8/12/16

Το Πατριαρχείο Βουλγαρίας για τη Σύνοδο της Κρήτης

Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Νοεμβρίου 2016 μελέτησε το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης για τις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο και προχώρησε σε δημοσίευση πολύ σημαντικών θεολογικών παρατηρήσεων επί του κειμένου αυτού*. Ακολούθως κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

1. Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη ούτε Οικουμενική λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν μιας σειράς Ορθοδόξων Εκκλησιών εξαιτίας οργανικών και θεολογικών λαθών που υπήρξαν κατά την προετοιμασία της.
2. Η προσεκτική μελέτη των κειμένων που εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο της Κρήτης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά περιέχουν θέσεις αντίθετες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας, το πνεύμα και το γράμμα των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων.
3. Απαιτείται περαιτέρω θεολογική συζήτηση και επεξεργασία των κειμένων ώστε να διορθωθούν ή να αντικατασταθούν με νέα που θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα και την παράδοση της Εκκλησίας.
Η Βουλγαρική Εκκλησία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ζωντανό μέλος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ως μέλος του Σώματος του Χριστού τόσο η τοπική Εκκλησία της Βουλγαρίας όσο και οι Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Βουλγαρίας στο εξωτερικό θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε αδελφική, ευχαριστιακή, πνευματική, δογματική και κανονική κοινωνία με όλες τις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες - και με όσες συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης και με όσες απουσίασαν. Η Εκκλησία δεν είναι μια κοσμική οργάνωση αλλά θεανθρώπινος οργανισμό. Δεν επηρεάζεται και δεν πρέπει να επηρεάζεται στη ζωή της από πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα. Κεφαλή της είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή».

* Μερικές από τις παρατηρήσεις αυτές θα δημοσιεύσουμε προσεχώς.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σημαντική καί σαφής ἡ τοποθέτηση τῆς Βουλγαρικῆς Ἱεραρχίας. Ὀρθές οἱ ἐπισημάνσεις της γιά τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου τῆς Κρήτης. Ἡ σύγκρισή της μέ τήν Ἑλλαδική Ἱεραρχία φανερώνει τό ἔλλειμα στήν παρρησία καί τήν ὁμολογία γιά τήν τελευταία. Βεβαιώνει ἐπίσης, γιά τούς γνωρίζοντες,τόν σκοτεινό ρόλο τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν προκλητική προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν θέσεών του μέ προφανή ἀλαζονεία στήν ἀντιμετωπιζομένη ὑπ' αὐτοῦ ὡς θεραπαινίδα του Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τελευταία ἐπιβάλλεται νά ὀρθώσει τό ἀνάστημά της πρίν χάσει ἐντελῶς τήν ἀξιοπιστία καί ἀξιοπρέπειά της.

Ανώνυμος είπε...

Αν διαβάσουμε προσεκτικά την Απόφαση και ιδιαίτερα τα συμπεράσματα και την προτελευταία παράγραφο, που αφορά την σχέση της Βουλγαρικής Εκκλησίας με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, βλέπουμε, ότι η Βουλγαρική Ιεραρχία δεν αποδέχεται μεν την " Σύνοδο της Κρήτης " και κάποιες αποφάσεις της, επισημαίνοντας και σφάλματα δογματικής φύσεως, αλλά δεν την Αποκηρύσσει, ούτε την χαρακτηρίζει Αιρετική Σύνοδο, η δε συνέχιση της Κοινωνίας με τις Τοπικές Εκκλησίες που την αποδέχθηκαν φανερώνει σαφή Ανοχή του γεγονότος, με την ελπίδα της μελλοντικής διόρθωσης των σφαλμάτων που αναφέρονται

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)