10/12/15

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.12.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἀποκαλύπτομεν τὸ μυστικὸν τῆς Μεγάλης Συνόδου. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τοῦ 2016 εἶναι πιστὸν ἀντίγραφον τῆς Β΄Βατικανῆς Συνόδου.

➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τήν Ἱεράν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τήν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας.
➢ Κίνδυνος νέου Σχίσματος εἰς τήν Ἐκκλησίαν; Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
➢ Ἐνδεικτικαὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις περὶ τῆς Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας.
➢ Τὸ Φανάρι καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἰς πλήρη συντονισμόν!
➢ Ἀντιδράσεις διὰ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
➢ Ἡ ἔρις Κων/πόλεως καὶ Μόσχας διὰ τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας. Γράφει ὁ π. Ἀνδρέας Μπορκόφσκυ, καθηγ. εἰς τήν ἕδραν Ὀρθ. Θεολογίας τοῦ Πανεπιστ. Bialystok τῆς Πολωνίας.
➢ Ἡ Φλώρινα σύσσωμος κατὰ τοῦ Συμφώνου Συμβιώσεως.
➢ Διατί εἶναι ὑποχρεωτικόν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
➢ ΤΑΤΟΥΑΖ. Ἡ ἀπόλυτος Ἐλευθερία ἢ ἡ ἀπόλυτος Αἰχμαλωσία καὶ Ἀπώλεια; Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Α. Μουρτζοῦκος,Ταξίαρχος ἐ.ἀ., Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ.
➢ Δικαστικαὶ ἀποφάσεις, πολιτικοὶ σχεδιασμοὶ καὶ θεολογικαὶ ἀντιλήψεις διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Διατὶ τὸ Φανάρι ἀσκεῖ πιέσεις εἰς τὰ συνοριακὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος;
➢ Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἑάλω! Ἀποκλειστικόν: καταγγελία!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)