18/3/16

Πατριαρχική και Συνοδική εγκύκλιος επί τη συγκλήσει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ριθμ. Πρωτ. 314
γία ρθόδοξος κκλησία μας «ς πορφύραν κα βύσσον στολισαμένη» τ αματα τν μαρτύρων της, τ δάκρυα τν σίων της κα τος γνας κα τς θυσίας τν μολογητν τς πίστεώς της, ορτάζει σήμερον τν μέραν τν νομαστηρίων της.

ρθς κα δικαίως κλήθη κα καθιερώθη ς «Κυριακ τς ρθοδοξίας» μέρα, κατ τν ποίαν μετ π περίοδον νς αἰῶνος σκληρν γώνων λήθεια λαμψε κα κατίσχυσε το ψεύδους δι τς προσκυνήσεως ς φορέων προσωπικς παρουσίας κα θείας χάριτος τν ερν εκόνων το σαρκωθέντος Υο κα Λόγου το Θεο κα τν γίων Του. Δι᾿ ατο το τρόπου νεγνωρίσθη κα διεκηρύχθη παξ τι τι « Λόγος σρξ γένετο κα σκήνωσεν ν μν» (ωάν. α΄ 14) τιμήσας οτω κα γιάσας τν λικν κτίσιν κα τ σμα μας, δι ν τ καταστήσ «κοινωνος θείας φύσεως» (πρβλ. Β΄ Πέτρ. α΄ 4), μετόχους τς θείας χάριτος κα ζως.
            Ες τν μεγάλην ατν κα σωτήριον λήθειαν, τν ποίαν πολέμησαν ο ρνητα τς προσκυνήσεως τν ερν εκόνων, δς πρς κατίσχυσιν τς ληθείας ναντι το ψεύδους, πρξε κα ες τν περίπτωσιν ατν κείνη, τν ποίαν κολούθησεν κκλησία π᾿ ρχς καθ᾿ λην τν διαδρομν τς στορίας της, κα ατ δν το λλη π κείνην τς συνοδικότητος. διάκρισις μεταξ ληθείας κα ψεύδους, ρθοδοξίας κα αρέσεως, δν εναι πάντοτε εχερής. Κα ο αρετικο πίστευον κα πιστεύουν τι κατέχουν τν λήθειαν, κα θ πάρχουν πάντοτε κενοι, ο ποοι θ χαρακτηρίζουν ς «αρετικος» τος μ συμφωνοντας πρς τς πόψεις των. ρθόδοξος κκλησία ες τν περίπτωσιν ατν μίαν κα μόνον αθεντίαν ναγνωρίζει: τν Σύνοδον τν κανονικν πισκόπων της. νευ συνοδικς ποφάσεως διάκρισις μεταξ ρθοδοξίας κα αρέσεως δν εναι δυνατή. λα τ δόγματα τς κκλησίας κα ο ερο κανόνες της φέρουν τν σφραγδα τς συνοδικότητος. ρθοδοξία εναι κκλησία τς συνοδικότητος.
            Τν κκλησιολογικν ταύτην ρχν νέκαθεν τόνισεν ρθόδοξος κκλησία, κα τν φαρμόζει πιστς ες τοπικν πίπεδον. Τοτο σχυεν π πολλος αἰῶνας κα π πιπέδου οκουμενικο πανορθοδόξου, διεκόπη μως λόγ στορικν συγκυριν π μακρόν. Σήμερον ερισκόμεθα ες τν εχάριστον θέσιν ν ναγγείλωμεν κα πισήμως π τς ερς ταύτης οκουμενικς καθέδρας τι, χάριτι Θεο, συμφωνί πάντων τν Προκαθημένων τν γιωτάτων ρθοδόξων κκλησιν, θέλει πραγματοποιηθ π πεντήκοντα κα πλέον τν ποφασισθεσα γία κα Μεγάλη Σύνοδος συνόλου τς ρθοδόξου κκλησίας ν τ νήσ Κρήτ π 18ης ως 27ης ουνίου . ., τς ποίας α ργασίαι θ ρχίσουν δι πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας ν τ ν ρακλεί ερ Να το γίου Μην κατ τν μεγάλην κα εσημον μέραν τς Πεντηκοστς, θ συνεχισθον δ ν τ ρθοδόξ καδημί παρ τ Κολυμβάριον Χανίων. Τς γίας κα Μεγάλης ταύτης Συνόδου θέλει προεδρεύσει μετέρα Μετριότης περιστοιχιζόμενος π τν λοιπν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν, θ μετάσχουν δ ς μέλη ατς ντιπροσωπεαι ξ ρχιερέων λων τν κκλησιν τούτων.
Πρώτιστος σκοπς κα σπουδαιότης τς Πανορθοδόξου ταύτης Συνόδου εναι ν καταδειχθ τι ρθόδοξος κκλησία εναι Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία, νωμένη ν τος Μυστηρίοις, κα μάλιστα τ Θεί Εχαριστί, κα τ ρθοδόξ πίστει, λλ κα ν τ συνοδικότητι. Δι κα προητοιμάσθη ατη π μακρν χρονικν διάστημα δι σειρς Προπαρασκευαστικν πιτροπν κα Προσυνοδικν Διασκέψεων, στε τ Κείμενα τν ποφάσεών της ν διαπνέωνται π μοφωνίας, κα λόγος της ν κφέρεται "ν ν στόματι κα μι καρδί".
            Τ θέματα, τ ποα θ πασχολήσουν τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον, καθορισθέντα πανορθοδόξως δη κατ τν χρόνον τς ποφάσεως τς συγκλήσεώς της, πτονται κυρίως προβλημάτων σωτερικς δομς κα ζως τς ρθοδόξου κκλησίας, τ ποα χρζουν μέσου διευθετήσεως, ς κα ζητημάτων φορώντων ες τς σχέσεις τς ρθοδοξίας πρς τν λοιπν χριστιανικν κόσμον κα τν ποστολν τς κκλησίας ες τν ποχήν μας. Γνωρίζομεν, βεβαίως, τι κόσμος ναμένει ν κούσ τν φωνν τς ρθοδόξου κκλησίας π πολλν κ τν φλεγόντων προβλημάτων, τ ποα πασχολον τν σύγχρονον νθρωπον. λλ κρίθη ναγκαον πως ρθόδοξος κκλησία διευθετήσ πρτον τ το οκου της πρν κφέρ λόγον πρς τν κόσμον, πργμα τ ποον δν χει παύσει ν θεωρ χρέος της. Τ τι μετ τν πάροδον τόσων αώνων ρθοδοξία κφράζει τν συνοδικότητά της π παγκοσμίου πιπέδου ποτελε τ πρτον κα ποφασιστικν βμα, τ ποον ναμένεται τι δι τς χάριτος το Θεο μετ᾿ ο πολ θ κολουθήσουν κα λλα δι τς συγκλήσεως, σν Θε, κα λλων Πανορθοδόξων Συνόδων.
            δελφο γαπητο κα τέκνα προσφιλ ν Κυρί,
            Τ μεγάλα στορικ γεγονότα κατευθύνονται π τν χάριν το Θεο ποος καί, τελικς, εναι Κύριος τς στορίας. μες σπείρομεν κα κοπιμεν, λλ᾿ αξάνων εναι Θεός (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 8). γία κα Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας ποτελε, ντως, γεγονς στορικν κα ες τν Θεν κα μόνον ναποθέτομεν τν κβασίν του. Καλομεν, θεν, πάντας τος ρθοδόξους ν τν κόσμον πιστούς, κλρον κα λαόν, ες προσευχν πρς τν ν Τριάδι Θεν πως στέψ δι τν ελογιν Του τ γεγονς τοτο, δι ν οκοδομηθ δι᾿ ατο κκλησία Του κα δοξασθ τ πανάγιον νομά Του. Ο καιρο εναι κρίσιμοι κα νότης τς κκλησίας δέον ν ποτελέσ τ πόδειγμα τς νότητος τς σπαρασσομένης π διαιρέσεις κα συγκρούσεις νθρωπότητος. πιτυχία τς γίας κα Μεγάλης Συνόδου εναι πόθεσις λων τν μελν τς κκλησίας, τ ποα κα καλονται ν πιδείξουν τ νδιαφέρον των δι᾿ ατήν. δη, τ συμφωνηθέντα πανορθοδόξως κα ποβαλλόμενα ες τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον κείμενα δημοσιοποιονται κα τίθενται ες τν διάθεσιν παντς καλοπροαιρέτου πιστο πρς πληροφορίαν κα νημέρωσίν του, λλ κα πρς κφρασιν τς γνώμης του κα τν προσδοκιν του π τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον.
            Τατα γγέλλοντες παντ τ πληρώματι τς ν τν οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας κατ τν εσημον ταύτην μέραν εχόμεθα πως Κύριος Θες δωρται τ κκλησί Ατο κα πσιν μν πλουσίαν τν χάριν κα ελογίαν Του, δη δ κα τ κόσμ παντν ερήνην δι παντς ν παντ τρόπ" (Β΄ Θεσ. γ΄, 16).
ν τει σωτηρίῳ ͵βις’, κατ μνα Μάρτιον (κ’)
πινεμσεως Θ

+ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος, διάπυρος πρς Θεν εχέτης
+ Περγάμου ωάννης, ν Χριστ εχέτης
+ Ντένβερ σαΐας, ν Χριστ εχέτης 
+ τλάντας λέξιος, ν Χριστ εχέτης
+ Πριγκηποννήσων άκωβος, ν Χριστ εχέτης 
+ Προικοννήσου ωσήφ, ν Χριστ εχέτης   
+ Φιλαδελφείας Μελίτων, ν Χριστ εχέτης 
+ Γαλλίας μμανουήλ, ν Χριστ εχέτης   
+ Δαρδανελλίων Νικήτας, ν Χριστ εχέτης   
+ Ντητρόϊτ Νικόλαος, ν Χριστ εχέτης  
+ γίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ν Χριστ εχέτης  
+ Σηλυβρίας Μάξιμος, ν Χριστ εχέτης  
+ δριανουπόλεως μφιλόχιος, ν Χριστ εχέτης 

1 σχόλιο:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Ελπίζω να μην υπάρξει κανένας μητροπολίτης των "Νέων Χωρών" που καταδεχτεί να δώσει στους εφημερίους της περιφερείας του να διαβάσουν αυτήν την, πλήρη ψεύδους και υποκρισίας, εγκύκλιο στους ναούς και μάλιστα την Κυριακή της Ορθοδοξίας!

Βασίλης Κερμενιώτης,
Ιερά μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)