4/8/15

Και το θρήσκευμα στα στοιχεία των μαθητών που καταχωρούνται στο Myschool

Με πρόσφατη αναβάθμιση του ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμο το νέο Σχ. Έτος 2015-2016. Στις Οδηγίες που δίνονται για τη σωστή καταχώρηση των απαραίτητων Στοιχείων Μαθητή σημειώνεται: «Για την ορθή λειτουργία του ΠΣ myschool είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένη την καρτέλα του Μαθητή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κάποια στοιχεία είναι προαπαιτούμενα για τους Ελέγχους Επίδοσης, Απολυτήρια και λοιπές Αναφορές. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Προσωπικά Στοιχεία: Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων. Εάν η Δημοτική Ενότητα Δημοτολογίου ή η Δημοτική Ενότητα Μητρώου Αρρένων δεν περιλαμβάνεται στις παρεχόμενες επιλογές αφήνετε το πεδίο κενό και συμπληρώνετε τη Δημοτική Ενότητα στο ελεύθερο κείμενο ακριβώς από κάτω.
Οικογενειακά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Γονέων και Κηδεμόνα, Επάγγελμα πατέρα.
Κλίσεις Ονομάτων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)