11/3/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.3.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Καινοφανές! Μεγάλη Σύνοδος μὲ παποπατριαρχικὸν πρωτεῖον; Κρυφή συνεννόησις Πάπα καί Πατριάρχου νά παραπλανήσουν μέ ἐπιφανειακήν «περεστρόϊκα» τοῦ Παπισμοῦ;

➢ Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεών, πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον.
➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας διὰ τὴν Μ. Σύνοδον.
➢ Ἔκθεσις πεπραγμένων εἰς Γενεύην. Τοῦ Σεβ. Ἠλείας Γερμανοῦ.
➢ Ἡ προσφορά τοῦ ΤΡΙΩΔΙΟΥ εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Ἀθ. Παλούκας.
➢ Ἀνακοινωθέν περί τῆς Ἁγίας καί Μ. Συνόδου.
➢ Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
➢ Ἡ γραμμή τοῦ «Ο.Τ.».
➢ Τὸ ἓν τρίτον τῆς Ἱεραρχίας ἀντιτίθεται πλήρως εἰς τὴν Μ. Συνόδον
➢ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε τὸ ἀνάστημά σας!
➢ Πρωτοστάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
➢ Ἔχει τὸ Φανάρι Σύνοδον;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)