4/4/14

Ανακοίνωση Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ για την ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών – και ένα σχόλιο

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών. Είναι σαφές πως οι καθηγητές του Τμήματος που υπερψήφισαν την ίδρυση της κατεύθυνσης αυτής είναι θορυβημένοι από τις ποικίλες έντονες αντιδράσεις στο εγχείρημά τους, από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των συναδέλφων τους καθηγητών κκ. Λάμπρου Σιάσου και Δημήτριου Τσελεγγίδη, από τη σχετική γνωμοδότηση του κ. Βασιλείου Νικοπούλου, Επιτίμου Προέδρου του Αρείου Πάγου
αλλά και από την αρνητική απόφαση για το ίδιο θέμα που έλαβε το έτερο Τμήμα της ίδιας Θεολογικής Σχολής, το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Προσπαθούν έτσι να παρουσιάσουν ως τετελεσμένο γεγονός την ίδρυση της κατεύθυνσης σημειώνοντας στην σημερινή ανακοίνωση ότι «Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ…προχωρεί… στη ίδρυση της εισαγωγικής κατεύθυνσης των μουσουλμανικών σπουδών» ενώ είναι γνωστό πως δεν αρκεί απλώς και μόνον η απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος για την ίδρυση της Κατεύθυνσης αυτής. Ακολουθεί σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, της Συγκλήτου του πανεπιστημίου και τελικώς και του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας. Και όλα τα προαναφερθέντα όργανα διοίκησης είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα εγκρίνουν τελικά την πρόταση του Τμήματος Θεολογίας. Είναι εξάλλου σαφές ότι το όλο ζήτημα έχει , πέραν της θεολογικής και νομικής, και πολιτική διάσταση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει κάποια στιγμή να θέσει τα απαιτούμενα όρια στις κινήσεις και ενέργειες των Γραμματέων της – ας μη λησμονεί που οδήγησαν την κυβέρνηση οι «πρωτοβουλίες» του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης!
Η Ανακοίνωση του Τμήματος Θεολογίας:
Θεσσαλονίκη 4/4/14
Ανακοίνωση
Με αφορμή την έντονη συζήτηση που έχει προσφάτως αναπτυχθεί σε ποικίλους κύκλους, από το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ ανακοινώνονται τα εξής:
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κατά τη Γ.Σ αρ. 416 την 7η Μαρτίου 2014, υπερψήφισαν την πρόταση να ιδρυθεί στο Τμήμα μία δεύτερη κατεύθυνση Σπουδών, ανεξάρτητη και διακριτή από την υφιστάμενη θεολογική κατεύθυνση, με τον τίτλο «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών».
Η απόφαση στηρίχθηκε σε κριτήρια και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και στην επίγνωση του ρόλου των Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν την Κοινωνία, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία, με άξονα τις εξής βασικές αρχές:
• Την ακαδημαϊκή ευθύνη για εναρμόνιση των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το πλαίσιο της προσφοράς μορφωτικών αγαθών του Δημοσίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
• Την πρόταξη του αλληλοσεβασμού και της καταλλαγής, σε καιρούς χαλεπούς ως προς την προάσπιση των ανθρώπινων αξιών και ειδικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Το Τμήμα στηριζόμενο στις αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του δικαιώματος στο αγαθό της Ανωτάτης Παιδείας όλων των Ελλήνων πολιτών, αποφάσισε κατ’ αρχάς να προσφέρει πανεπιστημιακή θεολογική εκπαίδευση στους Μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης), σε Ελληνικό ΑΕΙ και ειδικότερα στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.
