8/8/16

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Στ' Ματθαίου


Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Ανύδρου - 31/7/2016
www.impantokratoros.gr &katihisis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)