23/9/16

ΥΠΠΕΘ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ του Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017
Αθήνα, 23-09-2016
Αρ. Πρωτ. 156044/Δ2
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2920/13-09-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 143575/Δ2/07-09-2016 Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
Δείτε το έγγραφο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)