8/6/16

Κρίσιμη συνεδρίαση της Γραμματείας της Μεγάλης Συνόδου την Πέμπτη

Από παλαιότερη συνεδρίαση της Γραμματείας της Μεγάλης Συνόδου
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου το πρωί συνεδριάζει στην Κρήτη η Πανορθόδοξος Γραμματεία της Μεγάλης Συνόδου για τη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού λειτουργίας της Μεγάλης Συνόδου οι αρμοδιότητες της Γραμματείας αφορούν μεταξύ άλλων «εἰς τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν παντός ἄλλου ἀπροβλέπτου πραγματικοῦ ἤ διαδικαστικοῦ ζητήματος».

Η αυριανή συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναμένεται να εκδηλωθούν οι προθέσεις Ορθοδόξων Εκκλησιών που μέχρι στιγμής κρατούν στάση αναμονής όπως π.χ. του Πατριαρχείου Σερβίας. Η Γραμματεία είναι πανορθόδοξος και οι απουσίες που αύριο θα καταγραφούν θα αποκαλύψουν εν πολλοίς τις προθέσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)