6/2/17

Νέα Προγράμματα Σπουδών και νέα βιβλία για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καλεί το ΙΕΠ να υποβάλει προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Βασικές δράσεις της Πράξης
1. Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
2. Σύνταξη διδακτικών βιβλίων στα θεολογικά και εκκλησιαστικά μαθήματα της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου και
Λυκείου συμβατών με τα παραπάνω ΠΣ Διαδικασίας, της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)