25/9/15

Νομικά παντελώς ανεφάρμοστη η επιδιωκόμενη μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκευτικό – θρησκειολογικό

Νομικά παντελώς ανεφάρμοστη η επιδιωκόμενη μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκευτικό – θρησκειολογικό τονίζει σε συγχαρητήρια επιστολή του προς το ΔΣ της ΠΕΘ, ο Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών κ. Απόστολος Φ. Βλάχος.

Χαλάνδρι 1 Αυγούστου 2015
Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων
                     Αξιότιμοι Κύριοι,
Με πολλή προσοχή και εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον, ανέγνωσα το περιεχόμενο της από 4/5/2015 Ανταπαντήσεως της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΘ) προς το από 23/3/2015 Πρακτικό του ΔΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ).

Με επιχειρηματολογία Θεολογικώς, Εκκλησιαστικώς, Παιδαγωγικώς, Νομικώς και Εγκληματολογικώς αρτία και σαφώς θεμελιωμένη, εις την Ανταπάντηση αυτή, αντιμετωπίζονται και ανατρέπονται ριζιδόν, ως πλήρως αβάσιμοι οι περιεχόμενοι, στο προαναφερόμενο Πρακτικό, ισχυρισμοί του ΙΕΠ περί «συγχρόνου ανάγκης» μετατροπής του, ως έχει μέχρι σήμερον και δη από του έτους 1836 και έκτοτε συνεχώς και αδιαλείπτως  διδασκομένου Ομολογιακού Ορθοδόξου Χριστιανικού μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκευτικό - θρησκειολογικό τοιούτο.
Μετατροπής, που αντίκειται, ως αναλυτικώς βασίμως και πλήρως εκτίθεται στην Ανταπάντηση αυτή στην Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία και Πίστη, στις αρχές της Παιδαγωγικής και Εγκληματολογίας, ως και στην Ελληνική Νομοθεσία και τη σταθερή επί του θέματος τούτου Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προσέτι δε και στην ιστορική όντως και επί του ιδίου θέματος αποφανθείσα ομοφώνως 115/2012 Ακυρωτική και αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων (πρβλ. και αποφ. 1/2015 του Τριμελούς Συμβουλίου του ιδίου Δικαστηρίου).
Κατόπιν όλων αυτών, η επιχειρούμενη μετατροπή αποβαίνει νομικώς παντελώς ανεφάρμοστη.
Στο  σημεία   αυτό  πρέπει   να  αναφερθή   ότι   με   την  παραπάνω Ανταπάντηση της η ΠΕΘ θέτει ευθέως, ορθώς, επαινετώς και ευθαρσώς και το εξαιρετικά   σοβαρό   θέμα   της   ανάγκης   εγκαίρου   ενημερώσεως και συμμετοχής   αυτής   και   των   υπολοίπων   κλάδων   Εκπαιδευτικών,   σε διαδικασίες,  που  αφορούν άμεσα  στην οργάνωση  και λειτουργία  των Σπουδών, ως Προγράμματα  Σπουδών,  Σχολικά Βιβλία,  Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών κ.ο.κ. (βλ. σχετ. και στο από 3/2/2015 προηγηθέν κείμενο της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ με τον τίτλο: «Ανάσχεση της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών»).
Είναι δε αξιοσημείωτο ότι η ΠΕΘ με την Ανταπάντηση της, εκφράζει τόσο τη βούληση, όσο και την αποφασιστικότητα της, να αγωνισθή σθεναρά για την επιβαλλόμενη μεταβολή της κρατούσης από ετών, σταθερώς και εξακολουθητικώς, καταστάσεως της, κατ' αποκλεισμόν αυτής και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της, λήψεως και εκτελέσεως αποφάσεων σχετικών με τα Προγράμματα Σπουδών κ.α.
Εν όψει όλων αυτών, αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΘ για τις παραπάνω θέσεις και προθέσεις του αναφορικά με την αντιμετώπιση όλων των προαναφερομένων εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων Παιδείας.
Με τη θερμή ευχή και τη βάσιμη ελπίδα ευδοκιμήσεως όλων των υπέρ της Ελληνορθόδοξου Παιδείας αγώνων της ΠΕΘ.
Διατελώ με τιμή
Απόστολος Φ. Βλάχος

Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)