Είναι γνωστό ότι στη Δυτική Θράκη οι Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, βάσει των διεθνών συνθηκών, διδάσκονταν τη θρησκευτική τους παράδοση μόνο στη μειονοτική πρωτοβάθμια και στη μειονοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς που είτε δεν διέθεταν εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις είτε διέθεταν τίτλους μουσουλμανικών σπουδών από ΑΕΙ της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, λόγω ελλείψεως αντιστοίχου τριτοβάθμιου προγράμματος στη χώρα μας.
Ο ν. 4115/2013 παραχώρησε στους Μουσουλμάνους Έλληνες Πολίτες της μειονότητας της Θράκης το δικαίωμα να διδάσκονται τη θρησκευτική τους παράδοση και στα δημόσια σχολεία της Θράκης. Σήμερα η ανάγκη αυτή καλύπτεται είτε από εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε από μουσουλμάνους Θεολόγους με τίτλους μουσουλμανικών σπουδών από αλλοδαπά ΑΕΙ.
Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσφέρει ακαδημαϊκή θεολογική κατάρτιση στα θέματα μουσουλμανικής θεολογίας εάν επιθυμεί στα δημόσια σχολεία να μην διδάσκουν μόνο απόφοιτοι αλλοδαπών θεολογικών τμημάτων.
Εξάλλου, η Ορθοδοξία με πρωτοβουλία και υπό τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται σε διαρκή θεολογικό διάλογο με το Ισλάμ. Η επιστημονική υποστήριξη αυτού του διαλόγου ασφαλώς θα ενισχυθεί από την λειτουργία ενός προγράμματος μουσουλμανικών σπουδών.
Εξάλλου, με βάση τα ισχύοντα σε διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ κ.λ.π., αυτό το νέο πρόγραμμα, το πρώτο σε Ελληνικό ΑΕΙ, μπορεί να αποτελέσει διεπιστημονική επιλογή σπουδών για ερευνητικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και άλλων ενδιαφερομένων.
Η ευθύνη του Τμήματος Θεολογίας συνίσταται στα εξής:
• Στην κατάρτιση προγράμματος Σπουδών, κατά τις εξειδικευμένες ανάγκες της εργασιακής απασχόλησης των αποφοίτων.
• Στον προσδιορισμό κατάλληλου διδακτικού προσωπικού όχι μόνον από το Τμήμα Θεολογίας αλλά και από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ, όπως επίσης και από ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
• Στη διοικητική ευθύνη της εισαγωγικής κατεύθυνσης σπουδών.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα είναι αυτόνομο και αυτοτελές και θα παρέχει πτυχίο με τον τίτλο της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης «Μουσουλμανικών Σπουδών». Ομοίως αυτόνομο και αυτοτελές παραμένει το ήδη υπάρχον πρόγραμμα της Θεολογίας, το οποίο παρέχει πτυχίο με τον τίτλο της «Θεολογίας». Σκοπός του προγράμματος αυτού θα είναι η ακαδημαϊκή σπουδή της Μουσουλμανικής Θρησκείας και του πολιτισμού, η προαγωγή των διαθρησκειακών διαλόγων και σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα.
Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένη ανάγκη της κοινωνίας μας, έχει πλήρη επίγνωση των ποικίλων δυσκολιών που προκύπτουν από ένα παρόμοιο εγχείρημα. Ύστερα από γόνιμες και μακροχρόνιες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προχωρεί με συναίσθηση ακαδημαϊκής εντιμότητας και ευθύνης στη ίδρυση της εισαγωγικής κατεύθυνσης των μουσουλμανικών σπουδών, στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το Ελληνικό Σύνταγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά.

