24/10/12

Υποτροφίες του παπικού «Ποντιφικού Συμβουλίου» χορηγεί η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αρμονική συνεργασία λοιπόν μεταξύ παπικών και Ορθοδόξων στις θεολογικές σπουδές; Και με τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου; Το περιεχόμενο των σπουδών Ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων στη Ρώμη δεν απασχολεί τους Συνοδικούς;
Η σχετική είδηση στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει (οι υπογραμμίσεις δικές μας):
Τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές θεολογικές σπουδές κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χορηγεί η Αποστολική Διακονία, με την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τις υποτροφίες διαθέτει στον Οργανισμό της Αποστολικής Διακονίας το Ποντιφικό Συμβούλιο για την ενότητα των Χριστιανών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν κληρικοί και λαϊκοί και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις βασικές θεολογικές σπουδές τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος ηλικίας (ο περιορισμός στην ηλικία ισχύει μόνο για τους λαϊκούς).

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες πρέπει να υποβληθούν στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2012. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2013.

Έξοδα που καλύπτονται από την υποτροφία Στέγαση και σίτιση σε Κολλέγιο ή Θεολογικό Ινστιτούτο της Ρώμης. Η υποτροφία χορηγείται από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Διδασκαλία εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), πριν από την έναρξη των σπουδών, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει τη γλώσσα. Τα έξοδα του Πανεπιστημίου (ετήσια εγγραφή, εξέταστρα, κλπ.). Ένα μικρό μηνιαίο ποσό (€ 100) για την κάλυψη διαφόρων εξόδων του υποψηφίου (π. χ. όπως έξοδα μετακινήσεως). Ασφάλιση υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Αίτηση του υποψηφίου προς τον οικείο Ιεράρχη. 2. Επιστολή του οικείου Ιεράρχου προς την Αποστολική Διακονία δια της οποίας συνιστά τον υποψήφιο. 3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως. 5. Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσεως ξένων γλωσσών. 6. Βεβαίωση δύο Καθηγητών του υποψηφίου περί της επιστημονικής ικανότητος αυτού.
7. Αναφορά του τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών και τυχόν προτίμηση για την επιλογή πανεπιστημίου στην Ρώμη.
8. Πιστοποιητικό υγείας του υποψηφίου. 9. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του υποψηφίου. 10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά (Νο 5) πρέπει να υποβληθούν στην ιταλική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)