16/7/15

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 17.7.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Οἱ «Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» (Ε.Ε.) ἀπειλή διά τήν ὕπαρξιν τοῦ ἔθνους μας!

◇ Ὁ Θεὸς ἠμπορεῖ νὰ ἀνατρέψη τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν μας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου.
◇ Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα διὰ τὸν κ. Μπουτάρη.
◇ Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
◇ Ἀποκλειστικόν! Ὁ Ο.Τ. ἀποκαλύπτει... Διὰ νὰ φέρουν τὴν Παγκόσμιον Θρησκείαν. Τὸ ἀδιαφανὲς παρασκήνιον εἰς συνεχῆ οἰκουμενιστικὴν δρᾶσιν. Παγκόσμιος Θρησκεία (Β´ μέρος).
◇ Πορίσματα ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;».
◇ Ὁ Ἅγ. Παΐσιος διδάσκει: «Ὄχι συμπροσευχές, ἀλλά “καλή ἀνησυχία” στούς αἱρετικούς».
◇ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Νὰ ἐπενδύσουμε στὴ νεολαία, τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό».
◇ Οἰκουμενισταί, μειωτικῶς ἀναφέρονται διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν στρεβλώνοντες τὴν ὁμολογίαν του, εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Μωαμεθανούς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους.
◇ Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.
◇ Ὁ Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐν Ἑλλάδι προπαγανδίζει τὰς ἀθεολογήτους παπικάς ἀντιλήψεις.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)