13 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Με την πρόθεση "δια"

Αναγνώσαμε τα περί "διεπιστημονικής επιλογής σπουδών", "προαγωγής των διαθρησκειακών διαλόγων", "διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς" και αισθανθήκανε ότι κάτι λείπει.

Τι λησμόνησε ο συντάκτης της Ανακοίνωσης του Τμήματος Θεολογικών Σπουδών και μας άφησε μια στυφή γεύση στο νου ; Ξέχασε τον [διαδραστικό] άξονα με τις εξής βασικές [διαπολιτισμικές] αρχές ... στο πλαίσιο της [διαχριστιανικης] προσφοράς [των] μορφωτικών αγαθών του.

Η πρόθεση "δια" συνοδεύει πάντα το διάβολο και τα έργα του. Περιμένουμε να ακούσουμε και το "διαθεολογικοί διάλογοι"

Ανώνυμος είπε...

Η "απάντηση" του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ ανκαλεί στη μνήμη μας τη γνωστή φράση του ιερού Χρυσοστόμου "σκήψις ταύτα και πρόφασις"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Κείμενο κατάπτυστο, γέμον βερμπαλισμού και "πολιτικής ορθότητας".

Ανώνυμος είπε...

"Η απόφαση στηρίχθηκε σε κριτήρια και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και στην επίγνωση του ρόλου των Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν την Κοινωνία, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία", ισχυρίζεται η δράκα των 23 μειοδοτών.
Έχουν το θράσος και υποστηρίζουν ότι το επαίσχυντο τόλμημά τους υπηρετεί την Κοινωνία, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία! Ω καιροί, ω ήθη! Οι λέξεις έχουν απωλέσει ανεπιστρεπτί το πραγματικό τους νόημα!
Επικαλούνται το Πανεπιστήμιο, την κοινωνία και την Εκκλησία τα οποία ουδέποτε ρώτησαν πριν προβούν στη σκανδαλώδη ενέργειά τους! Με την εισβολή, εν τω μεταξύ του ισλαμισμού, στη νεοελληνική κοινωνία την οποια προωθούν και την οποία υπηρετούν,συντελούν στην κοινωνική αναταραχή, την πολιτιστική υποβάθμιση και την υπονόμευση της εθνικής μας κυριαρχίας!
Για τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των καθηγητών Σιάσου και Τσελεγγίδη τήρησαν σιγή ιχθύος βεβαίως-βεβαίως!
Επίσης τι έχουν να πουν για την απόφαση των συναδέλφων τους του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας;
Αν αθροίσουμε στις ψήφους των διαφωνούντων και των απόντων τις ψήφους των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας τότε κάθε άλλο παρά μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η δράκα των 23 εκφράζει την πανεπιστημιακή θεολογική κοινότητα!
Ας ελπίσουμε ότι τελικά οι 23 θα μείνουν με την...επιθυμία της ίδρυσης του επίμαχου Τμήματος!
Στη συνείδηση πάντως του πιστού λαού έχουν στιγματιστεί ανεξίτηλα...!

Ανώνυμος είπε...

Θα ήθελα να ρωτήσω: υφίσταται παρόμοιο τμήμα στην Ευρώπη εντός των θεολογικών σχολών ή εμείς έχουμε την πρωτοτυπία;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

Δηλαδή το αγαπημένο μας Θεολογικό τμήμα, εμμένει και επιμένει στην εκκλησιολογική ανυπακοή, έναντι του κλήρου και λαού της Θεσσαλονίκης μας; Μάλλον οι καθηγητές προσπαθούν με αψυχολόγητες ενέργειες να φανερώσουν την άκαμπτη στάση τους, αλλά όταν δούν τις χιλίαδες λαού μπροστά στην Θεολογική σχολή να διαμαρτύρονται για όλα αυτά μην απορούνε....αναμένουμε τότε δυναμικές κινητοποιήσεις απο την Ιερά Μητρόπολη μας με τις ευλογίες του αγίου Μητροπολίτη μας, κλήρος και λαός να δώσει ένα γερό μάθημα στους "πλειοψηφικά" μειονεκτικούς!!!

Ανώνυμος είπε...

Οι συγκεκριμένοι καθηγητές της Θεολγίας ενώ επικαλούνται την κοινωνία δείχνουν να είναι αποκομμένοι απ αυτήν.
Η απάντησή τους γέμει ακαδημαισμού και κάθε άλλο παρά απαντά επί της ουσίας των όσων, κατά πάντα τεκμηριωμένων, καταγγέλθηκαν.
Η ένδεια επιχειρημάτων απ τη μεριά των καθηγητών είναι εμφανής.
Όσα τσιτάτα πολιτικής ορθότητας κι αν επικαλεσθούν η αλήθεια είναι μία και μοναδική: με την ολέθρια απόφασή τους θέτουν νάρκη στα θεμέλια του έθνους αφού διευκολύνουν την "πολιτιστική" εισβολή στην Ορθόδοξη Ελλάδα του επάρατου και δαιμονικού (μήπως σκανδαλίσθηκε κανείς;) ισλαμισμού!
Τα άλλα είναι για εσωτερική κατανάλωση!

Ανώνυμος είπε...

Η κατάντια στην οποία έχει περιέλθει η Θεολογική του Αριστοτελείου από τότε που τη λυμαίνονται οι καιρίτες είναι το κάτι άλλο!
http://www.amen.gr/article17226
Στα μέσα Μαρτίου διοργάνωσαν εκδήλωση με την οποία επιχειρούν να καλλιεργήσουν το έδαφος για την αναβίωση του οριστικά και αμετάκλητα καταργημένου θεσμού των διακονισσών με απώτερο σκοπό να προωθήσουν τη χειροτονία των γυναικών!
Διαβάστε σχετικά και φρίξτε!
Δε θα αφήσουν τίποτε όρθιο!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Κείμενο κατάπτυστο, γέμον βερμπαλισμού και "πολιτικής ορθότητας"

κυπριανός χ
Λάθος ! Όχι "γέμον πολιτικής ορθότητας" (σημ. το ορθό και ορθόδοξο είναι να γράφουμε πολιτική σκοπιμότητα, αλλά, έστω). Γέμον εκκλησιαστικής ορθότητας είναι αυτό που ταιριάζει.

