14/9/15

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής Κυριακής ΙΔ' Ματθαίου


Προς Κορινθίους Β', Α' 21-24 και Προς Γαλάτας Β', 1-4 - 6/9/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)