26/2/16

Βίντεο: Η Εκκλησία της Γεωργίας απορρίπτει το κείμενο της Μεγάλης Συνόδου για τις σχέσεις Ορθοδόξων προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον


His holiness Patriarch and Catholicos of Tbilisi and all Georgia Illya II with the Holy Synod of the Georgian Apostolic Orthodox Church, held in (February 16th 2016) have rejected document "The relation of the Orthodox Church towards the rest of the Christian world." that has been prepared for the Grand Council that will be held in Crete, June 2016.

Georgian Apostolic Orthodox Church has also complained about other documents.
To remind you, at the Grand Council, 14 Orthodox Churches will take part, if even only one Church puts a veto on a certain document, such document cannot be accepted.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)