17/3/16

Εκδήλωση για τον Παπαφλέσσα στον Παρακάλαμο


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

«Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια....» Κοντάκιον (ἦχος Πλ. τοῦ Δ΄)
Σύντομη παρουσίαση τῆς Ἐκδηλώσεως.
Ὕμνος στοὺς πεσόντας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. (Ἦχος Πλ. τοῦ Α΄)
Ὁμιλία τοῦ Φιλολόγου - Λυκειάρχου κ. Στεφάνου Βακάλη.
«Στὸν Παπαφλέσσα».................Τραγούδι σὲ ἦχο Δευτερόπρωτο καὶ Ρυθμὸ 7σημο.
«Ἔχετε καρδιά ; Ἔχετε πίστη ;» Λόγος τοῦ Παπαφλέσσα (Βίντεο)
«Ὕμνος τῶν προγόνων».......... Τραγούδι σὲ ἦχο Πλ. τοῦ Α΄ καὶ ρυθμοὺς 4σημο καὶ 7σημο.
«Τὸ φίλημα»............... Πεζὸ Μ. Μητσάκη
«Τοῦ Φλέσσα ἡ μάνα» ...............Παρουσίαση ἤχου καὶ εἰκόνας.
«Ἀτενίζω μιὰ Πατρίδα εὐλογημένη ἀπ’ τὸ Θεό»....... Τραγούδι σὲ ἦχο Πλ. τοῦ Α΄ καὶ ρυθμὸ 5σημο.
«Γιὰ τὴν Λευτεριά»......... Τραγούδι σὲ ἦχο Πλ. τοῦ Α΄ καὶ ρυθμὸ 4σημο.
«Τσάμικος».................... Τραγούδι σὲ ἦχο Γ΄ καὶ ρυθμὸ 3σημο.
«Μέσ’ στὶς ἑλληνικὲς καρδιές εἶν’ ὁ ἀγαπημένος» ....Ποίημα
«Στὸν Δεσπότη - ἥρωα Σεβαστιανό»..... Τραγούδι σὲ ἦχο Πλ. τοῦ Δ΄ καὶ ρυθμὸ 5σημο μὲ ἐναλλαγὲς 4σήμου.
Χαιρετισμοί -Κλείσιμο Ἐκδηλώσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)