2/8/13

Έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας για Κυριακή αργία, Θρησκευτικά και μεταμοσχεύσεις ζητά ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος

Ἀριθμ. Πρωτ. 748 
 Ἐν Βούλᾳ τῇ 10η Ἰουλίου 2013
Πρός
τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Ν
Εἰς Ἀθήνας
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !
Ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, οἱ ἀνά τήν Οἰκουμένην χριστιανοί,
ἀναμιμνησκόμεθα μετ΄εὐγνωμοσύνης καί τῆς διατάξεως ἐκείνης, τοῦ Θεοστέπτου Βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κωνσταντίνου, καθ΄ἥν, ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, καθιερώθη ὡς ἡμέρα ἀργίας, διά τούς ἐργαζομένους. Αἰῶνας καί αἰῶνας διελθόντες ὑπό τό εὐλογημένον τοῦτο καθεστώς, δυσάρεστον ἔκπληξιν προξενεῖ καί εἰς ἡμᾶς ἡ ταχεῖα προώθησις ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας Νομοθετήματος, δι΄ οὗ καταργεῖται ἡ ἰσχύουσα κατά τήν Κυριακήν, ἀργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων.
Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος, αἰτούμεθα τήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα ἡμερησίας διατάξεως, τήν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς, ὑπέρ τοῦ συμφέροντος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί τῶν πατρώων Παραδόσεων τῆς φιλτάτης Πατρίδος ἡμῶν.
Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν διά τήν συζήτησιν εἰς τήν αὐτήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν φλεγόντων θεμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν Μεταμοσχεύσεων ὀργάνων, ἅτινα χρονίζουν.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ἀσπαζόμενοι Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν, διατελοῦμεν.
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
Π Α Υ Λ Ο Σ ὁ Α΄

1 σχόλιο:

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Βλέπετε,αδελφοί,ότι το δεκαεξάχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε στην Άρτα το χαρακτήρισαν ως εγκεφαλικά νεκρό;Έτσι τουλάχιστον διάβασα την είδηση στο διαδίκτυο.Έτσι την άφησαν να διαρρεύσει.Τυχαίο;Δε νομίζω.Και πού είμαστε ακόμα.ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.ΟΧΙ ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.ΤΕΡΜΑ ΤΟ "ΑΙΘΕΡΟΒΑΤΕΙΝ".ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΜΑΣ.
Ηλιάδης Σάββας-Δάσκαλος

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)