17/9/15

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 18.9.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἕνα προφητικὸν κείμενον τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ διὰ τὰς ἐπιπτώσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως: Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπό ἐλπίς ἔγινεν ἀπειλή.

➢ Ἔχει κανονικὰ δικαιώματα τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς τὴν Ἄπω Ἀνατολήν; Τοῦ κ. Χρήστου Μπαλόγλου.
➢ Ἅγ. Παΐσιος: «Ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος νά πᾶνε ἐξορία». Γράφει ὁ κ. Βελισσάριος Γ. Γκεζερλῆς, Ἱεροψάλτης - Δρ. Πληροφορικῆς.
➢ † ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, † ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῶν δύο συγχρόνων προμάχων τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀπὸ τὴν Στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.
➢ Παραλειπόμενα ἀπὸ τήν Σύν­αξιν τῆς Ἰνδίκτου εἰς τὸ Φανάρι. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.
➢ «Διομολογιακὸς» συγκρητισμὸς εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Bose. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Συνάντησις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μὲ τὴν ὑπ. Πρωθυπουργὸν εἰς Χίον.
➢ Προεκλογικόν εὐθυμογράφημα. Του κ. Δημητρίου Νατσιοῦ.
➢ Ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας δι’ ὅλα τὰ φλέγοντα ἐκκλησιαστικὰ θέματα.
➢ «Εὔθραστες ἰσορροπίες στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)