17/5/16

«Όλα είναι συμφωνημένα» για τη Μεγάλη Σύνοδο

Εις τα τέλη του Μαΐου η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος πρόκειται να συγκληθή προκειμένου να συζητήση τα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου.
Τι θα προκύψη από αυτήν την συνεδρίασιν; Πιθανώς και η πλήρης ανατροπή, δηλ. ανάκλησις της αντιπροσωπίας. Μετά από σειράν παραιτήσεων Ιεραρχών, εις τους οποίους είχε προταθή να είναι μέλη η όντας μέλη ηρνήθησαν εκ των υστέρων να συμμετέχουν, έχει δημιουργηθή κλίμα εντάσεως εις την Ιεραρχίαν, το οποίον είναι άγνωστον πως θα εκτονωθή… Δεδομένον πάντως μετά την ψηφοφορίαν της Ιεραρχίας του Μαρτίου παραμένει το γεγονός ότι το 1/3 των Μητροπολιτών διαφωνεί απολύτως με την σύγκλησιν της Μεγάλης Συνόδου. Ωστόσο, ενώ αυτό έως τον Μάρτιον δεν ήτο γνωστόν, τώρα εις την νέαν συνεδρίασιν η ομάς αυτή έχει την αυτεπίγνωσιν της αριθμητικής της υπεροχής, καθώς είναι συμπαγής δια το συγκεκριμένον ζήτημα αντιθέτως προς τα 2/3 τα οποία δεν έχουν ενιαίαν θέσιν. Η νέα αυτή συνείδησις των αντιτιθεμένων Ιεραρχών θα διαδραματίση καθοριστικόν ρόλον. Τι γίνεται όμως με όσους συμφωνούν; Συνεργάτης του Ο.Τ. επλησίασε και συνωμίλησε με Ιεράρχην της Αττικής, ο οποίος είναι μέλος της αντιπροσωπίας και θιασώτης της Μ. Συνόδου. Μεταξύ των όσων ανέφερεν είναι και το αποκαλυπτικόν ότι «είναι όλα συμφωνημένα για την Μ. Σύνοδον, δεν θα χρειασθή ούτε καν να συζητήσουμε εις την Κρήτην…»! Τελικώς, κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει και αι αντιπροσωπίαι θα ευρίσκωνται εκεί δια το «μπούγιο»;

1 σχόλιο:

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ είπε...

Ο καλός μας Ορθόδοξος Τύπος, το έργο ενός αληθινού Ορθόδοξου Αγωνιστή, που είχα την ευλογία να γνωρίσω από κοντά, ως πνευματικό μου κάποτε, τον Πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, θέλει να βλέπει, ότι υπάρχουν κάποιες ελπίδες η Ελληνική Εκκλησία να υψώσει ανάστημα Ομολογίας ενόψη της "Μεγάλης Συνόδου". Θα ήταν ευχής έργο εάν γινόταν τα πράγματα κατ αυτό τον τρόπο, αλλά μάλλον δύσκολα. Αντί να καλλιεργούνται, έστω και έμμεσα, ελπίδες ανατροπής, καλύτερα θα ήταν να προετοιμαζόμαστε όλοι για τον Πειρασμό που ήδη βιώνουμε και θα βιώσουμε πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Δεν φοβούμεθα, ο Χριστός δεν μας εγκατέλειψε μέχρι σήμερα, εμείς να μην Τον εγκαταλείψουμε με πιθανές λανθασμένες επιλογές μας. Η Ορθοδοξία νίκησε και πάλι θα νικήσει το Σκότος των Αιρέσεων. Χριστός Ανέστη- Αληθώς Ανέστη

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)