Η πολιτική σκοπιμότητα, που προηγήθηκε - ακολούθησε η γνωστή πατριαρχική εγκύκλιος του 1920 με τα γνωστά επακόλουθα - όμαιμον είχε και την εκκλησιαστική, φευ, σκοπιμότητα.

Τώρα την λένε ορθότητα και γνωστό είναι γιατί προτίμησαν την κατάληξη με το -οτητα. Παπικοί και προτεστάντες δεν έχουν ιδέα, εμείς όμως ; Ιδού το ερώτημα.

Τα λήγοντα σε -οτητα μας αποβλάκωσαν. Καιρός λοιπόν να γράφουμε για "βλακότητα" ή ηλιθιότητα. Η λέξη "ορθότητα" είναι όρος κακοποιός και απαράδεκτος. Η χρήση του δικαιολογεί μόνο όσους θέλουν να αμβλύνουν την ορθοδοξία (μικρό ή Κεφαλαίο) και τα εξ αυτής επαγόμενα (φρόνημα κ. ά.). Παρακαλώ, μη νομισθεί ότι τούτο αποτελεί αιχμή προς τον Ανώνυμο, 5 Απριλίου 2014 - 12:43 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Η θεολογικη σχολη υπακουει αριστα
στους διαθρησκευτικους διαλογους του
οικουμενισμου, γιαυτο εισηγαγε και
τμημα διδασκαλειας του ισλαμ,ισως κατ εντολην του οικουμενικου πατριαρχου,εδω μας οδηγησε ο οικουμενισμος με τους περιβοητους διαχριστιανικους και διαθρησκευτικους διαλογους.Μετα απο αυτα περιμενουμε και την ιδρυσι τμηματος διδασκαλειας της ειδωλαλατυρειας στη θεολογικη σχολη Θεσσαλονικης,γιατι οχι θρησκεια ειναι και αυτη, και αντε μεσα σ αυτο το αλλαλουμ να βρης ,ποια ειναι η αληθινη πιστη.Αυτο ειναι ξεπεσμος και υποβαθμισι της θεολογικης σχολης,απολεια καθε λογικης.

Ανώνυμος είπε...

Αυτο που εγινε στη θεολογικη σχολη
Θεσσαλονικης ειναι μεγαλο πληγμα για την ορθοδοξια και εγκυμονει τεραστοιους κινδυνους εθνικους και θρησκευτικους.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Σε λίγο, οι εκλεκτοί της νέας παγκόσμιας ακαταστασίας, θα προτείνουν ειδικό τμήμα μελέτης για τη θρησκεία, ή την εκκλησία, του Σατανά. Στην Αμερική υπάρχει και γίνονται προσπάθειες για επίσημη ανακήρυξη σε θρησκεία - αργποτερα ίσως την ονομάσουν εκκλησία - της αθεΐας.

Και η απόφαση αυτή ...

"θα στηριχθή σε κριτήρια και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και στην επίγνωση του ρόλου των Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων, τα οποία οφείλουν να υπηρετούν την Κοινωνία, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία, με άξονα τις εξής βασικές αρχές:
• Την ακαδημαϊκή ευθύνη για εναρμόνιση των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το πλαίσιο της προσφοράς μορφωτικών αγαθών του Δημοσίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.
• Την πρόταξη του αλληλοσεβασμού και της καταλλαγής, σε καιρούς χαλεπούς ως προς την προάσπιση των ανθρώπινων αξιών και ειδικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας"

