4/11/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.11.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Image result for ορθοδοξου τυπου thriskeftikaΜερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Προγεφύρωμα τῆς Ἀγκύρας τὸ τέμενος τῶν Ἀθηνῶν; 320 Τζαμιά λειτουργοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, σχεδόν ὅλα εἰς τήν ὀρεγομένην ἀπό τούς νεο-Ὀθωμανούς Θράκην.

➢ Αἱ ἐπικείμεναι ἐκλογαὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἡ Κύπρος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Πρὸς τοὺς ἐπιχαίροντας διὰ τὸ τέμενος καὶ τὰς Ἰσλαμικὰς Σπουδάς. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Δὲν δέχομαι νὰ χωρίσω τὰ παιδιά μου. Τοῦ κ. Μάκη Ἀδαμοπούλου, δημοσιογράφου.
➢ Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων. Ποῖοι καὶ διατί ἀγωνίζονται τὰ ΟΧΙ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ μετατραποῦν εἰς ΝΑΙ;
➢ Τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου.
➢ «Οἱ Τζιχαντιστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ». Τοῦ κ. Χάρη Ναξάκη, Καθηγητοῦ Τ.Ε.Ι. Ἠπείρου.
➢ Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν.
➢ Ἡ Μουσικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ὁμιλεῖ διὰ τὰς καινοτομίας τοῦ «Πάπα» τῆς Ἀνατολῆς.
➢ «Τί ἐστὶν Πατριάρχης;»
➢ Οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Γαβριήλ. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Τὸ Γραφεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς Βρυξέλλας καὶ ἡ Ἀριστερά. Τοῦ κ. Χρήστου θ. Μπότζιου Πρέσβεως ἐ.τ.
➢ Τὰ Βαλκάνια μόνιμος ἑστία ἐντάσεων. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἀϊβαλιώτης, Ἀναλυτής γεωστρατηγικῆς καὶ γεωπολιτικῆς ἀσφαλείας.
➢ Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)