3/11/15

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Mέρος Α')


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

1 σχόλιο:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ο καλύτερος πατήρ Θεόδωρος Ζήσης πασών των εποχών! Τολμώ να γράψω ότι ενσαρκώνει ταυτοχρόνως τας αρετάς και των τριών νέων Μεγίστων Ιεραρχών ήτοι του Μεγάλου Αγίου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ως κορυφή των Θεολόγων Πανεπιστημιακών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, δια το ακραιφνές Ορθόδοξον Ήθος του και τας διαστάσεις του ύψους, του βάθους και του πλάτους της Ορθοδόξου καταρτίσεώς του και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Μητροπολίτου Εφέσου, δια την μαχητικότητάν του. Δόξα τω Αγίω και Παναγάθω Τριαδικώ Θεώ, Όστις εις τας χαλεπούς και δυσκόλους τούτους χρόνους δια την Μίαν, Αγίαν Καθολικην, Αποστολικήν και Πατερικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας εχάρισε τούτον τον Ορθόδοξον Μέγαν Άρρενα και Πύργον της Αγίας ημών Πίστεως. Ο Άγιος Τριαδικός Ύψιστος Θεός ας χαρίζει εις αυτόν υγείαν, μακροημέρευσιν και δύναμιν δια να συνεχίζει τον αγώνα τον καλόν, Αμήν.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)