2/9/15

Αφιέρωμα της "Θεοδρομίας" στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΣΤ'  ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ 
Πρωτοπρεσβτερος Θεδωρος Ζσης (μοτ. Καθηγητς Πανεπιστημου)

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1994) - Ἡ σημασία του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Ζωή


ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Οκουμενικν Πατριαρχεον
Πατριαρχικ κα Συνοδικ Πρξις ναγραφς ες τ γιολγιον τς ρθοδξου κκλησας το σου Παϊσου το γιορετου

ερ Μον Σταυρονικτα
Ἐπιστολὴ τὴν ὁποία συνυπογράφει ὁ Ὅσιος Παΐσιος

ερ Μον Σταυρονικτα
Διακοπὴ μνημοσύνου πατριάρχου Ἀθηναγόρα (Ἀπόσπασμα Ἐπιστολῆς)196

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 
Μητροπολτης Ναυπκτου κα γου Βλασου ερθεος
Παράλληλοι Βίοι Ἁγίων. Ἅγιος Σεραφεὶμ Σαρώφ - Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Μητροπολτης Γρτυνος κα Μεγαλοπλεως ερεμας
Ὁ Ἅγιος Πατὴρ Παΐσιος ὡς ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης

Άρχιμανδρτης ρσνιος Κατερλος
Ἡ προσωπικότης τοῦ Γέροντος Παϊσίου    

Άρχιμανδρτης ρσνιος Κατερλος
Περιστατικὰ μὲ τὸν Γέροντα Παΐσιο

Άρχιμανδρτης ρσνιος Κατερλος
Συνέντευξις γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο καὶ τὸν Γέροντα
Ἰσαάκ

Άρχιμανδρτης ωλ Κωνστνταρος
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (Κόνιτσα καὶ Ἱ. Μ. Στομίου)

 Άρχιμανδρτης ωλ Κωνστνταρος
Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ διάκρισις τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Πρωτοπρεσβτερος ναστσιος Γκοτσπουλος
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Σύγχρονος ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

Πρωτοπρεσβτερος γγελος γγελακπουλος
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Μοναχς ρσνιος Βλιαγκφτης
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ πολέμιος τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων

Μοναχς Πατπιος Καυσοκαλυβτης
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς Καυσοκαλυβίτης

Κωνσταντνος Χολβας (Πολιτικς πιστμων)
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὑπὲρ τοῦ Γένους καὶ τῆς Πατρίδος

Ίωννης Ττσης (Θεολγος)
Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν Κονίτσῃ ἀνατραφείς

Περιοδικ ρθδοξη Μαρτυρα
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καὶ τὰ ζῶα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ 
Άρχιμανδρτης ρσνιος Κατερλος
Προσωπικὸ ἀφιέρωμα στὸν Ὅσιο Παΐσιο

Πρωτοπρεσβτερος Δημτριος Καραγιννης
Ἱκεσία τῷ ἐν Ἁγίοις Ὁσίῳ Πατρὶ ἡμῶν Παϊσίῳ τῷ Νέῳ    

Γερντισσα Χριστονμφη Μοναχ
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Γερντισσα Χριστονμφη Μοναχ
Παΐσιε, Ὅσιε τοῦ Θεοῦ

Περιοδικ " Δρση μας"
Στὸν Πατροκοσμᾶ τοῦ 20οῦ αἰώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)