17/9/12

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: «Μαραθώνιες» συνεδριάσεις της Επιτροπής στο υπουργείο Παιδείας

Αλλεπάλληλες «μαραθώνιες» συνεδριάσεις πραγματοποιούν στο υπουργείο Παιδείας τα μέλη της Επιτροπής υπό την προεδρία του καθηγητή του ΕΚΠΑ Ηλία Ματσαγκούρα, που όρισε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος να συντάξουν το Προεδρικό Διάταγμα, για τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενώ αρχικά οι απόψεις μεταξύ των μελών της δεκαμελούς Επιτροπής διίσταντο ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν , τελευταία υπήρξε σύγκλιση απόψεων. Η αρχική διάσταση απόψεων είναι και η αιτία καθυστέρησης της σύνταξης του ερωτηματολογίου.
Αρχικός στόχος του υπουργού Παιδείας ήταν το ερωτηματολόγιο να αναρτηθεί την ιστοσελίδα του υπουργείου στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Παιδείας ανέφερε στο esos ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η αξιολόγηση να είναι εθελοντική . Ενας από τους στόχους του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς αυτό το ζήτημα.
Τα μέλη συνέρχονται και σήμερα στο υπουργείο παιδείας και απ ότι φαίνεται θα είναι από τις τελευταίες συνεδριάσεις , καθώς εντός των ημερών αναμένεται να παραδώσουν στον υπουργό το ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η Επιτροπή θα πρέπει να έχει καταθέσει τη σχετική πρόταση στον υπουργό Παιδείας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία που θα έχει ολοκληρώσει και τις εργασίες της, κάτι που δεν είναι εφικτό , αφού ακόμη δεν έχει συντάξει ούτε τα ερωτηματολόγια.
Ο υπουργός Παιδείας μιλώντας στη Βουλή την Παρασκευή είπε σχετικά «Έχουμε εξαγγείλει την αξιολόγηση, η οποία ήδη είναι σε διαδικασία. Υπάρχει μία Επιτροπή, η οποία θα καταθέσει πόρισμα. Και υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, γιατί θέλουμε τη συμμετοχή τους. Και μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρξει Προεδρικό Διάταγμα. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλω -δομών, διαδικασιών και εκπαιδευτικών- κάτι το οποίο είχε να γίνει αρκετές δεκαετίες».

Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:
i) Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος
ii) Ανδρεαδάκης Νικόλαος, επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος
iii) Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος,
iv) Πασιάς Γεώργιος, επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως μέλος,
v) Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, π. Σύμβουλος Π.Ι., ως μέλος,
vi) Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Β΄ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,
vii) Ζουγανέλη Αικατερίνη, π. Πάρεδρος Π.Ι., ως μέλος,
viii) Σαλτερής Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., ως μέλος,
ix) Ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,
x) Ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται η κ. Συρίου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06 με αναπληρώτρια τη Μαρία Λιβανίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07.

Το Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
i) η μελέτη του σχετικού με την αξιολόγηση νομοθετικού πλαισίου,
ii) η μελέτη των σχεδίων και προτάσεων που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακό επίπεδο για θέματα αξιολόγησης,
iii) η μελέτη σχετικών προτάσεων των φορέων της εκπαίδευσης,
iv) η διαμόρφωση ερωτηματολογίου βασικών αρχών αξιολόγησης προκειμένου να ερωτηθεί σχετικά η εκπαιδευτική κοινότητα.
v) ο σχεδιασμός και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού.
Σύμφωνα με την απόφαση η Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να έχει καταθέσει τη σχετική πρόταση στον υπουργό Παιδείας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία που θα έχει ολοκληρώσει και τις εργασίες της, κάτι που δεν είναι εφικτό , αφού ακόμη δεν έχει συντάξει ούτε τα ερωτηματολόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)