24/10/12

Συνάντηση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων με τον Υφυπουργό Παιδείας Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: www.petheol.gr
e-mail: panenthe@otenet.gr και enosis@petheol.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ της ΠΕΘ συναντήθηκε στις 20/9/12, μετά από σχετικό αίτημα, με τον Υφυπουργό Παιδείας και αρμόδιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ. Θ. Παπαθεοδώρου. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο με πρώτο το ζήτημα των διορισμών μονίμων και αναπληρωτών Θεολόγων. Επισημάνθηκε ότι παρά τις αποχωρήσεις περίπου 100 συναδέλφων δεν διορίστηκε μέχρι στιγμής κανένας θεολόγος, ούτε καν αναπληρωτής.
Ο κ. Υφυπουργός επικαλέστηκε την οικονομική στενότητα και τον περιορισμό των διορισμών στους αναγκαίους. Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα των απαλλαγών, του Νέου πιλοτικού προγράμματος σπουδών και του αποκλεισμού των θεολόγων από τη Β΄ ’φάση επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες.
Το Δ.Σ μετά τους πρόσφατους διορισμούς αναπληρωτών επανήλθε με τηλεφωνική παράσταση και με σχετικό έγγραφο αρ. 157/15-10-2012 προς το ΥΠΑΙΠΑ για το ζήτημα του αποκλεισμού των θεολόγων από τους διορισμούς. Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό καθώς και όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους.

Από τη Γραμματεία της ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)