5/7/16

O Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (4.7.2016)


Nafpaktianews

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παρακολουθήστε (από το 28ο λεπτό και πέρα) τον μητροπολίτη Ναυπάκτου να λέει για τους γάμους μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων, ότι παρόλο που μετά την απόφαση της Συνόδου δεν θα επιτρέπονται κατ’ ακρίβειαν, ωστόσο θα δύναται κάθε τοπική Εκκλησία να τελεί, κατ' οικονομία, μικτούς γάμους! Στη συνέχεια, ο Ναυπάκτου, λέει ότι και οι ετερόδοξοι πιστεύουν στον ίδιο Χριστό με τους ορθοδόξους, γι’ αυτό και θεωρεί μεν έγκυρη την τέλεση του μικτού γάμου, αλλά προβληματίζεται για τις μετέπειτα εκκλησιολογικές συνέπειες (ότι δηλ. ο ετερόδοξος θα έχει έπειτα και άλλες απαιτήσεις, όπως το να θέλει να μεταλάβει των Αχράντων Μυστηρίων).
Εμείς, όμως, ξέρουμε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ότι μόνο μέσω του Αγίου Πνεύματος γνωρίζει κανείς το Χριστό: "ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω" (Κορ. Α΄12:3)
Και ένα επιπλέον ερώτημα: Αφού, λοιπόν, δεν έχουν ούτε Άγιο Πνεύμα, ούτε Χριστό οι ετερόδοξοι, πώς θεωρεί ο Ναυπάκτου ότι ο μικτός γάμος είναι έγκυρος; Πώς μπορεί να αποδέχεται το μυστήριο του γάμου ως έγκυρο, ενώ θεωρεί ότι δεν μπορεί να μετέχει, ο αιρετικός, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού όλα τα μυστήρια καθαγιάζονται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο οι αιρετικοί βλασφημούν;

Σ.Β. Πτολεμαΐδα

Ανώνυμος είπε...

Μητροπολίτης Βλαδιβοστόκ και Πριμόρσκι, Βενιαμίν:

"Το Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για Πανορθόδοξη Σύνοδο, πολύ πιθανόν να εξυπηρέτησε πολιτικούς στόχους των ΗΠΑ".

"Υπάρχει μια υποψία ότι η συνάντηση στην Κρήτη δεν είχε μόνο εκκλησιαστικό ενδιαφέρον, αλλά ίσως κρύβονται και πολιτικά συμφέροντα από πίσω."

"Είδαμε την ισχυρή επιρροή που έχουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στην διεξαγωγή της Συνάντησης αυτής".


Πηγή:
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9214-bladibostok-beniamin-pithanon-i-sunodos-na-ekplirose-politikous-stoxous-ton-ipa

Ανώνυμος είπε...

Εννοούμε ορισμένοι να καταλάβουμε ότι οι μικτοί γάμοι γίνονται υπό προϋποθέσεις αποδεκτοί, κατ' οικονομίαν και μόνο, προκειμένου να μην αποκοπεί οριστικώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία το μέλος της που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, θέλει σώνει και καλά να παντρευτεί έναν ετερόδοξο;
Και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που προσπαθούμε απλώς να τακτοποιήσουμε κάπως την ήδη προβληματική κατάσταση, για να μη γίνει χειρότερη, δεν ωφελεί καθόλου να ψιλοκοσκινίζουμε τις λεπτομέρειες;
Θυμάστε τη διατύπωση του π. Γκοτσόπουλου σε ένα πρόσφατο κείμενό του; ότι η Εκκλησία θεολογεί όταν μιλεί κατ' ακρίβειαν, ενώ όταν ασκεί οικονομία δεν πολυπραγμονεί;

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας είπε...

