιουργήσει καινούργιο ιστολόγιο έχοντας μόνο αυτά. Ή τουλάχιστον να βρει τρόπο να τεθούν σε ιδιαίτερη ενότητα, διότι δεν είναι καλό να χάνονται μέσα στο χάος των διαφόρων άλλων ειδήσεων, ανακοινώσεων ή άλλων άρθρων.

Ένας πιστός

Ανώνυμος είπε...

Παρ' ότι διαφωνούμε με την θεωρία του π.Μωϋσέως για τις μεταμοσχεύσεις που είναι εγκληματικές όταν πρόκειται μια μοναδικά και απαραίτητα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, εδώ δεν μπορεί κανείς παρα να συμφωνήσει μαζί του!

Χάλια ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με το νέο πρόγραμμα!


Ένας πιστός

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)