30/12/10

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 31.12.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Τὸ Φανάρι ὄπισθεν τῆς αἱρέσεως τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας. Ἡ Πατρομάχος παραθεολογία πρῶτον τέκνον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
◇ Εἰς τὸ στόχαστρον τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ζητεῖ τὴν κεφαλήν του ἐπὶ πίνακι τόσον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πολιτείαν.
◇ Νέα ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς διαστρεβλωτοῦ τῆς Ἱστορίας κ. Μ. Ρεπούση.
◇ Τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ διδάσκη τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὴν πίστιν καὶ τὴν παράδοσιν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπρόδωσε τό μάθημα καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.
◇ Ὅταν οἱ θεολόγοι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασαν ἐματαιώθη ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας. Ὁ Πρωτ. π. Θεόδωρος Ζήσης ἀποκαλύπτει τάς ἀντιδράσεις ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου.
Διαβάστε και άλλα περιεχόμενα πατώντας το Διαβάστε περισσότερα

◇ «Νὰ πολεμήσωμεν τὴν φιλαυτίαν καὶ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν Θεόν». Ἐπισημαίνει εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος.
◇ Σοβαρὸν καὶ ἐντυπωσιακὸν ἐπεισόδιον εἰς τὴν Δημητσάναν μὲ πρωταγωνιστὴν τὸν Μητροπολίτην κ. Ἰερεμίαν. Ὅταν σημαῖνον μέλος τῆς περιοχῆς εἶπεν ὅτι «δέν χρειάζονται Ἀρχιερεῖς καί Κληρικοί εἰς τήν ὁρκωμοσίαν τῶν Δημοτικῶν ἀρχόντων».
◇ Ἡ δικαίωσις τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα.
◇ Γενοκτονία Ἑλλήνων. Τοῦ κ. Λεωνίδα Γ. Μαργαρίτη.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)