30/9/16

Υπ. Παιδείας: Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε ενιαίο διδακτικό δίωρο δεν είναι υποχρεωτική

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-2017
Αθήνα, 30-09-2016
Αρ. Πρωτ. 161279/Δ2
Θέμα: Διευκρίνιση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 159005/Δ2/27-09-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Μετά από ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε ενιαίο διδακτικό δίωρο διευκρινίζεται ότι
η διδασκαλία του μαθήματος σε ενιαίο διδακτικό δίωρο δεν είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων το επιτρέπουν.
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Υπ. Παιδείας: Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε ενιαίο διδακτικό δίωρο δεν είναι υποχρεωτική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)