... και συμπληρώστε εσείς τα υπόλοιπα, τα οποία διαλαμβάνει η "Ανακοίνωση του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ", αναφορικά με την προσπάθειά ενίσχυσης «στην ίδρυση της εισαγωγικής κατεύθυνσης των μουσουλμανικών σπουδών». Γνώμη μου ότι σε λίγο, οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες θα σβήσουν από το λεξιλόγιό τους τον Σατανά και νέος κύκλος διαλόγων αγάπης θα αρχίσει μεταξύ των μεν (σατανόφιλοι) και των δε (θεόφιλοι), για να καταλήξουν τελικά στο ποθητό συμπέρασμα : Η ύπαρξη αιώνιας Κόλασης αποτελεί τον θρίαμβο του Σατανά, κατά τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκυ.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αποβλακώσεως παραδείγματα :

Α. "Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένη ανάγκη της κοινωνίας μας ... "

κυπριανός χ
1) Ανάγκη (συγκεκριμένη) της κοινωνίας (μας) είναι οι γάμοι των ατόμων ειδικής ερωτικής προτίμησης. Τι θα κάνει γι΄ αυτό το υπό ίδρυση νέο Τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών; Θα περιοριστεί μόνο στο "μουσουλμανικών" ή θα ανοίξει τους ήδη ανοικτούς ορίζοντες της "άνευ όρων και ορίων" αγάπης ;

2) Ανάγκη (συγκεκριμένη) της κοινωνίας (μας) είναι και οι υιοθεσίες από άτομα ειδικής ερωτικής προτίμησης. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού τι απάντηση θα δίνουν στο ερώτημα άλλων μικρών παιδιών, τα οποία δεν προέρχονται από ειδικές προτιμήσεις ; Όταν τη μαμά τη λένε Περικλή και τον μπαμπά Θρασύβουλο τι θα γίνει τότε ; Αν θέλετε αλλάξτε τα ονόματα, εφόσον έχουμε γένους θηλυκού μαμά και μπαμπά. Θα υπάρξουν, βέβαια, και εκείνα που θα μάθουν να λένε ότι "μπαμπάς" είναι ο σωλήνας και μαμά ... η γιαγιά, η θεία, ή κάποια άλλη.

Τι θα κάνει το υπό ίδρυση νέο Τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών; Θα περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο "μουσουλμανικών", ή θα διευρύνει τους ήδη ανοικτούς ορίζοντες της "άνευ όρων και ορίων" αγάπης ;

3) Μη ξεχνάμε, έχουμε και την παιδοφιλία, που άρχισαν δειλά να τη νομιμοποιούν. Εδώ όχι ακόμη. Προηγήθηκαν τα "μαθητικά συμβούλια", άρα έχουμε και τα δικαιώματα των μαθητών. Ποιος θα είναι ο ρόλος του τμήματος θεολογίας του ΑΠΘ ; Αυτό τι είναι, διάχυτο και ασαφές ή συγκεκριμένο ;

Περιοριζόμαστε στα παραδείγματα αυτά και αφήνουμε άλλα ( : τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση, δωρεές οργάνων, γονιδιακές παρεμβάσεις και ό,τι άλλο σκεφθούν οι ευφάνταστοι ερευνητές ).

Β. "Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το Ελληνικό Σύνταγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά, το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ προχωρεί με συναίσθηση ακαδημαϊκής εντιμότητας και ευθύνης".

κυπριανός χ
Φυσικά, δεν νομίζουμε ότι η "συναίσθηση εντιμότητας και ευθύνης" των καθηγητών του τμήματος θεολογίας του ΑΠΘ, θα μείνει αυστηρά προσηλωμένη μόνο στο ζήτημα των "μουσουλμανικών σπουδών". Θα υπάρξουν και άλλοι τομείς που θα κληθεί να προσφέρει τα συναισθήματα αυτά ή μήπως θα δηλώσει αναρμόδιο ; Αν, για παράδειγμα, μιλώντας τώρα γενικότερα, κληθούν οι σεβαστοί καθηγητές να επιλέξουν μεταξύ της απίστευτης δυτικής - οικουμενικών διαστάσεων δυστυχώς - ψευδολογίας και μιας ενδεχόμενης νέας αναμέτρησης, προς αντιμετώπιση του πλήθους των ανίερων εγκλημάτων που κρύβουν τα φραστικά ωραιολογήματα, τι θα κάνουν ; Θα μας ζητήσουν, μαζί με άλλους, να υπερασπίσουμε τι ; Τι δημοκρατία τους ; την ελευθερία τους ; ή τον αμείλικτο φασισμό τους, που έκανε, "βάσει της hellenic νομοθεσίας" (sic), κουρέλι το Ελληνικό Σύνταγμα ;

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)