Οἱ Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι στά τῆς Πίστεως οὐ μικρόν τό παραμικρόν. Βάσει αὐτοῦ λοιπόν καί πάντοτε καλοπροαιρέτως ἔχουμε νά κάνουμε τρεῖς ἐπισημάνσεις στά λεχθέντα ὑπό τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ καί ἐκλεκτοῦ ὡς ἀνθρώπου καί ὡς Θεολόγου (πλέον μᾶλλον μόνο θεωρητικῶς) Σεβ. κ. Ἱεροθέου. α) Ἀνεφέρθη στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ἁγίας καί Μεγάλης χωρίς νά τοποθετεῖται ἐπ' αὐτοῦ (ἐάν δηλαδή ὁ ἴδιος τήν θεωρεῖ ὡς τέτοια) καί ἐσχολίασε ὅτι ὡς ἔργο ἀνθρώπινο ἔχει τά θετικά καί τά ἀρνητικά του, ὅπως ὅλα τά ἔργα. Δηλαδή ὁ Σεβ/τος θεωρεῖ ὅτι οἱ Ἅγιες καί Μεγάλες Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχαν καί μποροῦν νά ἔχουν καί θετικά καί ἀρνητικά, ἴσως καί ἐκκλησιολογικά καί δογματικά σφάλματα, δηλαδή κακοδοξίες; β) Περί μικτῶν Γάμων καί ἐνῶ τό θέμα εἶναι πάρα πολύ σοβαρό, οἱ διατυπώσεις του δέν εἶναι σαφεῖς. Ἀνεφέρθη στήν ὑπάρχουσα δυστυχῶς πρακτική τελέσεως μικτῶν Γάμων τήν ὁποία ἐχαρακτήρισε νεώτερη παράδοση, τῆς Ἐκκλησίας (;) καί μίλησε περισσότερο τοῦ ἁρμόζοντος διπλωματικά κάνοντας λόγο γιά ἐκκλησιολογικές συνέπειες, ἐνῶ εἶναι ἠλίου φαεινότερον ὅτι ἡ τέλεση μικτῶν Γάμων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά Οἰκουμενισμός ἐν τῆ πράξει! Πῶς εἶναι δυνατόν ὀ ὀρθόδοξος λειτουργός νά "δίνει" αὐτό τό Μυστήριο σέ ἕναν αἱρετικό καί ἔτσι νά ἀναγνωρίζει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τό "Βάπτισμά" του καί μέ ποιά δικαιολογία θά τοῦ ἀρνηθεῖ τήν πλήρη καί κανονική τέλεσή του στήν ὁποία συμπεριλαμβάνεται ἡ συμμετοχή στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς (ἀφοῦ τελεῖται κανονικῶς κατά τή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας γι' αὐτόν τόν λόγο) καί ἐάν σ' αὐτή τήν περίπτωση δέν τό κάνει, δέν δημιουργεῖται ἔτσι δεύτερη κατηγορία στό Μυστήριο; Καί, γ) Περί τῆς μή ὑπογραφῆς τοῦ ἐπιμάχου Κειμένου περί τῶν σχέσεων μέ τούς αἱρετικούς, ὁ Σεβ/τος ἀνέφερε ὅτι ἐπικαλέσθηκε τίς Θεολογικές του θέσεις καί τά πιστεύω του! Αὐτό μᾶς ἐξέπληξε περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα! Δηλαδή, ὁ Σεβ/τος ἔχει προσωπικά πιστεύω καί προσωπικές θεολογικές Θέσεις; Καί ἐάν ἐκφράσθηκε ἔτσι, ἴσως ἀτυχῶς, ἐννοώντας ὅμως τάς τῶν Ἁγίων θεοπνεύστους Θεολογίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα, ὅπως συνηθίζει πολύ καλῶς νά ἐπισημαίνει καί ἐπαναλαμβάνει στά Κείμενά του, πῶς εἶναι δυνατόν νά ὁμιλεῖ γιά Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μάλιστα Ἁγία καί Μεγάλη ἡ ὁποία ἔχει διαφορετικό ἀπό αὐτά φρόνημα; Ἐπιπλέον δέ πῶς συμβιβάζεται ἐνῶ διαπιστώνονται αὐτά νά δέχεται νά μή παρίσταται, ὅπως ἀπεκάλυψε, σέ συζήτηση προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ προώθηση τῆς ἐσφαλμένης θέσεως, καί τοῦτο μάλιστα νά γίνεται χάριν τῆς ἑνότητος; Ὥστε χωρεῖ συγκατάβασις στά τῆς Πίστεως;
Φοβοῦμαι ὅτι ὄχι μόνο ὁ Σεβ/τος ἐξῆλθε προβληματισμένος ἐκ τῆς συμμετοχῆς του στήν σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀλλά κι ἐμεῖς ὅλοι μέ ὅσα πληροφορούμεθα περί αὐτῆς! Ὁ Θεός νά μᾶς γίνη ἵλεως!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)